Skip to main content

Scientix 4

Opis projektu

Inquiry-based science education in Europe

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-IBA-SWFS-SCIENTIX-2020
Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

System finansowania

CSA - Coordination and support action

Koordynator

EUN PARTNERSHIP AISBL
Adres
Rue De Treves 61
1040 Bruxelles
Belgia
Rodzaj działalności
Other
Wkład UE
€ 3 000 000