Skip to main content
European Commission logo print header

SEnsorial awareNess System fOR obstacle detectIon And collisioN avoidanCE

Article Category

Article available in the following languages:

Większe bezpieczeństwo lotu w każdych warunkach dzięki przełomowemu systemowi wizyjnemu

Dzięki nowym przepisom wprowadzanym przez władze lotnicze statki powietrzne wykorzystujące systemy polepszające widzenie podczas lotu będą mogły lądować w warunkach ograniczonej widzialności. W tym kontekście zespół jednego z projektów finansowanych przez UE zaprojektował niedrogi system poprawiający bezpieczeństwo podczas operacji lotniczych.

Transport i mobilność icon Transport i mobilność

Systemy polepszające widzenie podczas lotu (ang. enhanced flight vision systems, EFVS) są jak dodatkowa para oczu dla pilotów, przekazując dodatkowe informacje na temat środowiska zewnętrznego, a nawet umożliwiając lądowanie wyłącznie na podstawie wyświetlanych obrazów. Takie technologie powoli zastępują tradycyjnie stosowane systemy lądowania według przyrządów (ang. instrument landing systems, ILS). Dzieje się tak z kilku powodów. W przeciwieństwie do ILS systemy EFVS nie wymagają rozbudowanej i drogiej infrastruktury naziemnej. Jako że zwiększają bezpieczeństwo lotu w warunkach ograniczonej widzialności, pomagają pilotom pewnie sterować samolotem. „Jednak jednym z głównych wyzwań jest zaprojektowanie takich systemów EFVS, które będą niezawodne, przystępne cenowo, przystosowane do operacji w każdych warunkach meteorologicznych oraz zgodne z wszystkimi normami i przepisami bezpieczeństwa”, wyjaśnia Antonio Soler, koordynator finansowanego przez UE projektu SENSORIANCE.

Lepsza detekcja przeszkód, szybsza reakcja

„Wykorzystaliśmy najnowsze osiągnięcia technologiczne w zakresie teledetekcji i algorytmów rozpoznawania obrazów, aby stworzyć kompaktowy i niedrogi system integrujący informacje z różnych czujników”, dodaje Soler. System wyświetla przydatne dane na temat środowiska zewnętrznego, poprawiając czas reakcji pilotów na różne zdarzenia i zwiększając widoczność w każdych warunkach pogodowych. Oznacza to większe bezpieczeństwo na każdym etapie lotu: podczas kołowania, startu, rejsu i lądowania. Opłacalne rozwiązanie opracowane przez partnerów projektu bazuje na obrazowaniu wielospektralnym wysokiej rozdzielczości (w zakresie podczerwieni i światła widzialnego). Przy dobrej widzialności, dzięki rejestracji obrazów w zakresie światła widzialnego pilot otrzymuje dane o środowisku zewnętrznym w wysokiej rozdzielczości, co pozwala rozszerzyć pole widzenia, zwiększyć świadomość kontekstową i powiększyć rejestrowane obiekty. Z kolei obrazowanie w zakresie podczerwieni polepsza widzenie w niekorzystnych warunkach, np. przy złej pogodzie czy w nocy. System służy także do wykrywania i rozpoznawania obiektów, umożliwiając np. detekcje punktów orientacyjnych, ostrzeganie o kolizjach i odczytywanie oznaczeń drogi startowej. Potencjalne zastosowania systemu obejmują jego wdrożenie w urządzeniach elektrooptycznych statków powietrznych lub wykorzystanie w innych rozwiązaniach przemysłowych i systemach wizyjnych. System polepsza widzenie pilotów, dostarczając informacji w czasie rzeczywistym na temat dróg startowych, świateł podejścia, oświetlenia lotniska, otoczenia lotniska i środowiska zewnętrznego podczas lotu. Najnowsze przepisy Federalnej Administracji Lotnictwa Cywilnego (FAA) zezwalają statkom powietrznym z systemem EFVS na kołowanie po płycie lotniska do terminala oraz wykonywanie operacji lotniczych na wysokości do 100 stóp nad drogą startową w warunkach ograniczonej widzialności. Poniżej 100 stóp piloci muszą polegać na własnym wzroku. System jest obecnie w fazie analiz i testów.

Systemy EFVS nowej generacji – gotowe na nowe wymogi i przepisy

Zespół projektu SENSORIANCE wykorzystuje wyłącznie komponenty, które nie widnieją na liście towarów, których sprzedaż jest ograniczona na mocy amerykańskich przepisów dotyczących międzynarodowego handlu bronią (ITAR). „Dzięki temu nasz system nie podlega amerykańskim wymogom regulacyjnym”, tłumaczy Soler. „Pozwala to uniknąć opóźnień związanych z kontrolą eksportu przez Stany Zjednoczone, zwiększając uniwersalność systemu i sprawiając, że staje się bardziej atrakcyjny dla potencjalnych klientów, zwłaszcza w Europie”. Stosowanie systemów EFVS oznacza oszczędności kosztów operacyjnych, ponieważ prowadzi do ograniczenia zużycia paliwa, a także zmniejszenia opóźnień lotów, liczby nieudanych podejść do lądowania, przypadków zmiany trasy lotu lub liczby odwoływanych czy przesuwanych lotów, czyli pozwala unikać sytuacji, które negatywnie wpływają na zadowolenie podróżnych. Korzysta też na tym środowisko, ponieważ systemy EFVS przyczyniają się do ograniczania emisji dwutlenku węgla i zmniejszania śladu środowiskowego związanego z zanieczyszczeniem CO2, tlenkami azotu i hałasem, a to oznacza zgodność z unijnymi przepisami dotyczącymi ekologicznego lotnictwa. „Do tej pory systemy EFVS były albo bardzo drogie ze względu na wysoki koszt kamer na podczerwień o wysokiej rozdzielczości, albo miały bardzo niską rozdzielczość”, podsumowuje Soler. „W ramach projektu SENSORIANCE udało nam się połączyć obrazowanie wielospektralne wysokiej rozdzielczości oraz zaawansowane technologie rozpoznawania obrazów i stworzyć kompaktowy, niedrogi i energooszczędny system”.

Słowa kluczowe

SENSORIANCE, systemy polepszające widzenie podczas lotu, widzenie, lot, widzialność, widoczność, pilot, statek powietrzny, samolot, droga startowa, lotnisko

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania