Skip to main content

MAKING DIGITAL TRANSFORMATION A REALITY FOR INSURERS

Article Category

Article available in the folowing languages:

Wprowadzanie zmian w branży ubezpieczeniowej

W ramach finansowanego ze środków UE projektu przedstawiono przełomowe rozwiązanie, które pomoże firmom ubezpieczeniowym zarządzać procesami rozwoju produktów.

Gospodarka cyfrowa

Firmy ubezpieczeniowe stają w obliczu wielu wyzwań, które wywierają ogromną presję na ich działalność. Jednym z nich jest działanie w wymagającym i złożonym środowisku gospodarczym i regulacyjnym o rosnących potrzebach kapitałowych i bardzo niskich stopach procentowych. Sama liczba i złożoność stosowanych przez nie dotychczas systemów wpływa również na czas i koszty wprowadzania na rynek nowych produktów ubezpieczeniowych. Wprowadzenie nowego produktu na rynek może potrwać około 9 miesięcy, co wpływa na zdolność firmy do reagowania na nowe segmenty klientów, jak również na nowe oczekiwania.

Technologia ubezpieczeniowa

Finansowany ze środków Unii Europejskiej projekt InsurAgility ma na celu pomóc ubezpieczycielom stawić czoła wyzwaniom cyfrowej transformacji w zakresie rozwoju produktów. Jego zespół zamierza stworzyć konfigurator produktów ubezpieczeniowych w chmurze, który może działać zarówno niezależnie, jak i w połączeniu z głównymi systemami zarządzania polisami. Jego celem jest również zapewnienie klientom możliwości projektowania własnych procesów obsługi klienta i wykorzystywania ich, zarówno w zakresie projektowania produktów, jak i ich wyceny. „Innymi słowy, zaproponowaliśmy zastosowanie internetowego konfiguratora i generatora produktów ubezpieczeniowych”, wyjaśnia Nuno Ferreira, koordynator projektu. Aplikacja internetowa pozwala ubezpieczycielom na stworzenie, przy użyciu specyficznego dla danej dziedziny ubezpieczeń języka, wszystkich komponentów niezbędnych do wdrożenia usługi internetowej oraz interfejsu użytkownika zawierającego informacje niezbędne do wyceny produktu. Dostarcza on informacji na temat zakresów, planów, formuł, parametrów i koncepcji ubezpieczeniowych. Po bliższym przyjrzeniu się rozwiązaniu InsurAgility można dostrzec, że wykorzystuje ono oparty na sztucznej inteligencji proces do wyodrębniania informacji z dokumentów, na przykład w formatach xls, docs, pdf i csv, i przesyłania ich na platformę InsurAgility. Przy użyciu tych informacji użytkownicy biznesowi, przy minimalnym lub zerowym uzależnieniu od infrastruktury informatycznej, mogą tworzyć koncepcje ubezpieczeniowe i ich wartości walidacyjne, takie jak tabele, formuły, kwestionariusze, formularze, procedury, plany, zakresy i procesy, a następnie łączyć je w jeden produkt ubezpieczeniowy. „Mogą oni wtedy przetestować dany produkt ubezpieczeniowy, a gdy próby przejdą pomyślnie, wdrożyć produkt, czyli usługę internetową i interfejs użytkownika, w miejscu wybranym przez klienta”, podkreśla Ferreira. Można go wdrożyć na przykład na stanowisku testowym, w głównym systemie ubezpieczeniowym i na portalu partnerskim. Zaraz po wdrożeniu użytkownicy końcowi mogą wycenić te produkty i rozpocząć dla nich proces ubezpieczania.

Nowy sposób działania

Rozwiązanie InsurAgility ma zrewolucjonizować sposób, w jaki firmy ubezpieczeniowe radzą sobie z transformacją cyfrową, zapewniając przełomową odpowiedź na modernizację ubezpieczeniowych systemów informatycznych. Zmniejszy to obciążenie związane z istniejącymi systemami w firmach ubezpieczeniowych, a także pomoże wzmocnić pozycję klientów, ponieważ będą oni mogli szybciej, taniej i łatwiej tworzyć nowe produkty ubezpieczeniowe. Tym samym zmniejszy to ilość przeszkód w tworzeniu specjalnych, segmentowanych produktów ubezpieczeniowych przygotowanych dla danego klienta. W trakcie projektu opracowano podstawową architekturę i komponenty nowego opartego na chmurze rozwiązania, edytory oraz mechanizm umożliwiający połączenie rozwiązania InsurAgility z istniejącymi systemami. „Wprowadziliśmy na rynek również platformę InsurAgility, co było kamieniem milowym projektu, i w dalszym ciągu rozwijaliśmy naszą ofertę produktową, jednocześnie rozwijając nasz stos technologiczny”, mówi Ferreira. Mówiąc o tym, co może nastąpić w przyszłości, Ferreira podsumowuje: „Skupiamy się na rozpowszechnianiu i prowadzeniu demonstracji najważniejszych dotąd osiągnięć projektu”. Stanowi to dodatek do wzbogacania produktu w nowe funkcje. „Produkt trafia również do kanałów przedsprzedażowych i marketingowych”.

Słowa kluczowe

InsurAgility, ubezpieczenie, firmy ubezpieczeniowe, produkty ubezpieczeniowe, cyfrowa transformacja, serwis internetowy, interfejs użytkownika

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania