European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Cellular and molecular mechanisms of remote fear attenuation

Article Category

Article available in the following languages:

Zmiana wspomnień może pomóc przezwyciężyć traumę

Nowe badania wskazują, że najlepszym sposobem leczenia zaburzeń związanych z długotrwałym lękiem i traumą jest reasocjacja lęku z poczuciem bezpieczeństwa.

Badania podstawowe icon Badania podstawowe
Zdrowie icon Zdrowie

Traumatyczne wydarzenia tworzą jedne z najbardziej trwałych wspomnień człowieka. Chociaż pamiętanie o strachu w podobnych warunkach jest ważnym mechanizmem przetrwania, kiedy zagrożenie znika, tak źle zaadresowany strach może prowadzić do powstawania zaburzeń lękowych i związanych ze stresem. Johannes Gräff, uczony z Instytutu Badań nad Mózgiem i Umysłem na Politechnice Federalnej w Lozannie (Szwajcaria), mówi: „Niestety nadal nie dysponujemy dobrymi teoriami dotyczącymi długotrwałych lęków, przez co brakuje nam skutecznej metody leczenia związanych z nimi zaburzeń”. „Ma to szczególnie istotne znaczenie w przypadku zaburzeń związanych z traumą, która miała miejsce w odległej przeszłości, takich jak zespół stresu pourazowego, czyli tak zwany PTSD”. Dzięki wsparciu finansowanego ze środków UE projektu Remote memory traces Gräff podejmuje wysiłki mające na celu zmianę tego stanu rzeczy. Gräff dodaje: „Chcemy udzielić odpowiedzi na jedno z większych otwartych pytań dotyczących strachu i długotrwałej traumy. „Mamy nadzieję, że zdołamy dzięki temu lepiej zrozumieć, jak zmniejszyć, a nawet wyeliminować takie lęki”.

Staw czoła swoim lękom

Projekt ten, wspierany przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych, skupia wysiłki naukowców na zidentyfikowaniu populacji komórek, które powodują znikanie długotrwałych traumatycznych wspomnień. W tym celu naukowcy przeprowadzili badania na myszach z zastosowaniem unikalnej metody wizualizacji, która pozwoliła im oznaczyć wszystkie neurony aktywowane przez odległe wspomnienie. To z kolei pozwoliło im zidentyfikować subpopulacje neuronalne, które przyczyniają się do redukcji takich dawnych wspomnień. Zdaniem Gräffa stanowi to dowód potwierdzający, że klucz do redukcji skutków utrzymywania się długotrwałych traumatycznych wspomnień tkwi w tych samych komórkach, w których wspomnienia zostały pierwotnie zapisane. Gräff wyjaśnia: „Biorąc to pod uwagę, uważamy, że terapie i leczenie powinny skupiać się na reasocjacji lęku z bezpieczeństwem, a nie na próbach stłumienia samego lęku. Innymi słowy, najlepszym lekarstwem na lęk jest stawienie mu czoła”.

Droga do skuteczniejszych terapii

W ramach projektu Remote memory traces udało się przeprowadzić wczesną weryfikację koncepcji zakładającej, że skuteczna redukcja pamięci jest definiowana przez unikalną sygnaturę molekularną. „Mamy teraz narzędzie do dalszego badania tych komórek na poziomie molekularnym, co otworzy drzwi do opracowania skuteczniejszych terapii leczenia dawnych doświadczeń traumatycznych”, podsumowuje Gräff. Wyniki badań nad projektem opublikowano w magazynie „Science”, a zespół projektu ubiega się obecnie o dodatkowe fundusze.

Słowa kluczowe

Remote memory traces, strach, lęk, trauma, niepokój, PTSD

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania