European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Floating Tidal Energy Commercialisation project (FloTEC)

Article Category

Article available in the following languages:

Opłacalna wysokowydajna technologia do uzyskiwania energii pływów niebawem na szkockich Orkadach

Pierwszy komercjalny projekt demonstracyjny turbiny pływowej autorstwa firmy Orbital Marine Power niedługo ukaże swój pełen potencjał w warunkach rzeczywistych. Turbina O2 będzie najpotężniejszą technologią tego rodzaju zdolną zaspokoić roczne potrzeby energetyczne ponad 1 700 gospodarstw domowych w Zjednoczonym Królestwie.

Energia icon Energia

Opracowanie projektu turbiny O2, będącej cudem technologii pływów, jest dofinansowywane w ramach projektu FloTEC (Floating Tidal Energy Commercialisation) prowadzonego jako część inicjatywy „Horyzont 2020”. Turbina ta zapewnia większy uzysk energetyczny i obniża koszty generowania energii pływów do mniej niż 200 euro za megawatogodzinę. James Murray, kierownik programu w firmie Orbital, mówi: „Chcemy dostarczać więcej taniej energii. Wprowadzone innowacje obejmują łopaty wirnika o średnicy 20 m, które pozwalają zwiększyć uzysk energetyczny o 50 %, a także szereg zmian projektowych, dzięki którym wszystkie zamontowane w obiekcie systemy będą mogły podlegać tanim czynnościom konserwacyjnym. Będzie to pierwszy przypadek osiągnięcia podobnego wyniku na dużą skalę dzięki turbinie pływowej”. Program FloTEC zapewni finansowanie ze środków unijnych w wysokości 10 milionów euro umożliwiające wprowadzenie nowej technologii na rynek. W jego ramach powstaje także pewien zakres powiązanych innowacji łańcucha dostaw oraz działań badawczych. Wprawdzie prace konstrukcyjne rozpoczęły się w 2016 roku, ale bazują na mającym wieloletni staż programie rozwojowym zapoczątkowanym w 2002 roku. Ostatnio firma przetestowała prototyp turbiny SR2000 o mocy 2 MW, która wytwarza ponad 3 200 MWh. „W firmie Orbital zawsze wierzyliśmy, że w przypadku uzyskiwania energii z pływów, najważniejszą technologią jest odpowiednia platforma. Dlatego też opracowaliśmy wysoce zoptymalizowane rozwiązanie, które gwarantuje bezpieczny montaż, dostęp do wszystkich podsystemów wytwarzania energii oraz możliwość ich utrzymania. Operatorzy mogą przeprowadzać wszystkie operacje, nawet w jednostkach działających na skalę komercyjną, z małych, tanich, rozmieszczonych lokalnie łodzi roboczych.

Długoterminowy projekt demonstracyjny

Zakończenie projektu FloTEC planowane jest na luty 2021 roku. Nowe rozwiązanie spełnia wszystkie założenia projektowe dotyczące redukcji kosztów. Obecnie trwa montaż turbiny, w którym czynnie uczestniczą podmioty z łańcucha dostaw w całej Europie. Po zakończeniu budowy turbina Orbital O2 będzie miała postać unoszącej się pod wodą superstruktury o długości 72 metrów. W jej obrębie umieszczone zostaną dwie turbiny o mocy 1 MW, które dadzą łącznie znamionową moc wyjściową (lub inaczej mówiąc, zamierzoną, ciągłą moc wyjściową przy pełnym obciążeniu) o wartości 2 MW przy prędkości prądu pływowego 2,5 m/s. Przy średnicy wirnika blisko 20 m jego powierzchnia będzie wynosić 600 m2, co sprawia, że będzie on największą tego typu konstrukcją na jednej platformie do wytwarzania energii pływów. Po uruchomieniu instalacji moc generowana przez turbinę będzie przekazywana podmorskim kablem EMEC przez stację nabrzeżną do krajowej sieci na archipelag Orkadów. Podczas testów prowadzonych do 2018 roku turbina SR2000 zapewniała nawet 25 % zapotrzebowania Orkadów na energię elektryczną. Firma Orbital ma nadzieję uruchomić instalację O2 w drugiej połowie 2020 roku. „Chcemy, by do zakończenia projektu FloTEC instalacja pracowała jak najdłużej tak, żeby przeprowadzić jej jak najdokładniejszą ocenę. Niezależnie od tego, czy się nam uda, turbina O2 będzie działać w charakterze projektu demonstracyjnego przez przeszło 15 lat, co pozwoli nam zebrać bardzo szczegółowe dane dotyczące działania elektrowni, trwałości komponentów oraz przeprowadzić monitoring środowiska”, podsumowuje Murray. Pracownicy firmy Orbital mają nadzieję, że turbina O2 okaże się na dłuższą metę kluczową technologią w sektorze energii pływów. Będzie stanowić niewątpliwie punkt odniesienia dla interesariuszy szukających taniej energii pływów oraz przyszłościowych rozwiązań.

Słowa kluczowe

FloTEC, Orbital, turbina pływów, demonstrator, energia pływów, podwodna superstruktura, Orkady, O2

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania