Skip to main content
European Commission logo print header

NightWatch - Clinically-proven detection and alert system for critical nocturnal epileptic seizures.

Article Category

Article available in the following languages:

Alarm informujący o napadach padaczkowych poprawi jakość życia pacjentów

Urządzenie bazujące na algorytmach sztucznej inteligencji, które wykrywa napady padaczkowe w nocy, nie tylko pomoże ratować życie, ale także przyniesie ulgę w cierpieniu milionom pacjentów.

Zdrowie icon Zdrowie

Padaczka, zwana także epilepsją, to zaburzenie neurologiczne, na które cierpi ponad 50 milionów ludzi na świecie. Ponad jeden na 1 000 epileptyków umiera w wyniku napadu zwanego zespołem nagłej nieoczekiwanej śmierci pacjentów z padaczką (ang. Sudden Unexpected Death in Epilepsy Patients, SUDEP). Chociaż leki zapobiegają wystąpieniu napadów u większości pacjentów, u około jednej trzeciej są nieskuteczne. Brak możliwości przewidywania napadów poważnie odbija się na jakości życia. „Napady mogą być niebezpieczne, szczególnie jeśli dochodzi do nich w nocy”, wyjaśnia koordynator projektu NIGHTWATCH Jeroen van den Hout, dyrektor generalny w holenderskiej firmie LivAssured. „W samym Królestwie Niderlandów co roku w wyniku napadu padaczkowego we śnie umiera 100–200 osób”. Jak zauważa van den Hout, świadomość niebezpieczeństwa napadów stanowi dla pacjenta duże obciążenie psychiczne. Spędza ona także sen z powiek rodzicom dzieci cierpiących na padaczkę.

Wykrywanie nocnych napadów

Innowacyjne rozwiązanie NightWatch powstało z myślą o bardziej precyzyjnym przewidywaniu napadów podczas snu. Van den Hout podkreśla, że w Królestwie Niderlandów leczenie padaczki odbywa się przede wszystkim w dwóch najważniejszych szpitalach. To właśnie z nich pozyskano duże kohorty pacjentów do badania. Uczestnicy otrzymali prototyp wyrobu medycznego opracowanego przez konsorcjum z dwóch szpitali we współpracy z Uniwersytetem w Utrechcie, holenderskim funduszem na rzecz chorych na padaczkę i przedsiębiorstwem typu spin-off – LivAssured. Urządzenie, które zakłada się na ramię, mierzy tętno i ruch oraz wykrywa poważne napady nocne, natychmiast informując o nich opiekunów. Ponadto automatycznie dostosowuje się do parametrów danego pacjenta, w efekcie minimalizując częstotliwość fałszywych alarmów. Naukowcy zebrali dane z badań, a następnie stworzyli unikatowy algorytm. „Odkryliśmy, że urządzenie może wykrywać ponad 90 % różnych poważnych napadów nocnych”, mówi van den Hout. „Jest to zatem najbardziej niezawodny system dostępny na rynku”.

Odnieść sukces sprzedażowy

Produkt jest dostępny w sprzedaży, a korzysta z niego już około 1 000 rodzin w Królestwie Niderlandów. Zespół LivAssured chciał udostępnić rozwiązanie NightWatch jak największej liczbie pacjentów i w tym celu uruchomił czteromiesięczny finansowany przez UE projekt. „Na tę chwilę udało nam się opracować jeden uniwersalny algorytm, który, choć znakomicie się sprawdza, nie jest dostosowany do każdego pacjenta”, wyjaśnia van den Hout. „Musimy podzielić użytkowników na określone grupy, a następnie dla każdej z nich stworzyć osobny algorytm”. Zdaniem zespołu wyrób NightWatch może służyć nie tylko do monitorowania nocnych napadów, ale także do udostępniania informacji personelowi medycznemu. „Nie możemy jeszcze wykorzystywać zgromadzonych informacji w celu ustalania ścieżki leczenia”, dodaje van den Hout. „Pracujemy jednak nad portalem danych, z którego korzystać będą mogli pacjenci i ich opiekunowie”. Projekt uświadomił także naukowcom, że osiągnięcie światowego sukcesu sprzedażowego wymaga przeprowadzenia dalszych analiz rynku. Chociaż urządzenie NightWatch zostało już zatwierdzone jako wyrób medyczny w UE, w celu wprowadzenia go na rynek amerykański konieczne będzie uzyskanie zgody Agencji Żywności i Leków. „Chcemy, aby z naszego systemu alarmującego o poważnych napadach nocnych korzystało jak najwięcej pacjentów i opiekunów. Jesteśmy przekonani, że nasze rozwiązanie może poprawić jakość życia pacjentów, pomagając im odnaleźć spokój wewnętrzny, uzyskać większą samodzielność i ograniczyć koszty leczenia”.

Słowa kluczowe

NIGHTWATCH, LivAssured, padaczka, SUDEP, napad, algorytm, nocny, padaczkowy, szpitale, sen

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania