CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Restoring Trust in the cyber space: a Systems Security Proposal

Article Category

Article available in the following languages:

Rozwój współpracy Europy ze Stanami Zjednoczonymi w celu pogłębiania wiedzy w zakresie cyberbezpieczeństwa

Wiedza specjalistyczna w dziedzinie cyberbezpieczeństwa jest rozproszona, a stopień wymiany tej wiedzy jest niezadowalający. Aby utrzymać się w czołówce w tej dziedzinie, Europa musi pielęgnować współpracę z renomowanymi instytucjami ze Stanów Zjednoczonych.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa
Bezpieczeństwo icon Bezpieczeństwo

Na przestrzeni lat w Europie powstało szereg światowej klasy ośrodków badawczych zajmujących się bezpieczeństwem systemów, które mogą poszczycić się wieloma ważnymi publikacjami i wkładem w powstanie licznych innowacji. Pomimo to, większość czołowych zespołów pracuje w Stanach Zjednoczonych. Możliwość współpracy z nimi będzie stanowić ogromny impuls do rozwoju europejskiego potencjału badawczego w zakresie bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

Pomoc we wzmacnianiu europejskiego ekosystemu badawczego

Aby odpowiedzieć na to wyzwanie, zespół finansowanego przez Unię Europejską projektu PROTASIS zaoferował wsparcie transatlantyckiej współpracy między wiodącymi europejskimi i amerykańskimi instytucjami zajmującymi się badaniami nad cyberbezpieczeństwem. Dodatkowo nastąpiło także wzmocnienie współpracy między grupami badawczymi. „Było to możliwe dzięki międzynarodowej i międzysektorowej wymianie naukowców w ramach sieci centrów doskonałości po obu stronach Atlantyku”, mówi koordynator projektu Evangelos Markatos. „Umożliwiliśmy obiecującym badaczom na wczesnym etapie kariery czerpanie inspiracji z wymiany wiedzy oraz kontaktów z renomowanymi instytucjami w Europie i Stanach Zjednoczonych”. „PROTASIS pomaga nowemu pokoleniu europejskich naukowców w rozwiązywaniu kluczowych problemów związanych z cyberbezpieczeństwem”, tłumaczy Markatos. Do takich zagadnień należy opracowanie nowych sposobów ochrony aplikacji przed atakami i włamaniami, rozwiązanie problemu wycieków danych wrażliwych i ochrony prywatności, zbadanie kwestii obrony wspomaganej sprzętem oraz skupienie się na internecie rzeczy i związanych z nim systemach wbudowanych. Partnerzy projektu przeprowadzili badania nad wieloma aktualnymi zagadnieniami dotyczącymi cyberbezpieczeństwa. Przyjrzeli się zagadnieniom prywatności i bezpieczeństwa związanym z reklamą i śledzeniem stron internetowych, a także szerszym kwestiom prywatności i anonimowości w sieci. Innym ważnym przedmiotem badań było bezpieczeństwo systemów cyberfizycznych i IoT, w szczególności w krytycznych dziedzinach, takich jak bezpieczeństwo samochodów i przemysł 4.0. Dużo wysiłku poświęcono na badania nad bezpieczeństwem ofensywnym, rozwój nowych technik ataku ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa mobilnego i ataków sprzętowych, nowych mechanizmów eksploatacji i odpowiadających im metod ochrony bezpieczeństwa.

Wzmocnienie ogólnoeuropejskiej sieci doskonałości badań

Ponadto zespół projektu PROTASIS przyczynił się do zwiększenia innowacyjności i pogłębienia europejskiej wiedzy specjalistycznej w zakresie cyberbezpieczeństwa dzięki współpracy i transferowi wiedzy. W sumie miało miejsce 20 bezpośrednich delegacji stanowiących wymianę między środowiskiem akademickim i przemysłem bądź pomiędzy konsorcjum projektu a wiodącymi na świecie zespołami na prestiżowych uniwersytetach amerykańskich, w tym Massachusetts Institute of Technology i Uniwersytet Columbia. Prace koncentrowały się na trzech głównych filarach: cyberatakach, prywatności i obronie. Wysiłki te przyczynią się do rozwoju europejskiego sektora cyberbezpieczeństwa, wspierając ostatecznie wzrost i konkurencyjność unijnej gospodarki. Kolejną bardzo ważną, namacalną korzyścią było zbudowanie trwałych więzi między europejskimi i amerykańskimi grupami badawczymi. Większość z wymian zaowocowała publikacjami i wspólnymi badaniami. „Projekt PROTASIS powinien pomóc przywrócić nadszarpnięte w ostatnich latach zaufanie Europejczyków do cyberprzestrzeni”, mówi Markatos. „Dzięki opracowaniu narzędzi i metod, które chronią popularne aplikacje i urządzenia, ludzie zyskają więcej wiary w systemy, z których regularnie korzystają, a jednocześnie zostaną rozwiane ich obawy związane z ochroną podstawowych praw człowieka”. Przeprowadzenie prac badawczych było możliwe dzięki wsparciu udzielonemu w ramach działania „Maria Skłodowska-Curie”.

Słowa kluczowe

PROTASIS, bezpieczeństwo, cyberbezpieczeństwo, prywatność, Stany Zjednoczone, naukowiec, ośrodek badawczy, obrona

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania