Skip to main content
European Commission logo print header

SEA-TITAN: Surging Energy Absorption Through Increasing Thrust And efficieNcy

Article Category

Article available in the following languages:

Technologia typu open source wyzwala potencjał energii fal

Opracowanie niezawodnej technologii nowej generacji, która pozwoliłaby przekształcać energię fal w energię użytkową może okazać się krytycznym momentem w historii sektora, który musi osiągnąć korzyści skali.

Energia icon Energia

Europejski plan działań w zakresie energii zakłada, że do 2050 roku energia odnawialna powinna stanowić co najmniej 64 % – a możliwe, że nawet do 97 % – zużywanej energii elektrycznej. Fale i pływy pozostają nadal nieujarzmionym źródłem energii, które może mieć krytyczne znaczenie dla osiągnięcia celu, jaki postawiła sobie Europa. Aby jednak do tego doszło, sektor energii fal musi osiągnąć korzyści skali i zyskać dostęp do niezawodnej technologii oraz przystosowanego do niej łańcucha dostaw. Jednym z wyzwań, przed którymi stoi ten sektor, jest brak dominującej technologii w zakresie systemu odbioru mocy. To technologia stosowana w obrębie urządzenia morskiego, na przykład boi, odpowiedzialna za przekształcanie energii kinetycznej fal lub pływów w energię użytkową. Koordynator projektu SEA-TITAN (Surging Energy Absorption Through Increasing Thrust And efficieNcy) i dyrektor generalny hiszpańskiej firmy Wedge Global Francisco Garcia wyjaśnia: „To ciągle wczesna faza rozwoju energii fal, a to oznacza, że równolegle funkcjonuje wiele konkurencyjnych technologii. Gdy w latach 80. XX wieku powstawały pierwsze farmy wiatrowe, też istniało wiele różnych urządzeń i wynalazków. Dopiero z czasem nastąpiło zawężenie ich liczby”. Garcia uważa, że sektor energii fal zmienia się zgodnie z tym samym schematem. Uważa oczywiście, że ograniczenie liczby technologii jest kluczowe dla uzyskania wydajności kosztowej, dlatego właśnie prace prowadzone w obrębie projektu SEA-TITAN są skupione na znormalizowaniu technologii systemu odbioru mocy i udostępnieniu go wszystkim zainteresowanym.

Niezawodna i dostępna technologia

Projekt SEA-TITAN jest kontynuacją prac prowadzonych wcześniej przez firmę Wedge Global, których celem było rozwiązanie powszechnego problemu, jakim jest wysoka awaryjność systemów odbioru mocy montowanych w urządzeniach morskich. Częściowo odpowiedzialne za ten stan rzeczy jest trudne środowisko, w jakim muszą pracować te urządzenia. Garcia i jego zespół skonstruowali system poboru mocy z miedzi i żelaza, które sprawdziły się dobrze w środowisku morskim i zapewniły skuteczną przemianę energii. Garcia mówi: „Na początku wdrożenia projektu SEA-TITAN staraliśmy się wyjść z tego punktu i opracować system odbioru mocy, który znalazłby zastosowanie w różnych urządzeniach do jej pozyskiwania z energii fal i pływów. Opracowana technologia będzie typu open source, czyli dostępna dla wszystkich, którzy chcieliby rozwijać ją dalej”. Projekt systemu odbioru mocy nowej generacji został już ukończony i trwają prace nad konstrukcją prototypu przy współudziale firmy Siemens-Gamesa. Główny nacisk położono na zwiększenie przechwytywania energii, co ma zapewnić zwiększenie skuteczności układu i obniżenie kosztów działania. Garcia dodaje: „Mamy nadzieję zobaczyć pierwsze faktyczne wyniki pod koniec tego roku, kiedy przejdziemy do etapu testów i sprawdzania. Obecnie opracowujemy powiązaną z naszym rozwiązaniem elektronikę oraz komponenty, które zapewnią niezakłóconą pracę systemu odbioru mocy. W etapie oceny wspaniałe jest to, że zawsze pozwala dostrzec nowe możliwości lub usprawnić nieco zastosowane rozwiązania”.

Innowacja typu open source

Jednym z ciekawszych aspektów funkcjonowania projektu SEA-TITAN jest to, że choć jego inicjatorem była firma działająca w sektorze prywatnym, olbrzymi nacisk kładzie się na otwarty charakter innowacji. Powołano zewnętrzną przemysłową radę ds. eksploatacji (EIEB), w której skład weszli eksperci wywodzący się z przedsiębiorstw zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej, producenci urządzeń do pozyskiwania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, osoby mające powiązania z sektorem energetycznym oraz inni interesariusze powiązani z sektorem energii oceanicznej. Garcia zauważa: „W skład rady może wejść każdy zainteresowany tą technologią, dzięki czemu uzyska dostęp do wyników i sposobność dołączenia do nowego ekosystemu energii fal. To działanie, które powinno doprowadzić do wykrystalizowania się w sektorze dominującej technologii, co przyspieszy prace nad innowacjami i ostateczne wprowadzenie jej na rynek”. Projekt SEA-TITAN ma zakończyć się w marcu 2021 roku, do kiedy to, zgodnie z oczekiwaniami Garcii, zostanie nawiązana ściślejsza współpraca między ekspertami z branży oraz zostaną wykonane kroki prowadzące do wskazania technologii dominującej w sektorze.

Słowa kluczowe

SEA-TITAN, ocean, morze, energia, system odbioru mocy, fale, pływowy, morski

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania