Skip to main content
European Commission logo print header

Improved trustworthiness and weather-independence of conditional automated vehicles in mixed traffic scenarios

Article Category

Article available in the following languages:

Na dobrej drodze do godnych zaufania i niezawodnych pojazdów zautomatyzowanych

Technologia pojazdów zautomatyzowanych może radykalnie zmienić doświadczenie kierowania pojazdem i to w kontekście zarówno zmniejszonego natężenia ruchu, jak i mniejszego poziomu stresu. Jednak na przeszkodzie tej transformacji i korzyści z niej płynących stoi brak zaufania do pojazdów zautomatyzowanych i problem z zaakceptowaniem ich obecności na naszych drogach.

Transport i mobilność icon Transport i mobilność

Konsumenci oraz ogół społeczeństwa przywykną do pojazdów zautomatyzowanych pod warunkiem, że będą one przyjazne dla użytkownika, całkowicie niezawodne i przewidywalne, a także bezpieczne w kontekście zaplanowanych manewrów i ich wykonania. Jednym z kluczowych wyzwań jest zapewnienie bezpiecznej obsługi pojazdu w sytuacji, gdy kierowca nie skupia się w pełni na prowadzeniu pojazdu tylko na innych zadaniach. Skuteczna interakcja między kierowcą a pojazdem zautomatyzowanym odgrywa ważną rolę, szczególnie w systemach automatyzacji poziomu 3 (L3AD). Systemy te posiadają zdolność do wykonywania wszystkich dynamicznych zadań związanych z prowadzeniem pojazdu, takich jak hamowanie awaryjne za kierowcę w konkretnych sytuacjach na drodze. Kierowcy mogą więc bezpiecznie skupić uwagę na innych czynnościach, takich jak pisanie wiadomości tekstowych, co nie oznacza, że nie muszą pozostawać w ciągłej gotowości, by w razie konieczności zainterweniować i przejąć sterowanie nad pojazdem. System L3AD przewiduje warunkową automatyzację, co stanowi pierwszy krok na drodze do samochodów w pełni sterowanych komputerowo.

Rola użytkowników w rozwoju pojazdów zautomatyzowanych

„Systemy L3AD powinny być wytwarzane z myślą o użytkowniku”, wyjaśnia koordynator finansowanego ze środków UE projektu TrustVehicle, Daniel Watzenig. „Akceptacja przez użytkowników jest szczególnie ważna w kontekście projektowania interfejsów kierowcy, które zapewnią bezpieczne przechodzenie na w pełni zautomatyzowaną mobilność”. Ponadto zakłada się, że systemy mobilności zautomatyzowanej będą odporne na awarie systemów i błędy kierowców, dając jednocześnie gwarancję odpowiedniej niezawodności i trwałości w każdej sytuacji na drodze. Partnerzy projektu opracowali, a następnie zademonstrowali różne koncepcje poprawy niezawodności pojazdów zautomatyzowanych i zwiększenia do nich zaufania w zakresie czterech różnych klas: samochody pasażerskie, pojazdy ciężarowe (w tym z naczepą), autobusy elektryczne i lekkie pojazdy komercyjne. Uwzględnili w nich również użytkowników końcowych, przeprowadzając badania z ich udziałem z zakresu akceptacji nowych rozwiązań oraz badania z symulatorem jazdy, w których oceniano zachowanie kierowców i poziom ich zaufania.

Optymalizacja funkcji mobilności zautomatyzowanej

Zespół projektu TrustVehicle rozwinął rozwiązania techniczne mobilności zautomatyzowanej, aby usprawnić ocenę sytuacji krytycznych w scenariuszach ruchu mieszanego, a nawet w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych, takich jak intensywne opady deszczu i mgła. „Te innowacje przełożą się na bezpieczeństwo i akceptację ze strony użytkowników końcowych znacznie powyżej obecnego poziomu”, przekonuje Watzenig. Już teraz dostępne są rozwiązania wspierające i monitorujące zachowanie kierowcy, obejmujące funkcjonalności takie jak detekcja twarzy, identyfikacja twarzy i pomiar tętna człowieka. Bazują one na specjalnych czujnikach czasu przejazdu i kamerach. Natomiast funkcja całkowicie autonomicznego i płynnego manewru parkowania tyłem zwiększa bezpieczeństwo i obniża poziom stresu. Czujniki posiadają zdolność do samoczyszczenia, co sprawia, że odzyskują lub zachowują sprawność również w złych warunkach pogodowych, a nowe metody umożliwią ustalanie dostępności czujników w trakcie czyszczenia oraz w scenariuszach krytycznych zdarzeń drogowych. Co istotne, te nowe rozwiązania pozwolą również zbadać wpływ deszczu, śniegu i aerozolu na pole widzenia czujnika. Specjalnie zaprojektowany interfejs człowiek-maszyna monitoruje, czy autobus elektryczny jest kierowany w trybie automatycznym do stacji ładowania w sposób bezpieczny i prawidłowy. Za rozwiązywanie złożonych, obarczonych niepewnością i zróżnicowanych uwarunkowań drogowych odpowiadają sterowniki i systemy łączenia czujników. Algorytmy łączenia czujników zostały opracowane specjalnie z myślą o manewrach wykonywanych w wąskich uliczkach i parkowaniu tyłem. „Uwzględniając interakcję ludzi z wszystkimi aspektami zautomatyzowanych systemów transportu drogowego, zespół projektu TrustVehicle mógł zaproponować rozwiązania, które istotnie zwiększają niezawodność pojazdów zautomatyzowanych i przyczyniają się do poprawy ich akceptacji”, stwierdza na zakończenie Watzenig. „W niedalekiej przyszłości kierowcy będą mogli w pełni zaufać pojazdom autonomicznym i towarzyszącym im technologiom”.

Słowa kluczowe

TrustVehicle, pojazd, kierowca, pojazd autonomiczny, kierowanie pojazdem, jazda zautomatyzowana, zaufanie, akceptacja, L3AD

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania