Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Grass Fibre as raw material for innovative Grass Paper products: the new economic and ecological resource for the European paper industry

Article Category

Article available in the following languages:

Papier z trawy – nowy zawodnik na rynku opakowań papierowych

Produkcja papieru należy do gałęzi przemysłu, które najintensywniej emitują CO2. Grass Paper to alternatywny materiał z włókien roślinnych pozyskiwany z trawy, który chroni naturalne zasoby leśne. Pierwszy na rynku papier z trawy ma wygląd i fakturę wysokiej klasy produktu i może być składany na potrzeby pakowania.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe
Energia icon Energia

Kryzys związany z zanieczyszczeniem tworzywami sztucznymi, które zaśmiecają nasze środowisko, oraz gazami cieplarnianymi emitowanymi podczas ich produkcji stanowią rosnące zagrożenie dla klimatu naszej planety. Intuicyjna idea zastąpienia tworzyw sztucznych papierem wcale nie dodaje otuchy, ponieważ podstawowym surowcem, z którego korzysta przemysł papierniczy, są lasy. Plantacje papierówki w dużym stopniu zmieniają strukturę zróżnicowanych pod względem biologicznym lasów, co wpływa na ich wartość ekologiczną. Szybko rozrastające się zarośla eukaliptusa, który służy za główny surowiec dla przemysłu papierniczego, podsycają pożary lasów.

Zrównoważona alternatywa surowcowa dla papieru

Dzięki dofinansowaniu projektu Grass Paper przez UE niemiecka firma Creapaper opracowała nowy, wysoce innowacyjny, zrównoważony i ekonomiczny surowiec na potrzeby przemysłu papierniczego i opakowaniowego. Po kilku próbach z wykorzystaniem różnych surowców, poza drewnem i papierem z recyklingu, firma zdecydowała się na użycie trawy, a dokładniej mówiąc siana. „Suche siano jest cięte na długość włókien, następnie mielone, a na końcu prasowane w granulat, po czym trafia do papierni, gdzie jest przerabiane na papier”, wyjaśnia Michael Schatzschneider, dyrektor ds. finansowych firmy Creapaper. Czysto mechaniczny proces firmy Creapaper eliminuje potrzebę stosowania dodatków chemicznych i wody do produkcji masy celulozowej. W przypadku trawy do rozpuszczenia ligniny – naturalnego kleju, który spaja włókna celulozowe i nadaje im wytrzymałość – nie jest potrzebna żadna obróbka chemiczna ani duże ilości wody, ponieważ trawa prawie w ogóle jej nie zawiera. Według firmy jej opatentowany proces mechaniczny pozwala zmniejszyć emisję CO2 o około 300 kg na każdą tonę wyprodukowanego papieru z traw w porównaniu z tradycyjną metodą produkcji papieru. Ponadto do wyprodukowania 1 t masy celulozowej z trawy firma Creapaper zużywa tylko 2 l wody. Do wyprodukowania 1 t masy celulozowej z drewna, która jest niezbędna do produkcji papieru, potrzeba około 6 000 l wody. Porównanie śladu energetycznego i węglowego daje równie korzystne wyniki: „Wyprodukowanie 1 t mechanicznej masy celulozowej z trawy wymaga jedynie 0,2 MW energii elektrycznej”, dodaje Schatzschneider.

Obiecujący potencjał włókien traw

Włókna traw mogą stać się trzecim, obok masy celulozowej z drewna i papieru z recyklingu, surowcem dla przemysłu papierniczego. Nie mogą one w pełni zastąpić włókien pierwotnych ani (drzewnej) masy celulozowej pochodzącej z recyklingu, ale obecnie mogą stanowić do 50 % masy włóknistej w produkcie końcowym. Włókno traw jest też nawet 70 % tańsze od masy celulozowej z drewna. Oferuje ono przemysłowi bardziej elastyczny i łagodniejszy sposób gospodarowania zasobami leśnymi. „Wierzę w najbliższej przyszłości wypracujemy idealną symbiozę drewna i trawy w zakresie wytwarzania produktów papierowych i opakowań”, mówi Schatzschneider. Ponadto włókna traw staną się dla rolników dodatkowym źródłem dochodu uzyskiwanego z niepotrzebnego dotąd siana z użytków zielonych, które obecnie spala się lub przeznacza do biogazowni. Firma Creapaper niedawno zainstalowała pierwszą linię przemysłową do produkcji włókna z traw, a w tym roku doda do niej mniejszą, mobilną instalację, która pozwoli ograniczyć koszty logistyczne i umożliwi jeszcze bardziej opłacalną produkcję. Firma Creapaper zamierza produkować z papieru z traw torebki na żywność, talerze, tacki, kubki, słomki, karty, pudełka fasonowe i składane pudełka do pakowania, głównie w postaci oferty B2B dla właścicieli marek i dużych sprzedawców detalicznych. Duże firmy wysyłkowe już testują ten produkt jako materiał opakowaniowy.

Słowa kluczowe

Grass Paper, papier, Creapaper, włókno traw, granulat, opakowania, masa drzewna

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania