Skip to main content

Aviation-driven Data Value Chain for Diversified Global and Local Operations

Article Category

Article available in the folowing languages:

Wprowadzanie innowacji opartych na danych do przemysłu lotniczego

Z uwagi na wątpliwości związane z bezpieczeństwem i prywatnością europejski przemysł lotniczy od dawna unika udostępniania sobie nawzajem danych przez zainteresowane strony. Sytuacja ta może jednak wkrótce ulec zmianie dzięki nowej platformie, która pomoże temu sektorowi w lepszym wykorzystaniu mocy big data, torując tym samym drogę do przełomowych usług i rozwiązań w tej branży.

Gospodarka cyfrowa
Transport i mobilność

Big data i analityka wykorzystywane są we wszystkich typach sektorów, zmieniając same podstawy funkcjonowania działających w nich podmiotów. Odstępstwem jest tu jednie przemysł lotniczy: obecnie rozproszenie i udostępnianie danych pomiędzy różnymi zainteresowanymi stronami z branż powiązanych z lotnictwem są bardzo ograniczone. „Europejski przemysł lotniczy musi wykorzystać napływ danych z wielu różnych źródeł, by zyskać inteligencję rozszerzoną i umożliwić realizację szeregu nowatorskich usług”, opowiada Dimitrios Alexandrou, dyrektor ds. innowacji biznesowych w UBITECH, greckiej firmie technologicznej. Głównym założeniem projektu ICARUS (Aviation-driven Data Value Chain for Diversified Global and Local Operations) finansowanego ze środków Unii Europejskiej jest zbudowanie łańcucha wartości danych. Ma to pomóc przemysłowi lotniczemu we wprowadzeniu innowacji opartych na danych. „Wykorzystując analitykę danych big data, uczenie głębokie, wzbogacanie danych oraz udostępnianie danych w oparciu o blockchain, twórcy projektu ICARUS zamierzają zaoferować przemysłowi lotniczemu unikatową platformę na potrzeby danych i informacji”, dodaje Alexandrou, pełniący funkcję koordynatora projektu.

Jedno kompleksowe rozwiązanie dla danych i informacji w przemyśle lotniczym

Celem projektu jest opracowanie koncepcyjne, zaprojektowanie i stworzenie platformy ICARUS, która umożliwi eksplorację danych, udostępnianie informacji w oparciu o blockchain, a także wykorzystanie wielu rozmaitych heterogenicznych źródeł danych. Posłuży też jako jedno kompleksowe rozwiązanie dla danych i informacji w przemyśle lotniczym, uwzględniające cały cykl danych big data, od gromadzenia danych po ich selekcję, eksplorowanie, integrowanie oraz analizę. „Nasza platforma pozwoli użytkownikom lepiej zrozumieć różne kwestie, na przykład optymalizację lotów, świadomość na temat zanieczyszczeń, operacje turystyczne, doświadczenia pasażerów, a nawet to, w jaki sposób lotnictwo może zapoczątkować rozprzestrzenianie się epidemii”, wyjaśnia Alexandrou. „Będzie to bezcenne narzędzie dla przemysłu lotniczego, dostawców usług powiązanych z lotnictwem oraz innych zainteresowanych stron z różnych sektorów”. Stworzona w ramach projektu platforma posłuży również jako zaufana i bezpieczna przestrzeń robocza w stylu „piaskownicy”, w której użytkownicy mogą przeprowadzać eksperymenty analityczne w gwarantującym bezpieczeństwo i poufność zamkniętym środowisku laboratoryjnym. „Platforma ICARUS jest rozwiązaniem eliminującym wątpliwości związane z bezpieczeństwem i prywatnością, przez które przemysł lotniczy i powiązane branże niechętnie wykorzystywały technologie oparte na danych big data”, zauważa Alexandrou, dodając, że platformą już na tym etapie interesują się zewnętrzne podmioty.

Innowacje i współpraca oparte na danych

Pomimo opóźnień spowodowanych pandemią COVID-19 twórcy projektu ICARUS zdołali stworzyć platformę dla przemysłu lotniczego pozwalającą na współpracę i wprowadzanie innowacji w oparciu o dane. „Platforma ICARUS jest doskonałą odpowiedzią na palący problem tej branży – niechęć do badania, selekcjonowania, udostępniania, integrowania i głębokiej analizy danych big data oraz handlu nimi w sposób oparty na uczciwości i zaufaniu”, podsumowuje Alexandrou. „Innymi słowy, oferuje ona dane big data sprzyjające projektowaniu i wdrażaniu nowych, innowacyjnych usług zmieniających przemysł lotniczy”. Platforma już wkrótce zostanie udostępniona w wersji beta. Badacze realizujący projekt pracują obecnie nad najlepszym biznesplanem, dzięki któremu wprowadzą swoje rozwiązanie na rynek.

Słowa kluczowe

ICARUS, lotnictwo, dane dotyczące lotnictwa, dane big data, analityka, inteligencja rozszerzona, uczenie głębokie, blockchain

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania