Skip to main content
European Commission logo print header

BUILDING THE GREEN WAY: WIDE TAKE-UP OF A VERSATILE, PROVEN, ENERGY AND COST EFFICIENT INSULATION TECHNOLOGY

Article Category

Article available in the following languages:

Nowatorski panel konstrukcyjny umożliwiający łatanie mostków termicznych zdobywa certyfikat energetyczny

Większość nowoczesnych budynków charakteryzuje się doskonałą termoizolacją – wyjątkiem są krawędzie paneli elewacyjnych. Problem ten rozwiąże innowacyjny produkt.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko
Energia icon Energia

Nowoczesne budynki mają bardzo dobrą termoizolację, co gwarantuje ich doskonałą efektywność energetyczną. Niestety, nawet najlepiej zaizolowany budynek nadal posiada mostki termiczne – przerwy w zewnętrznych elewacjach, w których poszczególne składające się na nią panele nie są ze sobą całkowicie połączone. Ich występowanie powoduje uciekanie ciepła i zmniejsza ogólną efektywność energetyczną. Konwencjonalne rozwiązania tego problemu są niezwykle drogie, a w budynkach wielopiętrowych ich zastosowanie może wywoływać dodatkowe problemy. Na szczęście zespół finansowanego przez Unię Europejską projektu INSUPanel opracował alternatywę, która pozwala uporać się z problemem mostków termicznych. Rozwiązanie opiera się na nowatorskim, lekkim panelu ściennym wykonanym z prefabrykatów betonowych, który nie jest elementem konstrukcyjnym budynku. Założeniem jest wykorzystanie ich do zniwelowania mostków termicznych i uszczelnienia wycieków ciepła. Badacze skupieni wokół projektu zajmowali się dopracowywaniem prototypowych paneli, opracowywaniem technik automatyzacji ich produkcji oraz projektowaniem nowego systemu mocowania.

Droga do osiągnięcia wymagań normy

Nowy panel został opracowany z myślą o wysokich parametrach określonych w normie Passive House Standard, będącej najwyższym w Europie standardem dotyczącym termoizolacji budynków. Według jej zapisów budynki powinny być całkowicie pozbawione mostków termicznych i w związku z tym powinny zużywać możliwie niewielką ilość energii na ogrzewanie i chłodzenie. Co więcej, norma zakłada, że dom pasywny powinien być również tani. „INSUPANEL to rozwiązanie opracowane z myślą o budynkach o niemal zerowym zużyciu energii”, wyjaśnia Juan Zorzano, koordynator projektu. „Jest proste w montażu i charakteryzuje się doskonałymi parametrami termoizolacyjności. Inne panele nie dorównują naszemu rozwiązaniu osiągami”. Poza sprawnością zarówno samych paneli, jak i ich mocowań stosowanie rozwiązania INSUPANEL wiąże się z szeregiem korzyści dla ekip budowlanych. Nowo zaprojektowany system mocowania pozwala na instalowanie paneli bezpośrednio na elementach konstrukcyjnych budynku. W związku z tym w przypadku ich uszkodzenia możliwy jest ich łatwy montaż i demontaż. System mocowania skraca również czas montażu, co przekłada się na oszczędność kosztów. Co więcej, dzięki konstrukcji paneli i systemu mocowania, który pozwala na samoczynne wyrównanie zamontowanych płyt, spada prawdopodobieństwo popełnienia błędu przy pracy. W przeciwieństwie do konwencjonalnych płyt budowlanych instalacja rozwiązania INSUPANEL nie wymaga stosowania specjalnych maszyn bądź żurawi.

Certyfikacja rozwiązania

„Jednym z najważniejszych rezultatów było uzyskanie przez rozwiązanie INSUPANEL certyfikatu przyznanego przez niezależne laboratoria oraz przez niemiecką organizację Passive House Institute”, dodaje Zorzano. „Uzyskanie takiego certyfikatu stanowi gwarancję jakości produktu”. Uzyskanie obu certyfikatów potwierdza doskonałe osiągi paneli oraz ich sprawność cieplną. Po przejściu szeregu etapów projektowania, testowania oraz badań warstwy izolacyjnej, bariery zapewniającej szczelność oraz systemu mocowań panele INSUPANEL zostały uwzględnione w zbiorze zatwierdzonych materiałów instytutu Passive House. Dzięki temu architekci, projektanci oraz budowniczowie dowiedzą się o istnieniu tego produktu. Dodatkowo nowe panele stanowią opcję umożliwiającą osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej budynku w niskiej cenie. Kolejny etap projektu zakłada wprowadzenie produktu na rynek. W tym celu zespół zamierza ubiegać się o wsparcie ze strony Hiszpańskiego Instytutu Handlu Zagranicznego (ICEX), od którego oczekuje wprowadzenia do sieci firm działających w regionach sąsiadujących z Hiszpanią. Oczywistym rynkiem zbytu nowego rozwiązania są również kraje położone w chłodniejszych obszarach Europy – zespół zamierza poprosić organizację ICEX o pomoc w zakresie opracowania porozumień i umów licencyjnych z producentami na rynkach docelowych. Zespół dąży do osiągnięcia głównego celu projektu, jakim jest popularyzacja efektywnych energetycznie materiałów oraz systemu pozwalającego na ograniczenie zużycia energii przez budynki. Skutkiem ich działań będzie zmniejszenie śladu węglowego Europy i spowolnienie zmian klimatycznych.

Słowa kluczowe

INSUPanel, budynek, panel, system mocowania, izolacja, mostki termiczne, wyciek ciepła, chłodzenie i ogrzewanie

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania