Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Kolejny krok w stronę bezemisyjnego transportu elektrycznego

W ramach inicjatywy UE trzy miasta pilotażowe pokazują, jak za pomocą nowych modeli biznesowych, technologii i ekonomicznej infrastruktury ładowania sprawić, by na drogach pojawiły się pojazdy elektryczne zasilane ekologiczną energią.

Transport i mobilność

Wraz z coraz większą liczbą rowerów, samochodów, autobusów, tramwajów i pociągów z napędem elektrycznym coraz częściej stajemy przed koniecznością przygotowania miejskich systemów energetycznych i infrastruktury transportowej na nowy wymiar mobilności. Takie jest właśnie zadanie finansowanego ze środków UE projektu GreenCharge, który służy opracowaniu modeli biznesowych wdrażania zrównoważonych rozwiązań do ładowania pojazdów elektrycznych wykorzystujących ekologiczną energię z lokalnych źródeł w miastach. Jak można przeczytać w witrynie CORDIS, realizowane działania „będą dążyć do umożliwienia transferu nadwyżek energii z prywatnych OZE [odnawialnych źródeł energii], prywatnej infrastruktury ładowania i akumulatorów zaparkowanych pojazdów elektrycznych, wykorzystując w tym celu sprawiedliwy podział zysków, by skutecznie zachęcić do zaangażowania wszystkich interesariuszy”. Opublikowany na portalu internetowym unijnej inicjatywy CIVITAS artykuł podsumowuje postępy w realizacji powstałych w ramach projektu GreenCharge modeli biznesowych i rozwiązań technicznych, które są testowane w miastach pilotażowych: Barcelonie, Bremie i Oslo. „W norweskim Oslo spółdzielnia mieszkaniowa Røverkollen zamontowała w należących do niej budynkach fotowoltaiczne panele słoneczne i stacje ładowania, umożliwiając mieszkańcom ładowanie pojazdów tanią energią ze źródeł odnawialnych. … Nową infrastrukturę ładowania zainstalowano w garażu i wyposażono w funkcję zarządzania zapotrzebowaniem, by zachować kontrolę nad wydajnością sieci energetycznej, umożliwiając przy tym mieszkańcom ładowanie pojazdów elektrycznych w określonym czasie”.

Miasta pilotażowe

Program pilotażowy w Barcelonie koncentruje się na zastąpieniu motocykli i skuterów napędzanych paliwami kopalnymi lekkimi pojazdami elektrycznymi, takimi jak rowery oraz skutery elektryczne. „Rozwiązania dla e-mobilności są testowane na podstawie trzech prototypów, obejmujących kategorie takie jak rezerwacja i ładowanie, sprzyjanie konsumpcji własnej energii odnawialnej za pomocą inteligentnego zarządzania ładowaniem, a także usługi współdzielenia pojazdów elektrycznych”, czytamy w cytowanym wyżej artykule. „Oprócz tego testowane będą różne profile ładowania, by zbadać ich względny wpływ na stan akumulatorów i ocenić możliwość wydłużenia ich żywotności. Wyniki tych testów zostaną uwzględnione w strategiach ładowania dla ogólnego systemu zarządzania ładowaniem”. W Bremie celem programu pilotażowego jest z kolei włączenie pojazdów elektrycznych do systemów współdzielenia samochodów, a także wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i akumulatorów stacjonarnych do zrównoważenia szczytowego zapotrzebowania na energię do ładowania. W artykule dodano, że „współdzielone auta elektryczne są teraz dostępne w dzielnicach mieszkalnych i na stacjach «mobil.punkt», na których dołączyły do systemu transportu publicznego Bremy”. „W dzielnicach biznesowych testowana jest natomiast możliwość rezerwacji priorytetowego ładowania, która ma być sposobem na walkę z obawami o zasięg pojazdu, czyli o to, czy uda się nim dotrzeć do celu”. Projekt GreenCharge ma docelowo ograniczyć natężenie ruchu, pomóc w wyeliminowaniu problemów z parkowaniem, a także zapewnić ekologiczne i oparte na energii odnawialnej rozwiązania odpowiadające potrzebom transportowym mieszkańców. W ramach projektu GreenCharge powstaje system inteligentnego ładowania uwzględniający oczekiwania wszystkich interesariuszy, w tym mieszkańców, władz lokalnych i krajowych, dostawców prądu i producentów energii odnawialnej, który pozwoli na wcześniejszą rezerwację ładowania, by każdy zainteresowany miał łatwy dostęp do potrzebnej energii. Studia przypadków realizowane w miastach w związku z projektem opierają się na symulacjach komputerowych uwzględniających takie zmienne, jak produkcja energii, jej zużycie podczas ładowania pojazdu i przychody. Dzięki wizytom terenowym i serii nowoczesnych webinariów nawet 12 kolejnych miast będzie uczyć się na doświadczeniach trzech ośrodków pilotażowych. Więcej informacji: strona internetowa projektu GreenCharge

Kraje

Norwegia

Powiązane artykuły