Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Okazja dla uczniów, by zetknąć się z prawdziwą planetologią

Znamy już pierwsze wieści dotyczące kongresu Europlanet Science Congress. W tym roku odbędzie się on w przestrzeni wirtualnej, a uczestniczący w nim uczniowie będą mieli okazję posłuchać wystąpień, wziąć udział w warsztatach oraz zadawać pytania on-line.

Badania podstawowe
Przemysł kosmiczny

W czasie największego kongresu naukowego Europy, Europlanet Science Congress (EPSC), omawiane są zagadnienia związane z nauką o planetach i innych ciałach niebieskich obiegających gwiazdy po orbitach. Kongres odbywa się corocznie począwszy od 2006 roku i jest główną platformą kontaktu, dzielenia się wiedzą i postępami w nauce dla europejskich planetologów. Poza udziałem w inspirujących wystąpieniach, warsztatach i sesjach plakatowych na EPSC można też nawiązać znajomości i wymienić się doświadczeniami. W tym roku, aby pobudzić proces wymiany informacji i przyciągnąć nowych użytkowników oraz partnerów z całego świata, EPSC2020 otwiera swoje wirtualne podwoje dla uczniów. Po raz pierwszy, dzięki wsparciu z finansowanych ze środków unijnych projektów EPN-2024-RI i Scientix 4, uczniowie będą mogli zobaczyć, co dzieje się we współczesnej planetologii. Jak podaje strona internetowa projektu EPN-2024-RI, od 21 września do 9 października 2020 roku „występujący z całego świata udostępnią swoją pracę szkołom przez internet. Przez trzy tygodnie uczniowie będą miel dostęp do szeregu wystąpień z zakresu zaawansowanej planetologii, których tematy obejmują zagadnienia związane z Księżycem, egzoplanetami oraz doświadczenia laboratoryjne”.

Jak będą wyglądać te wydarzenia?

Wydarzenia będą powadzone w języku angielskim z możliwością kontynuacji w języku prowadzącego, jeśli nie jest nim angielski. Szkoły otrzymają dostęp na żądanie do nagrań z wystąpień naukowych z podsumowaniami prowadzonymi zwykłym językiem, by ułatwić zrozumienie tematu. Ponadto co tydzień będą odbywać się sesje pytań i odpowiedzi prowadzone na żywo przez ekspertów z różnych dziedzin, co da uczniom możliwość zadawania pytań. Warsztaty wprowadzające poprowadzą zarówno doświadczeni badacze, jak i młodzi pracownicy naukowi. Tematy warsztatów będą dotyczyć obliczania wieku Ziemi, pościgów za meteorytami na Antarktydzie, Układu Słonecznego i astrobiologii. Inne działania w ramach EPSC2020, w których będą mogli uczestniczyć uczniowie i nauczyciele, to konkurs plastyczny pod hasłem #InspiredByOtherWorlds. „Zadaniem sztuki jest inspirować. Sztuką należy się dzielić. Sztuka pozwala nam przekraczać własne ograniczenia. Planetologia zabiera nas poza granice naszego świata. Co stanie się, gdy spotkają się pasja tworzenia i pasja odkrywania planet oraz innych światów?” – takie pytanie zadają potencjalnym uczestnikom projektu organizatorzy za pośrednictwem strony konkursu artystycznego. Entuzjaści nauk o kosmosie, niezależnie od wieku, mogą zgłaszać swoje rysunki, opowiadania, obrazy, filmy, modele, rękodzieła i instalacje artystyczne inspirowane innymi światami. Prace zostaną zaprezentowane podczas konferencji EPSC2020, która ze względu na pandemię COVID-19, zrywa z dotychczasową tradycją i po raz pierwszy odbędzie się w przestrzeni wirtualnej. Kongres ma wspierać cele projektu EPN-2024-RI (Europlanet 2024 Research Infrastructure) i wzmacniać przewodnią pozycję Europy w eksploracji kosmosu. Rozwija też cele projektu Scientix 4 (Scientix 4) związane z promocją kształcenia wymagającego od uczniów dociekania i podkreśla wagę łączenia sztuki z przekazywaniem wiedzy o nauce, technologii, inżynierii i matematyce. Więcej informacji: Strona internetowa projektu EPN-2024-RI Strona internetowa projektu Scientix 4

Słowa kluczowe

EPN-2024-RI, Scientix 4, Europlanet Science Congress, EPSC, planetologia, szkoła

Powiązane artykuły