Skip to main content
European Commission logo print header

Extra Virgin Olive Oil - Advanced Sorting Solution

Article Category

Article available in the following languages:

Rozpoznawanie obrazów zapewni najwyższą jakość oliwek

Zespół pewnego finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu opracował zaawansowany system sortujący, który ma zapewnić, że do produkcji oliwy z oliwek najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia będą wykorzystywane wyłącznie najlepsze owoce. Takie rozwiązanie pozwoli producentom na zapewnienie najwyższej jakości swoich produktów, co jest szczególnie ważne w obliczu rosnącej światowej międzynarodowej konkurencji.

Żywność i zasoby naturalne icon Żywność i zasoby naturalne

Olej oliwkowy, nazywany potocznie oliwą z oliwek, ma udowodnione naukowo korzystne działanie dla zdrowia i staje się coraz bardziej popularnym wyborem wśród konsumentów w bogatszych krajach takich jak Australia, Chiny czy Stany Zjednoczone. Duże zasługi na tym polu ma Europa Południowa, która słynie z doskonałej oliwy z oliwek i wytwarza blisko 70 % tego cennego oleju trafiającego na rynki na całym świecie. Oliwę z oliwek najwyższej jakości oznacza się angielskim określeniem „extra virgin olive oil” (EVOO), które oznacza olej najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia na zimno i odróżnia ją od innych gatunków tego produktu, które mogą stanowić połączenie oleju tłoczonego na zimno oraz olejów przetworzonych. Skuteczne sortowanie oliwek w zależności od ich jakości lub stopnia dojrzałości przed rozpoczęciem produkcji oliwy jest kluczem do zapewnienia najwyższej jakości w sektorze, który w coraz większym stopniu dąży do wprowadzenia na szeroką skalę intensywnych metod upraw, mechanicznych zbiorów i przetwarzania owoców w dużych zakładach przetwórczych. Zespół finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu EVOOLUTION zajął się opracowaniem zaawansowanego rozwiązania do sortowania, które gromadzi informacje o każdej oliwce trafiającej do systemu z szybkością dochodzącą do kilku milionów owoców na godzinę, a następnie automatycznie usuwa te, które nie spełniają wymagań, zanim trafią na dalsze etapy procesu. „Opracowana przez nas technologia pozwala na wychwytywanie wszystkich problemów związanych z jakością oliwek, niezależnie od miejsca ich hodowli oraz rodzaju gaju oliwnego, w którym zostały wyhodowane”, twierdzi Carlos de Miguel, dyrektor biznesowy firmy Multiscan Technologies S.L. firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw koordynującej projekt.

Dobre to za mało

Zaawansowany system sortujący pozwala na sprawne klasyfikowanie oliwek przed rozpoczęciem ich dalszego przetwarzania. „Uszkodzone, przejrzałe lub zebrane z ziemi owoce często trafiają do olejarni przez pomyłkę, powodując obniżenie jakości wytwarzanego oleju. Jeśli otrzymany w wyniku ich przetwarzania olej nie zostanie sklasyfikowany jako olej najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia na zimno, czyli EVOO, jego wartość rynkowa jest znacznie niższa”, wyjaśnia de Miguel. Opracowana przez zespół technologia obejmuje najnowocześniejszy wielospektralny system rozpoznawania obrazów zapewniający wysoką skuteczność wykrywania, powiązany z zaawansowanymi algorytmami i modelami. „System mierzy właściwości fizyczne oliwek i wskaźnik dojrzałości (ang. maturity index, MI) w celu eliminacji uszkodzonych i niepożądanych owoców, zanim te będą mogły trafić do olejarni. Zaawansowane techniki modelowania oraz precyzyjnego pomiaru MI oliwek są niezwykle ważne dla dostosowania profilu organoleptycznego gotowej oliwy najwyższej jakości”, dodaje de Miguel. Po zaprojektowaniu oraz zbudowaniu system rozpoznawania obrazów został przetestowany na próbkach oliwek dostarczonych przez współpracujących z zespołem hodowców. „Prototyp naszego rozwiązania został zainstalowany w olejarniach na terenie Hiszpanii, Portugalii i Chile, gdzie jego działanie zostało zweryfikowane w realnych warunkach podczas sezonu zbiorów. Testy rozwiązania z udziałem użytkowników końcowych w olejarniach zlokalizowanych w Europie i Ameryce Południowej pozwoliły nam zagwarantować, że technologia EVOOLUTION doskonale odpowiada potrzebom producentów oliwy z oliwek”, zauważa de Miguel.

Różnorodne zastosowania w przemyśle spożywczym

Technologia EVOOLUTION zapewni wydajne sortowanie bez uszczerbku dla szybkości przetwarzania, co stanowi jeden z nieodzownych warunków umożliwiających zastosowanie jej w przemyśle. Dzięki temu producenci oliwy z oliwek najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia na zimno będą w stanie zapewnić najwyższą jakość swoich produktów niezależnie od czynników zewnętrznych w gajach, wydłużyć okres produkcji EVOO najwyższej klasy, modyfikować profil organoleptyczny oliwy i zbierać cenne dane na temat przetwarzanych owoców. Wszystkie te korzyści przełożą się na wyższe przychody i niższe potencjalne straty oraz utorują drogę do ekologicznej produkcji wysokiej jakości oliwy. Wiedza zdobyta w ramach realizacji projektu może również przyczynić się do rozwoju podobnych rozwiązań dla przemysłu spożywczego. „Technologia EVOOLUTION może być i będzie wykorzystywana w innych rozwiązaniach w zakresie sortowania w przemyśle spożywczym, w tym między innymi w przetwórstwie świeżych owoców i warzyw, orzechów i innych produktów”, podsumowuje de Miguel.

Słowa kluczowe

EVOOLUTION, oliwki, sortowanie, EVOO, olej najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia na zimno, wielospektralny system rozpoznawania obrazów, wskaźnik dojrzałości

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania