Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Projekt miesiąca: wyniki najszerzej zakrojonych badań dotyczących cofania się lodowców na świecie

Z wyników nowych badań, opublikowanych w czasopiśmie „Nature”, wypływa jeden wniosek – w ostatnich dwudziestu latach zmniejszyła się miąższość niemal wszystkich lodowców na świecie i zjawisko to przybiera na sile. Międzynarodowy zespół badawczy prowadzący tę najbardziej dogłębną i dokładną analizę, która uwzględniała też odkrycia finansowanego ze środków UE projektu ICEMASS, bije na alarm w związku z potencjalnymi poważnymi konsekwencjami, które grożą nam, jeśli tendencja ta będzie się utrzymywać.

Zmiana klimatu i środowisko

W wynikach badań podkreślono, że topnienie zachodzi najszybciej na Alasce, Islandii oraz w Alpach, ale lodowce Pamiru, Hindukuszu czy Himalajów również odczuwają skutki występowania tego zjawiska. Martwi to szczególnie na obszarach takich jak Południowa Azja, gdzie w Indiach czy Pakistanie roztapiający się w sezonie suchym lodowiec stanowi istotne źródło wody. Jednakże niektóre z wyników okazały się niebywale zaskakujące – część lodowców cofa się wolniej niż w latach 2010–2019, na przykład te na wschodnim wybrzeżu Grenlandii czy w Skandynawii, ale badacze przypisują to anomaliom pogodowym na Północnym Atlantyku, które były przyczyną większych opadów atmosferycznych i spadku temperatur. Projekt ICEMASS (Global Glacier Mass Continuity), wspierany przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych, miał swój wkład w szersze badanie prowadzone na skalę światową – dzięki niemu udało się opracować innowacyjny „model czujnika”, który pozwolił wykorzystać zdjęcia satelitarne wykonywane od 20 lat w technice stereofotografii (zdjęcia tego samego miejsca na powierzchni Ziemi, ale robione z dwóch różnych kątów aparatu w przestrzeni kosmicznej). Dzięki temu badacze zyskali ponowny dostęp do cennych pomiarów ukrytych w obrębie zebranych niegdyś danych. Projekt ICEMASS umożliwił także przeprowadzenie kilku badań pilotażowych, w czasie których sprawdzono działania podejmowane później globalnie i przeprowadzono ich demonstrację. Więcej informacji na temat badania prowadzonego przez Politechnikę Federalną w Zurychu można znaleźć na stronie: https://titan.uio.no/english/2021/worlds-glaciers-are-melting-faster-20-years-ago Samo badanie opisano w artykule: https://www.nature.com/articles/s41586-021-03436-z „Projekt ICEMASS przyczynił się do opracowania szeregu metod niezbędnych do przeprowadzenia tego badania i bardzo mnie cieszy, że nasze odkrycia i propozycje podchwycono tak sprawnie, jak zrobił to zespół badania opisanego w czasopiśmie »Nature«”. – Andreas Kääb, główny badacz projektu ICEMASS Jeśli chcesz, żeby Twój projekt został zaprezentowany w rubryce „Projekt miesiąca” w kolejnym wydaniu magazynu, wyślij wiadomość na adres editorial@cordis.europa.eu i opowiedz nam o nim.

Słowa kluczowe

ICEMASS, lodowiec, wody roztopowe, stereofotografia satelitarna, Europejska Rada ds. Badań Naukowych