CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

ahead, The Intelligent Digital Workspace as a Service

Article Category

Article available in the following languages:

Cyfrowe połączenie w czasach dystansu społecznego: platforma mobilna zbliża do siebie pracowników

Światowa pandemia koronawirusa wymusiła szybkie zmiany w zakresie warunków pracy, sprawiając, że pracownicy zostali od siebie odseparowani w czasie i przestrzeni. Na szczęście platformy mobilne mogą rozwiązać ten problem.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa
Społeczeństwo icon Społeczeństwo

Szwajcarska firma technologiczna isolutions opracowała oprogramowanie, które zdaniem jego twórców może pokonać wyzwania związane z pracą zdalną, z którymi tak wielu z nas musi mierzyć się w związku z kryzysem wywołanym pandemią COVID-19. W czasach, gdy praca zdalna staje się normą dla wielu pracowników, a powrót do warunków biurowych nie jest bezpiecznym rozwiązaniem, skuteczne przeniesienie pracy do internetu jest sprawą kluczową dla dalszego rozwoju europejskich gospodarek. Spółka spin-off www.aheadintranet.com (ahead AG) oferuje łatwą do wdrożenia platformę cyfrową, z której pracownicy mogą korzystać za pomocą aplikacji mobilnej. Zapewnia dwukierunkową komunikację, szczególnie potrzebną w przypadku tych pracowników, którzy w ramach swoich codziennych obowiązków nie spędzają wiele czasu za biurkiem.

Wyjście zza biurka

„Transformacja cyfrowa ma wiele wspólnego z kulturą organizacji, szczególnie w branży produkcyjnej i zarządzania obiektami, jak i przemyśle, gdzie komunikacja z pracownikami, którzy nie wykonują prac biurowych może być trudna”, mówi Pascal Grossniklaus, kierownik produktu w firmie isolutions oraz koordynator finansowanego ze środków UE projektu ahead. Jak zauważa Grossniklaus, tacy pracownicy zwykle dowiadują się o tym, co nowego dzieje się w firmie z komunikatów wywieszanych na tablicach informacyjnych w pokojach socjalnych lub od przełożonych. Taki sposób komunikacji nie sprzyja jednak dzieleniu się z kierownictwem wyższego szczebla informacjami czy własnymi spostrzeżeniami. Instalacja firmowego intranetu jest dość czasochłonna, a poza tym jest to rozwiązanie mało wydajne na dłuższą metę i nieangażujące pracowników. Potem nadeszła pandemia COVID-19. „Niektórzy nasi klienci z całego świata – Chin, Meksyku czy Polski – musieli na czas pandemii całkowicie wstrzymać produkcję”, mówi Grossniklaus. Pozostanie w kontakcie z pracownikami fizycznymi okazało się szczególnie trudne dla tych firm, które wcześniej nie odczuwały potrzeby korzystania z usług cyfrowej komunikacji. „Jedna z takich firm zatrudnia 6 500 pracowników, którzy z dnia na dzień znaleźli się poza jej zasięgiem. Dla kierownictwa dużym problemem stał się brak możliwości przekazania zespołom informacji odnośnie do terminu powrotu do pracy, tego, co powinni zrobić w międzyczasie, ani czy zostanie im wypłacone wynagrodzenie za czas postoju. Wszystko to tylko potęgowało uczucie niepewności”, wyjaśnia Grossniklaus. „Pracownicy zaczęli więc tworzyć grupy w aplikacji WhatsApp, by móc otrzymywać od kierowników zespołów aktualne informacje. Ale przy liczbie 6 500 pracowników nie da się uniknąć chaosu”.

Bardziej efektywna komunikacja zwiększa produktywność

Sprawnie działająca platforma cyfrowa nie tylko rozwiązuje problemy z komunikacją, ale dodatkowo może zwiększyć produktywność o 25 % w całym łańcuchu wartości, zwiększając wartość branż, w których większość zatrudnionych osób to pracownicy fizyczni, o ponad 100 miliardów euro. Aplikacja ahead to coś więcej niż narzędzie do wymiany informacji między pracownikami. Umożliwia również badanie poziomu identyfikowania się pracowników firmy z jej wartościami za pośrednictwem treści przesyłanych od czasu do czasu na ich konta. „Jeżeli pracownicy w większym stopniu identyfikują się z wizją firmy, wówczas taka organizacja ma szansę osiągnąć większy sukces w kontekście satysfakcji klientów, przychodów i zysków”, dodaje Grossniklaus. „Skuteczna transformacja cyfrowa to ruch oddolny, a kierownictwo firmy powinno wiedzieć, którzy pracownicy wywierają w tym zakresie największy wpływ”.

Środki unijne pomagają w przejściu o poziom wyżej

Projekt był finansowany w ramach unijnego programu „Horyzont 2020”. Zdaniem Grossniklausa przekazane finansowanie pomogło firmie isolutions w opracowaniu wspólnie z Uniwersytetem Nauk Stosowanych w Zurychu modelu analizy stopnia identyfikowania się pracowników z kulturą firmy. „Bez tego badania nasza aplikacja byłaby kolejnym narzędziem do komunikacji z pracownikami”, zauważa. „Natomiast to badanie pozwoli nam wpływać na rozwój gospodarki poprzez ułatwienie transformacji cyfrowej branżom, dla których obecnie stanowi ona wyzwanie”. W planach Grossniklausa jest zwiększanie zasięgu produktu najpierw na rynku szwajcarskim, a następnie w krajach Europy Zachodniej i Stanach Zjednoczonych, a także zapewnienie środków na inwestycje, które przeznaczone zostaną na udoskonalanie funkcji związanych z identyfikacją z kulturą firmy.

Słowa kluczowe

ahead, aplikacja, komunikacja, cyfrowa, platforma, pracownik, wytwarzanie, udogodnienia, zarządzanie, COVID-19

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania