Skip to main content

Smart integrated Robotics system for SMEs controlled by Internet of Things based on dynamic manufacturing processes

Article Category

Article available in the folowing languages:

Zwiększanie wydajności inteligentnych fabryk

Europejskie MŚP muszą wcielić w życie postępy wynikające z czwartej rewolucji przemysłowej. Nowe ramy pomogą w bezproblemowym wdrożeniu robotyki do środowiska pracy.

Technologie przemysłowe

Czwarta rewolucja przemysłowa już trwa. Europejskie przedsiębiorstwa zaczynają się do niej dostosowywać i wdrażać u siebie robotykę i inne inteligentne technologie. Nawet w tych przedsiębiorstwach, które wprowadziły już robotykę do produkcji, wydajność wykorzystania przez nie robotów nadal jest niska. Przepisy bezpieczeństwa nadal narzucają izolację robotów od ludzi. Roboty współpracujące, zaprojektowane do pracy z ludźmi, nie zawsze stanowią rozwiązanie problemów z bezpieczeństwem, jeśli technologia odpowiadająca za współpracę nie odpowiada wymogom. Ludziom i robotom powierza się również konkretne zadania, które trudno jest zmienić w krótkim czasie, czego często wymaga się na produkcji. „Transformacja cyfrowa to więcej niż tylko kupno robota przemysłowego i przygotowanie go do pracy”, mówi Anastasia Garbi, szefowa działu badań i rozwoju w firmie European Dynamics. HORSE to finansowany ze środków UE projekt, którego celem jest dokonanie znacznego postępu w gałęzi przemysłu wytwórczego poprzez zaproponowanie nowych elastycznych i uniwersalnych linii produkcyjnych. W ramach projektu oferowany jest nowy model inteligentnej fabryki obejmujący wydajną współpracę ludzi, robotów, wózków samojezdnych i maszyn. System HORSE został przetestowany w ramach 10 projektów pilotażowych w różnych zakładach produkcyjnych w siedmiu krajach europejskich. W ciągu dziewięciu miesięcy siedem z tych zakładów pilotażowych, tzw. druga fala, przyjęło ramy i komponenty HORSE, a następnie wdrożyło je w nowatorski i ambitny sposób, dodaje koordynatorka projektu, Garbi. „Wszystkim im udało się przedstawić rozwiązania ważnych problemów z zakresu automatyki robotycznej w wymagających zastosowaniach, których nie udało się rozwiązać przed projektem HORSE. Dowiodły one wartości naszych narzędzi i koncepcji oraz rozbudowały narzędzia prototypowe o dodatkowe komponenty”, wyjaśnia Garbi.

Ramy na przyszłość

Ramy HORSE mają wspierać zadania realizowane we współpracy ludzi z robotami. Macierz modułów oprogramowania zapewnia funkcje, takie jak konfiguracja programu robota, monitorowanie w czasie rzeczywistym bezpieczeństwa komórki roboczej czy elastyczne zarządzanie wyjątkami – szczególnie przydatne, gdy podczas produkcji zajdą jakieś nieprzewidziane okoliczności. System zarządzania procesem produkcji zapewnia całościowe sterowanie działaniami na hali produkcyjnej dzięki wprowadzeniu mechanizmu dynamicznej alokacji pracowników ludzkich i robotycznych oraz monitorowaniu pulpitu w czasie rzeczywistym. System zapewnia też wsparcie dla technologii rzeczywistości rozszerzonej, dzięki czemu użytkownicy mogą wykonywać powierzone im złożone zadania bez popełniania błędów. System HORSE jest w znacznym stopniu oparty na architekturze modułowej, co oznacza, że można go konfigurować do potrzeb konkretnych zadań produkcyjnych. „Reszta systemów jest niewidoczna dla ludzkiego oka. Wspierają i optymalizują one zadania wykonywane przez roboty”, dodaje Garbi. W ramach projektu zbudowano prototypowy system HORSE, który przedstawia wszystkie możliwości i można go wdrożyć oraz skonfigurować zgodnie z wymaganiami poszczególnych fabryk. System HORSE oferuje usługę instalacji lokalnej lub w chmurze. Wybrane komponenty systemu można pobrać i użyć w razie potrzeby, co zapewnia każdej fabryce większą elastyczność. Niektóre z technologii, z których może korzystać system HORSE, obejmują: rzeczywistość rozszerzoną na potrzeby kontroli jakości i montażu produktów, a także zautomatyzowanego systemu szlifowania.

Ośrodki innowacji cyfrowych

Projekt ten utorował również drogę do stworzenia ośrodków innowacji cyfrowych i doprowadził do powstania pięciu z nich: dwóch w Niemczech i po jednym we Francji, Holandii i Słowenii. Działają one na zasadzie ośrodków regionalnych, zapewniając miejsce na potrzeby konsultacji, szkoleń, prezentacji i eksperymentów. Pomysłem projektu jest zaangażowanie europejskich MŚP w czwartą rewolucję przemysłową i utrzymanie ich konkurencyjności w globalnym środowisku biznesowym. „Te ośrodki łączą regionalne władze odpowiedzialne za kształtowanie polityki, dostawców technologii i przemysł wytwórczy, które poszukują dróg do przyjęcia zaawansowanych technologii”, podsumowuje Garbi.

Księga systemu HORSE

Architektura i system HORSE oraz ich zastosowanie w dziesięciu przypadkach użycia w przemyśle zostały szczegółowo opisane w księdze systemu HORSE dostępnej od połowy lutego 2021 r. za pośrednictwem platformy Amazon oraz przez inne kanały sprzedaży detalicznej.

Słowa kluczowe

HORSE, inteligentna, fabryka, ramy, technologia, rozszerzona, rzeczywistość, monitorowanie

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania