Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-04-17

Article available in the following languages:

W 75. rocznicę zniszczenia Hiroszimy i Nagasaki – co Europejczycy myślą o broni jądrowej?

W 75. rocznicę bombardowania Hiroszimy i Nagasaki w naturalny sposób rodzą się pytania dotyczące broni jądrowej, a powszechnie przyjmowany punkt widzenia zostaje poddany w wątpliwość. Wyniki sfinansowanej przez UE ankiety ujawniają przeważające w Europie nastroje i tendencje, a także dostarcza wskazówek na przyszłość.

Społeczeństwo icon Społeczeństwo

W 1945 roku po raz pierwszy w historii wojen użyto broni jądrowej. Na japońskie miasta Hiroszimę i Nagasaki spadły dwie takie bomby, powodując niewyobrażalną zgrozę i siejąc zniszczenie. Dwie bomby zabiły ponad 200 000 ludzi – niektórzy zmarli na miejscu, inni po wielu miesiącach lub latach. Świat zamarł, porażony skutkami tego wydarzenia oraz niewyobrażalnymi krzywdami, jakich doznała ludność cywilna. „Wprawdzie Hiroszima i Nagasaki to dwa ostatnie miasta zniszczone bronią jądrową, nie możemy jednak mieć pewności, że ostatnimi pozostaną. Od 1945 roku Stany Zjednoczone, Związek Radziecki / Rosja, Zjednoczone Królestwo, Francja, Chiny, Izrael, Indie, Pakistan i Korea Północna wyposażyły swoje arsenały w ładunki jądrowe o mocy nieporównywalnie większej niż ta, która doprowadziła do zniszczenia Hiroszimy i Nagasaki”, stwierdza w komentarzu do „The Hindu” Benoît Pelopidas, główny badacz projektu NUCLEAR, częściowo finansowanego przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (ERBN). Pelopidas jest także autorem programu Nuclear Knowledges prowadzonego w Centrum Nauk Politycznych na Instytucie Studiów Międzynarodowych w Paryżu. Współautorem artykułu jest M.V. Ramana. W próbach jądrowych odpalono tysiące ładunków, co spowodowało długotrwałą szkodę dla środowiska i zdrowia publicznego. Pelopidas wyjaśnia: „Zrozumienie skali potencjalnych szkód i zyskanie świadomości, że broń jądrowa może zostać odpalona w dowolnej chwili w stronę dowolnego celu na świecie powinny uczulić nas wszystkich na ten problem”. Zwolennicy zbrojeń jądrowych twierdzą, że arsenał jądrowy stanowi czynnik zapobiegający wybuchowi wojny jądrowej, gdyż strach przez atakiem odwetowym powstrzyma każdy kraj od użycia swoich zasobów przeciwko innym. Pelopidas kontynuuje: „Zagrożenie jądrowe nie zawsze wywoływało strach, a strach z kolei nie zawsze powodował ostrożność. Przeciwnie. Zagrożenie atakiem jądrowym czasami wywoływało złość, a złość może dać impuls do eskalacji… Kraje dysponujące bonią jądrową dość często uczestniczą w wojnach, czasem prowadzonych przeciwko innym krajom z tej grupy, choć zazwyczaj w ograniczony sposób lub przez sojuszników”.

Czy zrzucenie ładunków jądrowych na Hiroszimę i Nagasaki zakończyło II wojnę światową?

Wielu ludzi żywi przekonanie, że bombardowanie dwóch japońskich miast w rzeczywistości położyło kres wojnie i że Stany Zjednoczone wybrały mniejsze zło. Mimo że historycy czynnie podważają tę narrację, wielu Europejczyków nadal w nią wierzy, jak pokazują wyniki ankiety z października 2019 roku sfinansowanej przez ERBN. W analizie „Bulletin of the Atomic Scientists” Pelopidas stwierdza: „Europejska opinia publiczna ogólnie pozostaje wierna koncepcji eliminacji broni jądrowej. Nawet w dysponujących takim arsenałem Francji i Zjednoczonym Królestwie przeważająca większość ankietowanych odrzuca możliwość moralnego uzasadnienia ponownego użycia broni jądrowej”. Badacz dodaje: „Najnowsze odkrycia dotyczące Nagasaki wprowadzają do polityki jądrowej ważny wymiar, często pomijany w takich dyskusjach – wrażliwość dowództwa i sterowania bronią jądrową oraz wpływ przypadku na wynik epizodu jądrowego”. Na Nagasaki spadła bomba, której pierwotnym przeznaczeniem było zniszczenie Kokury, lecz ze względu na błąd podczas lotu zbombardowano cel rezerwowy. Współautorem analizy jest Kjølv Egeland. Trwający projekt NUCLEAR (Nuclear Weapons Choices Governing vulnerabilities between past and future) dostarcza pierwszych tak dogłębnych wyników badań prowadzonych na całym świecie dotyczących podstaw, na bazie których wyznacza się zakres publicznie akceptowanych wyborów dotyczących broni jądrowej od zakończenia jej testów.

Słowa kluczowe

NUCLEAR, bomba atomowa, Hiroszima, Nagasaki, 75 rocznica, bombardowanie, broń jądrowa

Powiązane artykuły