Skip to main content
European Commission logo print header

Integrated Climate Adaptation Service Tools for Improving Resilience Measure Efficiency

Article Category

Article available in the following languages:

Narzędzia monitorujące pomagają w planowaniu kryzysowym na wypadek powodzi i upałów

Zmiany klimatyczne stanowią zagrożenie dla gospodarek państw i miast UE. Naukowcy opracowali narzędzia cyfrowe, które mają pomóc planistom i decydentom politycznym w opracowaniu strategii złagodzenia ryzyka związanego ze zmianami klimatu.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Według Europejskiej Agencji Środowiska fala upałów w Europie Zachodniej w 2003 roku była przyczyną śmierci ponad 70 000 osób. Liczba miesięcznych rekordów cieplnych na świecie rośnie i według prognoz do 2040 roku będzie 12 razy większa niż w przeszłości, zakładając scenariusz pośredni globalnego ocieplenia. Jeżeli nie zostaną podjęte żadne działania adaptacyjne, ten wzrost ekstremalnych temperatur doprowadzi do wyraźnego wzrostu liczby zgonów spowodowanych przez ciepło, szczególnie na obszarach miejskich. Finansowany ze środków UE projekt CLARITY ma pomóc planistom miejskim i ustawodawcom w łatwym rozpoznawaniu i przeciwdziałaniu wystąpieniu zagrożeń związanych ze zmianami klimatu. W ramach projektu stworzono narzędzie cyfrowe i platformy internetowe, poprzez które użytkownicy w miastach i regionach zyskają dostęp do najaktualniejszych danych naukowych w sposób dostosowany do ich potrzeb. Narzędzie to może pomóc ustawodawcom w podejmowaniu świadomych decyzji dzięki którym infrastruktura miejska i drogowa, za którą są odpowiedzialni, stanie się bardziej odporna na klimat. „Zajmujemy się tą kwestią na poziomie metodologii, jak również na poziomie nauki i technologii”, mówi Denis Havlik, koordynator projektu CLARITY. Badacze przyjęli siedmiostopniową metodologię „działającej w każdym klimacie” infrastruktury miejskiej i transportowej, a następnie zastosowali ją w kilku badaniach eksperckich w Hiszpanii, Włoszech, Austrii i Szwecji, a także w opracowanych przez siebie usługach internetowych.

Narzędzia cyfrowe i internetowe

Partnerzy projektu opracowali zestaw zróżnicowanych, specjalistycznych narzędzi odpowiednich dla różnych podmiotów zaangażowanych w adaptację do zmian klimatu. Stworzona w ramach projektu CLARITY platforma komunikacyjna MyClimateServices ma na celu zainicjowanie współpracy na różnych etapach planowania projektów adaptacji do zmian klimatu. Zespół badaczy stworzył tę dostosowaną do potrzeb i ofert użytkowników platformę typu marketplace z myślą o różnych zainteresowanych stronach na wszystkich etapach procesu adaptacji do klimatu. Znajdują się tam również linki do już opracowanych narzędzi monitorujących. „Z punktu widzenia planistów, dzięki temu narzędziu będzie można testować określone scenariusze, aby poczuć, jak miasto Linz będzie reagować na konkretne działania w zakresie łagodzenia efektu miejskiej wyspy ciepła”, zauważa Wilfried Hager, dyrektor departamentu zarządzania środowiskiem w Linz, w Austrii.

Wirtualna platforma wymiany informacji

„Eliminując konieczność żmudnych poszukiwań, platforma MyClimateServices ma pomóc w rozwoju europejskiego rynku usług klimatycznych”, dodaje Havlik. Zespół projektu CLARITY stworzył stronę internetową systemu informacji o usługach klimatycznych (ang. Climate Services Information System, CSIS), aby ułatwić łączenie danych i usług w celu oceny zagrożeń, narażenia na ryzyko i możliwości, jakie użytkownicy mogą napotkać podczas projektów związanych z dostosowywaniem obszarów miejskich i infrastruktury do zmian klimatu. Badacze opracowali też dwie zaawansowane usługi sieciowe: jedną dla specjalistów zajmujących się planowaniem miejskim/regionalnym, a drugą do planowania działań adaptacyjnych dla infrastruktury transportowej. „Jestem bardzo dumny z naszych usług monitorowania odporności infrastruktury miejskiej i drogowej na zmiany klimatu. Z tego, co mi wiadomo nie stworzono do tej pory podobnego narzędzia, a możliwość przeprowadzenia szybkiego i niedrogiego przeglądu zagrożeń klimatycznych i możliwych sposobów przystosowania się do nich jest istotnym elementem powszechnej adaptacji do zmian klimatycznych w Europie”, podsumowuje Havlik.

Słowa kluczowe

CLARITY, zmiany klimatu, rozwój miast, infrastruktura, przystosowanie do zmian klimatu, usługi klimatyczne, narzędzia cyfrowe

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania