Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Pozytywne wyniki badania klinicznego nowego leku stosowanego w leczeniu chorób zapalnych oczu

W ramach finansowanego z unijnych środków projektu prowadzone są obecnie testy nowych kropli do oczu, których działanie terapeutyczne opiera się na zdolności przeprogramowania układu odpornościowego pacjentów z chorobami zapalnymi oczu. Badania te stanowią więc istotny wkład w urzeczywistnienie wizji przyszłości, w której leki steroidowe nie będą już potrzebne.

Zdrowie

Choroby zapalne oczu powodują zmiany w przedniej i tylnej części gałki ocznej, prowadząc do utraty wzroku i ślepoty. Od ponad 50 lat w leczeniu niezakaźnych stanów zapalnych oczu zazwyczaj stosuje się kortykosteroidy. Niestety, mają ona poważna wadę – łagodzą jedynie objawy, nie lecząc przy tym samej choroby. Co więcej, ich długotrwałe stosowanie stwarza też poważne zagrożenie dla zdrowia. W związku z tym grupa naukowców z Tarsius Pharma, firmy koordynującej projekt, rozpoczęła prace nad nowatorskimi terapiami, które są w stanie nie tylko łagodzić objawy choroby, ale przede wszystkim ją leczyć, dzięki czemu będą mogły przynieść ulgę setkom milionów ludzi cierpiących na choroby zapalne oczu. Opracowanie nowego leku stało się możliwe dzięki wykorzystaniu opatentowanej, zainspirowanej biologicznie cząsteczki, która ma zdolność przeprogramowania układu odpornościowego osoby chorej poprzez zakłócenie mechanizmów autoimmunologicznych wywołujących zapalenie. Wspierani w ramach finansowanego przez UE projektu TRS naukowcy z Tarsius Pharma prowadzą badania kliniczne mające na celu sprawdzenie bezpieczeństwa i skuteczności terapeutycznej nowego leku. W niedawnym komunikacie prasowym zamieszczonym na stronie „PR Newswire” zespół projektu ogłosił wyniki badania opracowanych przez siebie kropli do oczu TRS01, przeznaczonych do leczenia aktywnego niezakaźnego zapalenia przedniego odcinka błony naczyniowej oka. Zapalenie błony naczyniowej (łac. uveitis), czyli środkowej warstwy tkanki otaczającej gałkę oczną, jest najczęstszą z chorób zapalnych oczu.

Wyniki badania

Uczeni przeprowadzili randomizowane, podwójnie maskowane i kontrolowane badanie kliniczne fazy I/II na próbie szesnastu pacjentów cierpiących na aktywne niezakaźne zapalenie przedniego odcinka błony naczyniowej w celu porównania dwóch różnych dawek kropli TRS01. Jak czytamy w przywołanym komunikacie, wyniki badania „wskazują na znaczną poprawę krytycznych wskaźników, takich jak parametry komórek komory przedniej oka, mniejsza bolesność czy zwiększona ostrość wzroku”. Ponadto w kilku przypadkach, w których podawane były wyższe dawki leku, odnotowano jeszcze lepsze rezultaty. Badacze zaobserwowali też, że bez względu na to, czy dawka była niższa czy wyższa, badane krople skutecznie obniżały ciśnienie wewnątrzgałkowe, przewyższając pod tym względem steroidoterapię. „Wyniki badania klinicznego kropli TRS01 są naprawdę imponujące i wskazują na znaczący postęp w kierunku opracowania nowej i klinicznie istotnej klasy leków okulistycznych – miejscowych środków przeciwzapalnych o skuteczności co najmniej równej wynikom kortykosteroidów, z tą jednak różnicą, że nowy lek nie wywołuje żadnego ze znanych skutków ubocznych towarzyszących leczeniu kortykosteroidami”, zaznacza dr Ron Neumann, dyrektor ds. marketingu w firmie Tarsius Pharma. Celem badań prowadzonych przez zespół projektu TRS jest zaoferowanie bezpiecznej i długotrwałej formy leczenia tego typu chorób okulistycznych. „Wyniki tego badania stanowią duży krok naprzód na drodze do realizacji naszego nadrzędnego celu, jakim jest ocalenie wzroku pacjentów cierpiących na jaskrę wtórną spowodowaną zapaleniem błony naczyniowej. Obecnie nie mają oni dostępu do zatwierdzonych metod leczenia tego poważnego schorzenia”, stwierdza w tym samym komunikacie dyrektor generalna firmy, dr Daphne Haim-Langford. Wśród swoich planów na najbliższą przyszłość zespół projektu TRS (A paradigm change in the treatment of blinding ocular diseases) wymienia badania kliniczne w celu przetestowania leku TRS02, podawanego w formie iniekcji do ciała szklistego. Lek TRS02 będzie mógł być stosowany w leczeniu wielu chorób oczu, takich jak cukrzycowy obrzęk plamki żółtej, zapalenie pośredniej i tylnej części błony naczyniowej, zapalenie całej błony naczyniowej (panuveitis) i suche zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem. Więcej informacji: strona projektu TRS

Słowa kluczowe

TRS, choroby zapalne oczu, zapalenie błony naczyniowej, TRS01, choroby oczu

Powiązane artykuły