Skip to main content
European Commission logo print header

Faster and cheaper robots for object recognition in Waste sorting through AI and external robot control

Article Category

Article available in the following languages:

Robot wyposażony w sztuczną inteligencję jako zapowiedź gospodarki odpadami przemysłowymi w wersji 4.0

Choć roboty wydają się stworzone do prac wymagających kontaktu z zanieczyszczeniami, które jak w przypadku gospodarowania odpadami są czasem niebezpieczne, to do tej pory nie zawsze stawały na wysokości zadania. WEXOBOT natomiast wykorzystuje techniki czwartej generacji, aby dosłownie zaprowadzić porządek.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Robotyka oferuje branży gospodarowania odpadami sprawdzoną, wydajną i względnie tanią technologię. Mimo że mechanika ruchów ramion robota jest na tyle elastyczna, by umożliwić wykonywanie większości prac związanych z usuwaniem odpadów, roboty nie były dotychczas do tego wykorzystywane. Jest to w dużej mierze spowodowane złożonym charakterem środowiska, w którym miałyby pracować. Jednakże postępujący proces zaawansowania systemów sztucznej inteligencji oraz czujników i ich coraz większa dostępność sprawiają, że technologia ta jest teraz w zasięgu możliwości firm z sektora gospodarowania odpadami. Stworzony w ramach finansowanego ze środków UE projektu WEXOBOT łączy w sobie sztuczną inteligencję z technologią teleobecności, stanowiąc wyjątkowe rozwiązanie w zakresie gospodarowania odpadami. To rozwiązanie zostało wyposażone w modułowe oprogramowanie zintegrowane z platformą o nazwie OCELLUS, którą można wykorzystać w wielu innowacyjnych rozwiązaniach robotycznych. „To rewolucyjne rozwiązanie w dziedzinie przemysłu 4.0 w którym wykorzystujemy najlepsze koncepcje, wyposażając roboty w technologie pozwalające im realizować złożone zadania”, mówi Haris Hadzic, koordynator projektu z firmy Byte Motion odpowiedzialnej za realizację tego przedsięwzięcia. „WEXOBOT jest bardziej elastyczny niż maszyny przeznaczone specjalnie do gospodarowania odpadami, ponieważ możliwości robota, odpowiadające złożonym ruchom człowieka, można wraz z czasem doskonalić”.

Wykorzystanie potencjału przemysłu 4.0

Za sprawą swojej specjalistycznej wiedzy w dziedzinie sztucznej inteligencji zespół projektu WEXOBOT został poproszony przez firmę RobotNorge o stworzenie rozwiązania do gospodarowania odpadami wyposażonego w sztuczną inteligencję. Robot ma zintegrowany system kamer i czujników do wykonywania prostych zadań, takich jak usuwanie opakowań Tetra Pak oraz plastikowych lub szklanych butelek z taśmy transportującej odpady. Norwegia była dla zespołu WEXOBOT interesującym polem do badań ze względu na to, że zazwyczaj nie segreguje się tam odpadów w domu, a w specjalnych sortowniach. „Otwiera to wiele możliwości, jeśli chodzi o proces sortowania odpadów w zakładach, które pomimo tego, że należą do najnowocześniejszych na świecie, nadal sortują jedynie 40–50 % śmieci nadających się do ponownego przetworzenia”, wyjaśnia Hadzic. „Dlatego też nawiązaliśmy współpracę z firmą RobotNorge, znaną z integracji robotów, uzyskując w ten sposób potrzebną wiedzę”. W wypadku rozwiązań sprzętowych zespół WEXOBOT zdecydował się zastosować roboty przemysłowe firmy ABB. Te wypróbowane i sprawdzone na przestrzeni kilkudziesięciu lat, produkowane na masową skalę roboty są odpowiednio wytrzymałe i łatwe w eksploatacji. Platforma zawierająca oprogramowanie robota WEXOBOT wyposażona jest w wewnętrzny i zewnętrzny system kontroli. Wewnętrzny system steruje typowymi funkcjami bezpieczeństwa, takimi jak unikanie przeszkód, oraz napędem potrzebnym do realizacji zadań. Zewnętrzny zaś odpowiada za bardziej wydajne wykorzystanie technologii smart gamingu do wizualizacji współrzędnych z danych przesyłanych przez kamery/czujniki, co umożliwia zarówno zdalną obsługę robota przez operatora, jak i sterownie całym procesem gospodarowania odpadami przez sztuczną inteligencję. Urządzenie zostało już zainstalowane w nowym zakładzie przetwarzania odpadów IVAR w Sandnes w Norwegii, który odpowiada za realizację tego procesu w regionie Stavanger. Jest ono wykorzystywane tu głównie do usuwania baterii z taśmy z mieszanymi odpadami metalowymi. Od momentu instalacji na początku tego roku urządzenie jest na bieżąco udoskonalane. „Wykorzystujemy na razie 80 % możliwości robota jeśli chodzi o podnoszenie, a system już nie tylko rozpoznaje baterie, ale także potrafi określić, czy robot jest w stanie je podnieść w bezpieczny sposób”, zaznacza Hadzic. „Mamy również zamiar rozpocząć dwa kolejne pilotażowe projekty, jeden poświęcony gospodarce odpadami ogólnymi, a drugi – sortowaniu tektury falistej”.

Więcej przetworzonych odpadów

Innowacja w postaci WEXOBOT może pomóc potencjalnym nabywcom zwiększyć wskaźnik recyklingu odpadów, jak również przyczynić się do stworzenia bezpieczniejszych warunków pracy w sortowniach. W bardziej ogólnym ujęciu przybliża nas to do przemysłu w wersji 4.0 wraz ze wszystkimi korzyściami w zakresie innowacji, biznesu oraz zatrudnienia, jakie się z tym wiążą. Zespół prowadzi obecnie siedem projektów dla przemysłu spożywczego oraz klientów z branży gospodarki odpadami, jak również jeden projekt finansowany ze środków UE. Jeszcze w tym roku zespół będzie testował technologię w oparciu o kilka scenariuszy, zanim wypuści nową wersję urządzenia z początkiem nowego roku. „Jako że proces integracji nie wymaga istotnej przebudowy obecnych linii produkcyjnych, planujemy instalację tego rozwiązania także w innych zakładach gospodarki odpadami w Norwegii. Małe roboty wyposażone w sztuczną inteligencję to bez wątpienia kolejny ważny etap w tej dziedzinie”, stwierdza Hadzic.

Słowa kluczowe

WEXOBOT, robot, sztuczna inteligencja, gospodarowanie odpadami, recycling, przemysł 4.0, teleobecność, kamera, czujnik, szkło, plastik, Tetra Pak

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania