Skip to main content

Modular Intelligent Hydraulics

Article Category

Article available in the folowing languages:

Zintegrowana elektronika zwiększy wydajność zasilaczy hydraulicznych

Włoska firma Hydronit zaprezentowała pierwsze na świecie inteligentne zasilacze, które w jednym urządzeniu łączą ze sobą czujniki, elektronikę i hydraulikę. W połączeniu z cyfrową technologią sterowania i otwartymi standardami komunikacji nowe zasilacze mogą być stosowane w inteligentnych środowiskach przemysłowych.

Technologie przemysłowe

Konkurencja na globalnym rynku urządzeń hydraulicznych jest bardzo rozdrobniona. Starając się oferować zróżnicowane produkty, niektóre firmy zajmują się wyłącznie opracowywaniem zasilaczy hydraulicznych, podczas gdy inne oferują rozwiązania z zakresu elektroniki sterującej do regulacji mocy. Te konkurujące ze sobą obozy często oferują wysoce niekompatybilne technologie, co prowadzi do wadliwego działania maszyn hydraulicznych. Dzięki funduszom UE w ramach projektu MIDRAULICS firma Hydronit stworzyła nową generację urządzeń, które łączą tradycyjną hydraulikę z elektroniką sterującą, aby sprostać wymaganiom klientów w zakresie bardziej wydajnych maszyn hydraulicznych. Firma Hydronit oferuje niespotykane wcześniej w sektorze produkcji hydraulicznej połączenie wiedzy fachowej i doświadczenia w zakresie hydrauliki i elektroniki. „W sektorze energetycznym, który korzysta ze stałych urządzeń zasilających elektrownie, mogły istnieć już podobne zintegrowane rozwiązania, jednak nasze produkty stanowią przykład zupełnie nowej i przyszłościowej koncepcji w dziedzinie hydrauliki mobilnej i przemysłu lekkiego”, zauważa Andrea Gambusera, założyciel firmy Hydronit.

Elastyczne rozwiązanie na potrzeby mobilnych zastosowań hydraulicznych

Zasilacze hydrauliczne składają się zazwyczaj z silnika, pompy i zaworów regulacyjnych. Dzięki wzbogaceniu ich o elektronikę, czujniki i komputery powstaje system mechatroniczny. Pierwszym przykładem wszechobecnego mobilnego systemu mechatronicznego jest układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS), który jest obecnie standardowym wyposażeniem każdego samochodu. „Podobnie jak układ ABS wykorzystuje elektronikę do zapobiegania blokowaniu kół i optymalizacji pracy hydraulicznych układów hamulcowych, tak my wykorzystujemy ją do regulacji mocy układów hydraulicznych wykorzystywanych w innych pojazdach”, podkreśla Gambusera. „W porównaniu z najnowocześniejszymi rozwiązaniami, które dostarczają stałe zasilanie i rozpraszają jego nadmiar w postaci ciepła, nasz zasilacz hydrauliczny dostarcza dokładną ilość zasilania potrzebnego do każdego zastosowania. Pompy o zmiennej prędkości generują przepływ odpowiednio do potrzeb, podczas gdy proporcjonalne zawory regulacyjne i obwody wykrywające obciążenie precyzyjnie regulują ciśnienie, znacznie zmniejszając zużycie energii”, wyjaśnia Gambusera. Inteligentny zasilacz firmy Hydronit można zaprogramować za pomocą dobrze znanego, zintegrowanego środowiska programistycznego CODESYS. Co więcej, rozwiązanie może zostać wyposażone w szeroką gamę modułowych komponentów hydraulicznych.

Hydraulika w przemyśle 4.0

Firma Hydronit wyprodukowała już wszystkie niezbędne czujniki, elementy elektroniczne, programy oraz oprogramowanie układowe do swoich inteligentnych zasilaczy. Obecnie firma podejmuje kolejne kroki mające na celu cyfryzację jej urządzeń i ich bezproblemowe włączenie do środowiska sieciowego. Interfejsy sieciowe, które obsługują wszystkie standardowe protokoły w elektronice, pomagają przenieść obsługę do oprogramowania. Złącza Ethernet, magistrala CAN i dane mobilne stwarzają również możliwość zdalnej diagnostyki. Operatorzy lub technicy mogą odczytywać dane z urządzeń niezależnie od ich lokalizacji i monitorować lub zmieniać parametry funkcjonalne za pośrednictwem sieci. Podmioty wynajmujące duże platformy podnośnikowe lub wózki widłowe mogą na przykład zdalnie sprawdzać wszelkie parametry zasilacza hydraulicznego, od jakości oleju po temperaturę, ciśnienie, aktualne wykorzystanie, wykonane cykle lub ewentualne usterki. Zintegrowana jednostka śledząca GPS może określić jego położenie. Firma Hydronit zbiera również anonimowe dane na temat wykorzystania swoich zasilaczy hydraulicznych na całym świecie. Algorytmy sztucznej inteligencji, które uczą się w oparciu o duże zbiory danych, mogą umożliwić operatorom wykrywanie pochodzących z czujników wartości pomiarowych, które wykraczają poza określone granice tolerancji, oraz identyfikowanie urządzeń podatnych na wystąpienie awarii – są to kluczowe kroki na drodze do realizacji konserwacji zapobiegawczej. Oferując swoje niezrównane doświadczenie w dziedzinie zasilaczy hydraulicznych i inteligentnej elektroniki sterującej, firma Hydronit jest zarówno innowacyjna, jak i postępowa. Firma odniosła już sukces u swoich pierwszych klientów i liczy na szerszą akceptację rynkową swojej technologii.

Słowa kluczowe

MIDRAULICS, zasilacze hydrauliczne, czujniki, elektronika sterująca, przemysł 4.0, system mechatroniczny, zdalna diagnostyka, konserwacja zapobiegawcza

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania