European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Building Innovation in the Extended Digital Chain

Article Category

Article available in the following languages:

Nowa architektura w erze cyfrowej pozwala na wprowadzenie rzeczywistych zmian w projektowaniu i planowaniu

Technologie cyfrowe rewolucjonizują sposób opracowywania, projektowania i tworzenia obiektów architektonicznych. W ramach pewnej unijnej inicjatywy zbadano, jak będzie wyglądać kultura budowania w przyszłości.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Branża budowlana wkracza w nową erę zaawansowanego modelowania, która bazuje na nowatorskich koncepcjach w zakresie przetwarzania dużych zbiorów danych, współpracy w chmurze i zrobotyzowanej produkcji. Rodzi to pytania na temat sposobów współpracy w ramach sektora, rozpowszechniania i przekazywania wiedzy dotyczącej zmian w projektach, a także przyszłości automatyzacji w architekturze.

Współpraca nauki i przemysłu na rzecz innowacji

W odpowiedzi na te pytania, w ramach finansowanego przez UE projektu InnoChain przeszkolono 15 młodych naukowców reprezentujących różne, zorientowane na przemysł dyscypliny, którzy mogą zmienić sposób opracowywania, projektowania i budowania obiektów architektonicznych. Szkolenia te stanowiły dla uczestników wyjątkową okazję do dzielenia się wiedzą, wykorzystania efektu synergii i tworzenia innowacji. W tym celu wykorzystano kompetencje badawcze sześciu ośrodków akademickich o światowej renomie oraz czternastu inżynieryjnych partnerów z branży architektury, inżynierii, projektowania i programowania i wytwarzania. „Najważniejszym osiągnięciem inicjatywy InnoChain jest zmiana aktualnego sposobu myślenia o wzajemnym uzupełnianiu się praktyk projektowania, analizy i wytwarzania – celowo obraliśmy tak szeroką perspektywę”, wyjaśnia koordynatorka projektu Mette Ramsgaard Thomsen. Dzięki połączeniu całego łańcucha projektowania i wchodzących w jego skład dyscyplin, partnerzy projektu starali się odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób możliwości zaawansowanych obliczeń, zintegrowanych symulacji, oceny wydajności, interakcji człowieka z komputerem i produkcji robotów mogą zmienić sposób budowania. „Stawką jest tu z jednej strony przyszłość modelu projektowania i zespołowy charakter praktyki budowlanej, a z drugiej strony sposób, w jaki rozumiemy naszą kulturę produkcji i systemy materialne, za pomocą których budujemy”. Młodzi projektanci, architekci, inżynierowie i informatycy pracowali nad nowatorskimi projektami obliczeniowymi dotyczącymi całej praktyki budowlanej. Ich badania koncentrowały się na trzech głównych osiach innowacji w zakresie projektowania: komunikacji, symulacji i materializacji. Rezultatem było wypracowanie nowej praktyki współpracy, która dzięki postępowi w technologiach obliczeniowych radykalnie zmienia spojrzenie na to, czym może być łańcuch cyfrowy. W wyniku prac nastąpił rozwój podstawowych metod i technologii, które umożliwią zmiany w zakresie przekształcania sposobu funkcjonowania szerszego partnerstwa w ramach praktyki budowlanej.

Czynnik napędzający innowacje i rozwój całej branży budowlanej

Inicjatywa InnoChain zyskała światowy rozgłos i jest powszechnie uznawana za źródło nowych koncepcji wspierających rozwój branży i jej beneficjentów. Wyniki tych prac były prezentowane na wydarzeniach branżowych oraz na różnych europejskich platformach informacyjnych. Ponadto Komisja Europejska wyróżniła InnoChain jako jeden z udanych projektów dofinansowanych ze środków programu „Horyzont 2020”. Projekt otrzymał również nagrodę German Design Award 2018 w kategorii architektura oraz nagrodę Autodesk Association for Computer Aided Design in Architecture 2017 za nowe badania. „Dzięki inicjatywie InnoChain powstała silna sieć naukowców, którzy przesuną granice i zmienią kształt kultury budowlanej, wprowadzając do niej nowe technologie i materiały oraz sposób projektowania nowych budynków”, podsumowuje Thomsen. Przeprowadzenie prac badawczych było możliwe dzięki wsparciu udzielonemu w ramach działania „Maria Skłodowska-Curie”.

Słowa kluczowe

InnoChain, projektowanie, budownictwo, architektura, wytwarzanie, przemysł budowlany

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania