European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Wearable technology for the selective detection and continuous monitoring of movement disorders related to Parkinson’s disease

Article Category

Article available in the following languages:

Czas na zmianę w klinicznym postępowaniu z chorobą Parkinsona

Choroba Parkinsona jest jednym z najczęstszych – drugim po chorobie Alzheimera – przewlekłych, postępujących zaburzeń neurodegeneracyjnych. Małe, przypominające zegarek urządzenie do całodobowego monitorowania analizuje szczegółowe dane ruchowe i wkrótce pomoże pracownikom klinicznym w opracowywaniu specjalnych, bardziej skutecznych metod leczenia.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa
Zdrowie icon Zdrowie

Globalna zapadalność na chorobę Parkinsona wzrosła ponad dwukrotnie w porównaniu z poprzednim pokoleniem, w dużej mierze z powodu rosnącego średniego dalszego trwania życia. Oczekuje się, że, wraz z innymi chorobami neurodegeneracyjnymi choroba Parkinsona przerośnie raka, stając się do 2040 roku drugą najczęstszą przyczyną zgonów. Oficjalnie choroba Parkinsona jest zaburzeniem ruchowym, którego objawy obejmują drżenie, sztywność kończyn, problemy z chodzeniem i równowagą oraz trudności w mówieniu lub pisaniu. Dodatkowo często towarzyszy jej pogorszenie funkcji poznawczych i demencja. Wszystko to wpływa na jakość życia i możliwość utrzymania zatrudnienia. Najczęstszym sposobem leczenia jest farmakoterapia. Jednak u około 20–40 % pacjentów po 5 latach stosowania leków ich skuteczność spada, a zwiększenie dawki może nasilić efekty uboczne. Biomedical Lab, włoska firma z segmentu MŚP opracowała urządzenie do noszenia na ciele, które stale monitoruje i analizuje ruchy. Jest to rewolucja w porównaniu ze sporadycznymi badaniami kontrolnymi i raportami sporządzanymi samodzielnie przez pacjentów, która może pomóc neurologom dostosowywać metody leczenia w celu uzyskania lepszych wyników. Przy wsparciu UE w ramach projektu PD-Watch zespół przeprowadził studium wykonalności w celu przygotowania gruntu pod komercjalizację rozwiązania.

Czujnik wykrywa objawy choroby Parkinsona

PD-Watch łączy w sobie czujnik wykrywający ruchy oraz zaawansowane oprogramowanie pozwalające odróżnić prawidłowe ruchy od tych występujących w przypadku choroby Parkinsona. Został on zaprojektowany i przetestowany pod kątem noszenia na nadgarstku, ale może być ubierany również na inne części ciała. Luigi Battista, główny inżynier w firmie Biomedical Lab i koordynator projektu, wyjaśnia: „PD-Watch ocenia częstotliwość danych z czujników oraz identyfikuje określone ruchy zwykle związane z chorobą Parkinsona. Na ten przykład drżenie rąk w przebiegu choroby Parkinsona ma miejsce w zakresie częstotliwości od 3 do 7 Hz, z towarzyszącym upośledzeniem supinacji-pronacji”. Ponieważ PD-Watch monitoruje i określa ilościowo efekty terapeutyczne ustalonego planu leczenia przez całą dobę, może pomóc neurologowi zmienić leczenie, aby zminimalizować objawy ruchowe choroby Parkinsona. We współpracy z neurolożką Antoniettą Romaniello ze Szpitala San Carlo w Potenzy (strona w języku włoskim) przeprowadzono badanie kliniczne na pacjencie z chorobą Parkinsona, które wykazało, że po zastosowaniu nowego planu terapeutycznego drżenia zmniejszyły się o 64 % z dnia na dzień. Battista dodaje: „Rezultaty korzystania z urządzenia PD-Watch dobrze korelują z wybranymi elementami ujednoliconej skali oceny choroby Parkinsona, która jest częścią aktualnego złotego standardu w zakresie oceny prawidłowości funkcji motorycznych”.

Stale krocząc naprzód

Dane są rejestrowane, przetwarzane i raportowane, po czym przedstawiane są trendy i wyniki. Rozwiązanie jest oparte na chmurze, aby ułatwić dostęp i ocenę przez pracowników klinicznych. „W czasie trwania projektu wielu pacjentów widziało się z lekarzem tylko przez około 20–30 minut, raz lub dwa razy w roku. Uznali oni, że w przypadku tak ograniczonych badań neurologowi trudno jest w pełni ocenić ich stan, ponieważ objawy ruchowe mogą znacznie różnić się na przestrzeni dnia czy tygodnia. Pacjenci i lekarze z entuzjazmem zareagowali na wiadomość, że urządzenie PD-Watch umożliwia ciągłe monitorowanie”, informuje Battista. Oprogramowanie ma przewagę nad innymi konkurencyjnymi urządzeniami do noszenia na ciele ze względu na lepszą zdolność do odróżnienia prawidłowych ruchów od nieprawidłowych zachowań ruchowych związanych z chorobą Parkinsona. Urządzenie PD Watch powinno pomóc w badaniach klinicznych, rutynowej praktyce klinicznej oraz, co najważniejsze, ulżyć w cierpieniu rosnącej liczbie pacjentów z chorobą Parkinsona.

Słowa kluczowe

PD-Watch, choroba Parkinsona, ruch, motoryczny, drżenie, Parkinson, czujnik, do noszenia na ciele, monitorowanie, supinacja-pronacja

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania