Skip to main content
European Commission logo print header

Decentralised Qualifications' Verification and Management for Learner Empowerment, Education Reengineering and Public Sector Transformation

Article Category

Article available in the following languages:

Lepszy sposób weryfikacji kwalifikacji

Proces weryfikacji kwalifikacji kandydatów może być czasochłonny i frustrujący dla rekruterów. Aby go usprawnić i uprościć, zespół pewnego finansowanego przez UE projektu opracował rozwiązanie oparte na technologii łańcucha bloków, semantyce, analityce danych i gamifikacji, które ma szansę odmienić proces oceny wykształcenia i innych kwalifikacji.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa
Społeczeństwo icon Społeczeństwo

Rekrutacja to długi proces, który obejmuje zbieranie setek, a nawet tysięcy podań i życiorysów, odrzucenie niewykwalifikowanych kandydatów i stworzenie listy tych, którzy zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. „Jakby ten proces nie był wystarczająco skomplikowany i czasochłonny, dochodzi do tego jeszcze duże zróżnicowanie pod względem wykształcenia kandydatów”, mówi Panagiotis Kokkinakos, badacz z greckiego centrum badań multidyscyplinarnych EPU-NTUA. „Każde państwo i instytucja stosuje inne formaty, inne dokumentacje i inne bazy danych, co znacząco utrudnia rekruterom weryfikację kwalifikacji kandydata”. Jak zauważa Kokkinakos, najtrudniej jest zweryfikować wykształcenie kandydata ze względu na odpowiednich rozwiązań. Może to jednak wkrótce się zmienić dzięki takim inicjatywom jak finansowany przez UE projekt QualiChain (Decentralised Qualifications’ Verification and Management for Learner Empowerment, Education Reengineering and Public Sector Transformation). „Wykorzystując możliwości oferowane przez technologię łańcucha bloków, semantykę, analitykę danych i gamifikację, chcemy odmienić sposób oceny wykształcenia i innych kwalifikacji”, wyjaśnia Kokkinakos pełniący rolę kierownika projektu.

Zdecentralizowana platforma

Projekt opiera się na stworzeniu, wdrożeniu pilotażowemu i ocenie zdecentralizowanej platformy przechowywania, wymiany i weryfikacji kwalifikacji. „Skupiamy się na wpływie zastosowania zalecanego rozwiązania, którego przełomowy potencjał leży zarówno w wykorzystaniu innowacyjnych technologii, jak i ich unikalnym zastosowaniu w nowej dziedzinie, oraz na świadczeniu podstawowych usług”, zauważa Kokkinakos. Wśród głównych usług oferowanych przez platformę znajdują się: archiwizacja informacji na temat nagród/kwalifikacji, weryfikacja nagród/kwalifikacji, zarządzanie portfolio, doradztwo zawodowe i inteligentne profilowanie, zarządzanie kwalifikacjami, ocena kwalifikacji i rozwoju, konsultacje i pomoc w podejmowaniu decyzji.

Trwające programy pilotażowe

Każda z tych usług jest obecnie poddawana ocenie w ramach działań pilotażowych obejmujących kilka różnych rzeczywistych scenariuszy. Na przykład pilotaż dotyczący kształcenia ustawicznego bada, jak technologie łańcucha bloków mogą wspierać osoby na ich ścieżce edukacyjnej i w rozwoju kariery. Osiągając pewne kluczowe etapy w edukacji, użytkownicy zdobywają Inteligentne Odznaki, które zawierają informacje na temat uzyskanych umiejętności. Są one przechowywane w łańcuchu bloków, stanowiąc potwierdzenie przyznanej akredytacji i eliminując ryzyko fałszowania kwalifikacji. „W miarę jak użytkownicy zbierają coraz więcej odznak, otrzymują spersonalizowane rekomendacje najnowszych ofert pracy, których wymagania pokrywają się z ich umiejętnościami”, dodaje Kokkinakos. „Dostają także zalecenia dotyczące kierunku dalszego kształcenia, opracowane w oparciu o potrzeby rynku pracy”. Pozostałe projekty pilotażowe to inteligentne projektowanie CV, rekrutacja w sektorze publicznym oraz świadczenie usług w zakresie rekrutacji i zarządzania kwalifikacjami.

Duży krok naprzód

W oparciu o pierwsze wyniki projektów pilotażowych powstała wersja beta platformy QualiChain, która zostanie udostępniona w pierwszej połowie 2021 roku. Aby zapewnić jej wykorzystanie, zespół projektu współpracuje z kilkoma wiodącymi unijnymi inicjatywami, między innymi DE4A, KRAKEN i SEAL. „Chcemy stworzyć realne, zaufane i finansowo zrównoważone rozwiązanie, które przekształci i zrewolucjonizuje wszystko – od edukacji publicznej i prywatnej, po rynek pracy, procesy kształtowania polityki i procedury administracyjne w sektorze publicznym”, podsumowuje Kokkinakos. „Dzięki wyjątkowej współpracy z partnerami projektu jesteśmy coraz bliżej osiągnięcia naszego celu”. Realizacja projektu potrwa do grudnia 2021 roku, a badacze starają się obecnie promować możliwości oferowane przez platformę poprzez udział w konferencjach i publikowanie artykułów. W ramach projektu zaplanowano ponadto specjalne wydanie czasopisma poświęcone zastosowaniom zdecentralizowanych, opartych na łańcuchu bloków rozwiązań w zakresie wsparcia edukacji oraz transformacji sektora publicznego we współpracy z wydawnictwem Elsevier. Zaproszenie do nadsyłania artykułów jest otwarte do 1 lutego 2022 roku.

Słowa kluczowe

QualiChain, kwalifikacje, rekruterzy, rekrutacja, łańcuch bloków, semantyka, dane, gamifikacja, kształcenie ustawiczne, edukacja

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania