European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Decentralised Qualifications' Verification and Management for Learner Empowerment, Education Reengineering and Public Sector Transformation

Opis projektu

Inteligentniejsze zatrudnianie w sektorach edukacji i administracji publicznej

Weryfikacja wykształcenia kandydatów jest nieodzownym elementem procesów rekrutacji. Dla rekruterów zadanie weryfikacji referencji kandydatów może być czasochłonne i kłopotliwe ze względu na stosowanie tradycyjnych procedur, które różnią się w zależności od kraju i instytucji. Aby usprawnić i uprościć ten proces, zespół finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu QualiChain zamierza opracować zdecentralizowaną platformę pozwalającą na weryfikację kwalifikacji i zarządzania nimi, opartą na technologii blockchain, analityce danych, semantyce, technikach algorytmicznych oraz inteligencji obliczeniowej. Takie nowatorskie rozwiązanie będzie stanowiło prawdziwą rewolucję z punktu widzenia oceny tytułów naukowych oraz innych kwalifikacji. W ramach prac badacze skupieni wokół projektu QualiChain przeprowadzą działania pilotażowe w celu zweryfikowania równoważności dyplomów różnych uczelni, usprawni projektowanie inteligentnych programów nauczania, pomoże w zatrudnianiu pracowników w sektorze publicznym oraz zapewni usługi doradztwa personalnego i zarządzania kompetencjami.

Cel

QualiChain targets the creation, piloting and evaluation of a decentralised platform for storing, sharing and verifying education and employment qualifications and focuses on the assessment of the potential of blockchain technology, algorithmic techniques and computational intelligence for disrupting the domain of public education, as well as its interfaces with private education, the labour market, public sector administrative procedures and the wider socio-economic developments. The project focuses more specifically on the assessment of the implications (technical, political, socio-economic, legal and cultural) as well as the impact - in terms of benefits and risks - of the prescribed solution’s utilisation, whose disruptive potential lies both in the exploitation of the innovative features of the aforementioned individual technologies, as well as in their unique combination in a new territory for the provision of a set of baseline services (Awards’/ Qualifications’ Archiving; Awards’/ Qualifications’ Verification; Qualifications’ Portfolio Management) and a number of value-adding services (Career Counselling and Intelligent Profiling and Competency Management including Recruitment; Competencies’ Evaluation and Development; Consulting and Decision Support). The proposed solution will be piloted through four representative scenarios, including: (i) cross-university degree equivalence verification; (ii) smart curriculum design; (iii) staffing the public sector; (iv) providing HR consultancy and competency management services.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2018-2019-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2018

Koordynator

ETHNICON METSOVION POLYTECHNION
Wkład UE netto
€ 699 781,25
Adres
HEROON POLYTECHNIOU 9 ZOGRAPHOU CAMPUS
157 80 ATHINA
Grecja

Zobacz na mapie

Region
Αττική Aττική Κεντρικός Τομέας Αθηνών
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 699 781,25

Uczestnicy (13)