Skip to main content

MOtivating end-users Behavioral change by combined ICT based tools and modular Information services on energy use, indoor environment, health and lifestyle

Article Category

Article available in the folowing languages:

Racjonalne zmiany środowiska wewnętrznego poprawią jakość życia i pomogą naturze

Zmienianie zachowań ludzi może odegrać niezwykle ważną rolę w zmniejszaniu zużycia energii na świecie. Narzędzia oparte na technologiach informacyjno-komunikacyjnych, które pozwalają użytkownikom ocenić wpływ parametrów energetycznych budynku czy pomieszczenia na zdrowie, jakość środowiska wewnętrznego czy wydajność mogą zmienić oblicze całego sektora.

Gospodarka cyfrowa
Zmiana klimatu i środowisko
Energia

Pomimo tego, że współcześnie uzyskanie dostępu do danych dotyczących charakterystyki energetycznej budynku nie nastręcza zbyt wielu trudności, użytkownicy i mieszkańcy rzadko dysponują takimi informacjami. Co więcej, w wielu przypadkach dane są dostępne w niezrozumiałych formatach – niewiele osób potrafi zinterpretować spadek zużycia energii wyrażony w kilowatogodzinach. Uczestnicy finansowanego przez Unię Europejską projektu MOBISTYLE skupili się w związku z tym na opracowaniu czterech narzędzi opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych w celu zachęcania użytkowników do zmniejszania zużycia energii na podstawie kompleksowych informacji na temat wpływu energooszczędnych zachowań na zdrowie, wydajność oraz jakość powietrza w otoczeniu.

Stawianie użytkowników na pierwszym miejscu na wiele sposobów

Ana Tisov, koordynatorka operacyjna projektu z ramienia firmy Huygen Installation Consultants, uważa, że „kluczem do innowacji opracowanych w ramach projektu MOBISTYLE było postawienie użytkowników na pierwszym miejscu. Opracowaliśmy nasze narzędzia w oparciu o informacje przekazane przez użytkowników końcowych w czasie wstępnych warsztatów projektowych, które odbyły się przed rozpoczęciem prac programistycznych. Warsztaty uświadomiły nam, że nasz pierwotny plan oparty na wykorzystaniu rzeczywistości rozszerzonej i modeli 3D nie oferował użytkownikom wystarczającej wartości dodanej. Od użytkowników dowiedzieliśmy się, że byliby skłonni korzystać z aplikacji opartych na gamifikacji oraz przyjaznych dla użytkownika interfejsów, które pomogą im uzyskać dostęp i lepiej zrozumieć realne dane na temat energii, zdrowia i wygody”. Na podstawie tych informacji zespół odpowiednio zmienił swój plan działania, opracowując cztery zabawne, edukacyjne narzędzia TIK, które zostały następnie sprawdzone w ramach studiów przypadków w całej Europie.

Dla każdego coś miłego

Panel MOBISTYLE, zaprezentowany na przykładach biur uczelni oraz hotelu, pozwala użytkownikom monitorować efektywność energetyczną oraz wskaźnik jakości środowiska wewnętrznego przy pomocy smartfona lub komputera. Jak dodaje Tisov: „W przypadku budynków uniwersytetu wykorzystaliśmy również plakaty, informacje wyświetlane na ekranach oraz wskaźniki jakości powietrza wyposażone w diody. Zastosowanie takiego rozwiązania przełożyło się na zmniejszone wykorzystanie ogrzewania i chłodzenia, a także wind publicznych. Co ciekawe, wskaźnik z diodą przyczynił się do częstszego otwierania okien, co pokazuje nam, jak daleko idący wpływ wywierają proste rozwiązania”. Korzystanie z panelu MOBISTYLE przyczyniło się do zmniejszenia wykorzystywania urządzeń chłodzących o odpowiednio 13 % i 25 % w dwóch budynkach uczelni, nawet pomimo większej liczby ciepłych dni w badanym okresie. Z kolei opracowana w ramach projektu MOBISTYLE aplikacja biurowa, wdrożona w ramach testów w biurach na planie otwartym, skupiała się na tworzeniu dynamicznego klimatu wewnętrznego poprzez zmiany szeregu parametrów związanych z jakością środowiska wewnętrznego w ciągu dnia w celu zapewniania wygody, poprawy stanu zdrowia, nastroju oraz wydajności pracowników. Na przykład białe światło zwiększa czujność i wydajność pracy, natomiast cieplejsza temperatura światła pod koniec dnia pomaga w utrzymaniu zdrowszego rytmu dobowego. Aplikacja biurowa informuje użytkowników na temat wzajemnych powiązań pomiędzy zużyciem energii, wskaźnikiem jakości środowiska wewnętrznego oraz wydajnością i zdrowiem. Oparta na gamifikacji aplikacja na urządzenia mobilne, czyli gra MOBISTYLE, została przetestowana w mieszkaniach znajdujących się w budynkach socjalnych oraz inteligentnych domach. Ostatnim rezultatem prac było narzędzie dla ekspertów, wspierające zarządców budynków dzięki integracji danych, wizualizacjom i prostym analizom. Również to rozwiązanie udało się skutecznie wdrożyć we wszystkich badanych obiektach.

Zwiększanie świadomości i zachęcanie do zmian

Klienci MOBISTYLE mogą korzystać z opracowanych w ramach projektu narzędzi TIK, przechowywać dane z tanich czujników w bazie danych MOBISTYLE oraz wykorzystywać otwartoźródłowe elementy platformy do tworzenia własnych aplikacji. Dzięki wykorzystaniu usługi na żądanie Komisji Europejskiej, pozwalającej na wykorzystywanie wyników badań naukowych, naukowcy przygotowali i omówili plany komercjalizacji w ramach rady doradczej klientów MOBISTYLE. Jak podsumowuje Tisov: „Dlaczego mielibyśmy wiedzieć mniej o budynkach, w których spędzamy większość swojego życia, niż o płatkach kukurydzianych, które zjadamy na śniadanie? Dzięki zwiększaniu edukacji na temat wzajemnych zależności pomiędzy zużyciem energii, jakością środowiska wewnętrznego, zdrowiem i stylem życia, energooszczędne zachowania mogą stać się sposobem na życie”.

Słowa kluczowe

MOBISTYLE, energia, budynek, zdrowie, TIK, wydajność, narzędzia TIK, gamifikacja w aplikacjach, jakość środowiska wewnętrznego, budownictwo socjalne

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania