Skip to main content

Article Category

Article available in the folowing languages:

Wspieranie sektora opakowań w zastępowaniu tworzyw sztucznych papierem

Sektor opakowań od dawna stara się dbać o ekologię. Dzięki nowym technologiom firmy z tego sektora będą mogły zmodernizować swoje maszyny w celu wykorzystywania bardziej przyjaznych dla środowiska materiałów.

Technologie przemysłowe

Tworzywa sztuczne są tanimi i wytrzymałymi materiałami, które znalazły wiele zastosowań w różnych branżach. Nie da się jednak ukryć coraz większego wpływu tych materiałów na środowisko naturalne, a w szczególności na oceany, do których każdego roku trafiają miliony ton plastikowych śmieci. Mając świadomość tego problemu, Europa nieustannie dąży do zmniejszenia wykorzystywania tworzyw sztucznych w niektórych sektorach gospodarki, między innymi w sektorze opakowań. Opakowania z tworzyw sztucznych od wielu lat stanowią preferowane rozwiązanie firm z sektora opakowań ze względu na swoją trwałość i wytrzymałość. Co więcej, rozwój handlu elektronicznego przyczynia się do zwiększania zapotrzebowania na ten materiał. Sektor opakowań od pewnego czasu stara się jednak dbać o środowisko naturalne poprzez wykorzystywanie bardziej ekologicznych materiałów, takich jak włókno naturalne i papier. Według prognoz w ciągu najbliższych pięciu lat wykorzystanie opakowań papierowych w UE wzrośnie z 2 872 000 ton do przeszło 4 222 000 ton rocznie, a celem zespołu jednego z finansowanych przez Unię Europejską projektów jest wspieranie tej transformacji. Realizowany przez włoskiego producenta maszyn – firmę Sitma – projekt PAPER SOLUTIONS doprowadził do powstania zaawansowanej technologii, która pozwala producentom na modernizację maszyn do produkcji opakowań z tworzyw sztucznych w taki sposób, by można było je wykorzystać do wytwarzania opakowań z włókien naturalnych i papieru. Technologia opracowana w ramach projektu PAPER SOLUTIONS opiera się na instalacji modułowego rozwiązania, które może zostać zintegrowane z dostępnymi na rynku maszynami wykorzystującymi folię plastikową, a także z nowymi konstrukcjami przeznaczonymi do pracy z papierem. „Naszym założeniem było obniżenie kosztów stosowania przyjaznych dla środowiska opakowań, dzięki czemu pod względem ekonomicznym będą mogły stanowić konkurencję dla tworzyw sztucznych. To sprawi, że przechodzenie na ekologiczne alternatywy w systemach automatycznej produkcji opakowań stanie się tańsze i wygodniejsze niż dotychczas”, twierdzi Fabrizio Della Casa, dyrektor operacyjny firmy Sitma.

Innowacyjne rozwiązanie

Nowatorski system obejmuje trzy podzespoły – urządzenie rozwijające rolki papieru, wyposażone w niezależny układ sterowania, system składający papier, zapewniający odpowiednie napięcie materiału i zapobiegający jego uszkodzeniom, a także układ tnący i zamykający opakowania, opracowany z myślą o ochronie produktu i minimalizacji ilości odpadów. Urządzenie zostało wyposażone we wbudowane układy zapewniające ograniczoną inteligencję systemu – dzięki nim jest w stanie wytwarzać opakowania w wielu formatach oraz śledzić określone opakowania, co stanowi nieocenioną pomoc w zapewnianiu identyfikowalności i wykrywaniu problemów związanych z podrabianiem surowców, a także zapewniania interakcji z nabywcą końcowym.

Przewaga nad konkurencją

Modułowy charakter urządzenia stanowi jego największą przewagę nad konkurencyjnymi rozwiązaniami. W przeciwieństwie do innych dostępnych na rynku maszyn wykorzystujących papier w roli materiału opakowaniowego, charakteryzujących się długimi i rozległymi liniami produkcyjnymi, rozwiązanie opracowane w ramach projektu PAPER SOLUTIONS zostało zaprojektowane z myślą o miniaturyzacji i ograniczeniu zajmowanej przestrzeni. „Wszyscy – nawet podmioty, które obecnie stawiają na mniej zrównoważone rozwiązania ze względu na koszty i konieczność przeprowadzenia inwestycji związanych z wdrożeniem nowych technologii – dzięki wynikom naszej pracy będą w stanie łatwo przejść na papier”, dodaje Della Casa. W praktyce oznacza to, że wiele produktów dostarczanych obecnie w osobnych opakowaniach z tworzyw sztucznych może być od teraz pakowane w papier, co zmniejszy ich negatywny wpływ na środowisko. „Co więcej, kiedy produkt trafi na rynek, będzie możliwe dostosowanie dotychczas wykorzystywanych maszyn bez konieczności inwestowania w nowe rozwiązania do automatyzacji, co zagwarantuje błyskawiczny zwrot z inwestycji”, dodaje.

Droga na rynek

„Uważamy, że dzięki tegorocznemu dofinansowaniu będziemy mogli wprowadzić na rynek pierwsze uprzemysłowione rozwiązania już w 2022 roku”, wyjaśnia Della Casa. Obecnie wszystkie urządzenia opracowane w ramach projektu PAPER SOLUTIONS stanowią prototypy, pomimo tego, że klienci już teraz korzystają z pełni ich możliwości. „Chcielibyśmy podkreślić w tym miejscu znaczenie dofinansowania dla MŚP przyznanego firmie Stima Machinery dla jej konkurencyjnego rozwoju w obszarze uznawanym za kluczowy dla naszej firmy – ekologii”.

Słowa kluczowe

PAPER SOLUTIONS, maszyny, modernizacja, środowisko, papier, tworzywo sztuczne, ekologiczne, zrównoważone, inteligencja

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania