Skip to main content

Affordable, accessible and automatic screening solution for diabetic retinopathy

Article Category

Article available in the folowing languages:

Zapewnienie dostępu do badań przesiewowych oczu ogółowi społeczeństwa

Nowe przenośne urządzenie do badań przesiewowych oczu wykorzystuje sztuczną inteligencję i chmurę obliczeniową do automatycznego diagnozowania chorób oczu.

Zdrowie

Wraz ze wzrostem liczby chorych na cukrzycę rośnie również liczba osób, które cierpią na retinopatię cukrzycową. Choroba ta, spowodowana uszkodzeniem naczyń krwionośnych w tkankach tylnej części oka, jest najczęstszą przyczyną utraty wzroku u dorosłych w wieku produkcyjnym. Dobra wiadomość jest taka, że w przypadku wczesnego wykrycia retinopatia cukrzycowa jest uleczalna. Nie najlepszą wiadomością jest to, że ze względu na bezobjawowy przebieg we wczesnym stadium cukrzycy chorzy muszą poddawać się regularnym badaniom przesiewowym oczu. Zła wiadomość jest taka, że z powodu ograniczonej liczby okulistów, szczególnie w regionach wiejskich i rozwijających się, większość chorych na cukrzycę nie ma możliwości przechodzenia regularnych badań przesiewowych. Optomed, fińska firma z branży technologii medycznych, ma nadzieję na zmianę tego stanu rzeczy poprzez udostępnienie metody badań przesiewowych oczu ogółowi społeczeństwa. Przy wsparciu finansowym ze środków UE opracowuje ona Smartscope-X, niedrogie, przystępne i w pełni automatyczne urządzenie diagnostyczne. „Naszą misją jest zapewnienie innowacyjnych i niedrogich rozwiązań, które umożliwią wykonywanie badań przesiewowych oczu wszystkim ludziom” mówi prezes Optomed Seppo Kopsala. „Dzięki rozwiązaniu Smartscope-X mamy teraz produkt, który może uratować wzrok – i życie – milionów ludzi na całym świecie”.

Łatwy dostęp do badań przesiewowych

Geniusz rozwiązania Smartscope-X tkwi w połączeniu taniego, dostosowanego do potrzeb, ręcznego aparatu do badania dna oka ze sztuczną inteligencją do automatycznej diagnozy. Aparat do badania dna oka jest specjalistycznym mikroskopem o małej mocy z wbudowaną kamerą, której okuliści używają do fotografowania wewnętrznej powierzchni oka. Proces rozpoczyna się od Optomed Screen, oprogramowania firmy Optomed do zarządzania badaniami przesiewowymi. „To oprogramowanie pozwala na zaoszczędzenie kosztów i czasu, automatyzując cały proces, od wysłania do pacjenta zaproszenia po zaplanowanie badań przesiewowych, raportowanie wyników, przesyłanie obrazów i wystawianie skierowań”, mówi Kopsala. Do zbadania pacjenta pracownik medyczny używa ręcznego aparatu do badania dna oka Optomed Aurora w celu wykonania zdjęć siatkówki. „Dzięki temu, że aparat jest mały i przenośny, można go zabrać do pacjenta, który nie musi odwiedzać już placówki”, dodaje badacz. „Sam ten fakt zwiększa prawdopodobieństwo, że pacjent będzie regularnie poddawał się badaniom”. Zdjęcia są następnie wysyłane do opartego na sztucznej inteligencji narzędzia diagnostycznego firmy. Program wykorzystuje następnie specjalnie opracowane algorytmy do analizy zdjęć pod kątem oznak retinopatii cukrzycowej lub innych chorób oczu. Te informacje i zdjęcia trafiają do chmury, w której okuliści – często pracujący zdalnie – mogą je przeglądać. Następnie mogą skontaktować się z pacjentem za pośrednictwem usługi telemedycznej firmy Optomed. „Możliwość łatwego badania i automatycznego diagnozowania może pomóc osobom chorym na cukrzycę w podjęciu niezbędnych kroków, aby zapobiec utracie wzroku”, wyjaśnia Kopsala. „Teraz pacjenci mają łatwy dostęp do usług w zakresie przesiewowych badań oczu niezależnie od tego, czy mieszkają na polskiej wsi, czy w rozwijającym się regionie Afryki”.

Znacząca zmiana w zapobieganiu utracie wzroku

Po dopracowaniu rozwiązanie Smartscope-X znacznie usprawni zapobieganie utracie wzroku. „Obecnie do przeprowadzenia badań przesiewowych pod kątem retinopatii cukrzycowej potrzebny jest zaawansowany sprzęt i doświadczony okulista”, podsumowuje Kopsala. „Jednak w przypadku urządzenia Smartscope-X każdy może zostać przeszkolony do przeprowadzenia pełnego badania w ciągu zaledwie kilku godzin, przy użyciu sprzętu, który kosztuje tylko ułamek ceny i może być użyty w dowolnym miejscu i czasie”. Przygotowując się do wprowadzenia urządzenia Smartscope-X na rynek firma kończy obecnie jego walidację kliniczną i ubiega się o niezbędne zgody regulacyjne. Zespół pracuje również nad stworzeniem systemu bezpieczeństwa i przechowywania danych.

Słowa kluczowe

Smartscope-X, badania przesiewowe oczu, sztuczna inteligencja, chmura obliczeniowa, choroby oczu, cukrzyca, retinopatia cukrzycowa, utrata wzroku, aparat do badania dna oka, okuliści

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania