European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-04-17

Article available in the following languages:

Projekt miesiąca: Największa oficjalna inicjatywa europejska mająca na celu przyspieszenie leczenia COVID-19

Szczepionka przeciwko COVID-19 jest nadal w opracowaniu, a zagrożenie nową falą pandemii jest realne, dlatego uruchomiona została finansowana ze środków UE i inwestorów z branży inicjatywa o wartości 75,8 milionów euro, której celem jest przyspieszenie opracowania pilnie potrzebnych leków zwalczających wirus SARS-CoV-2 wywołujący chorobę COVID-19.

Zdrowie icon Zdrowie

Celem projektu CARE (Corona Accelerated R&D in Europe) jest stworzenie skutecznych i bezpiecznych metod leczenia oraz opracowanie nowych leków i przeciwciał przeznaczonych do zwalczania wirusa. Strategia projektu opiera się na trzech głównych filarach: repozycjonowaniu leków poprzez badania przesiewowe i profilowanie bibliotek związków chemicznych udostępnionych przez partnerów w celu szybszej selekcji cząsteczek, które zostaną poddane zaawansowanym etapom testów klinicznych; opracowywaniu drobnocząsteczkowych leków w oparciu o badania przesiewowe in silico i profilowaniu związków potencjalnie zwalczających SARS-CoV-2 i inne koronawirusy; odkrywaniu przeciwciał neutralizujących wirusy przy użyciu w pełni ludzkich fagów i drożdży, immunizacji w humanizowanych modelach zwierzęcych, limfocytów B pacjenta oraz projektowanii in silico. Wyselekcjonowane związki chemiczne zostaną poddane badań klinicznych 1 i 2 fazy z udziałem ludzi. Uczestnicy projektu CARE są oddani walce z COVID-19, a zespół CORDIS będzie regularnie informował swoich czytelników o postępach w realizacji projektu! Więcej informacji: https://cordis.europa.eu/project/id/101005077/pl „Projekt CARE zrzesza zespoły wybitnych naukowców z 37 instytucji, które będą wspólnie pracować i dzielić się wiedzą specjalistyczną i know-how realizując ambitny 5-letni plan, którego celem jest opracowanie metod zwalczenia panującej pandemii COVID-19”– Yves Lévy, koordynator projektu CARE Jeśli chcesz, żeby Twój projekt został zaprezentowany w rubryce „Projekt miesiąca” w kolejnym wydaniu magazynu, wyślij wiadomość na adres editorial@cordis.europa.eu i opowiedz nam o nim.

Słowa kluczowe

CARE, COVID-19, SARS-CoV-2, repozycjonowanie leków, przeciwciała