Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Wiadomości

Article available in the following languages:

Co Europejczycy myślą o samochodach autonomicznych?

Jak zdaniem Europejczyków pojawienie się autonomicznych pojazdów połączonych (CAV) wpłynie na efektywność jazdy, bezpieczeństwo ruchu drogowego, ochronę danych i stopień zrównoważenia? W przeprowadzonym niedawno badaniu ankietowym znaleziono odpowiedź na to pytanie.

Transport i mobilność icon Transport i mobilność
Społeczeństwo icon Społeczeństwo

Innowacje technologicznie niewątpliwie mają pozytywny wpływ na wiele aspektów naszego życia. Dzięki nim komunikacja stała się prostsza, a techniki wytwarzania – doskonalsze. Pozwoliły też złagodzić nasze oddziaływanie na środowisko i przyczyniły się do wzrostu gospodarczego. Trzeba jednak pamiętać, że nowe technologie często wywołują sceptycyzm i obawy. Było tak przecież w przypadku samolotu, telefonu, a nawet żarówki – rozwiązań bez których trudno wyobrazić sobie dzisiejszy świat. Wydaje się, że innowacje zawsze muszą spotykać się początkowo z oporem. Jakiego zatem przyjęcia należy się spodziewać w przypadku pojazdów CAV? Upowszechnienia samochodów autonomicznych należy się spodziewać już niebawem. W związku z tym badacze wspierani przez finansowany ze środków UE projekt PAsCAL postanowili przeprowadzić badanie ankietowe, by poznać zdanie obywateli na temat skutków pojawienia się pojazdów CAV na europejskich drogach. Wyniki badania opublikowano w czasopiśmie „Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour”. W ankiecie wzięło udział 529 mieszkańców Francji, Niemiec, Włoch i Zjednoczonego Królestwa w wieku od 18 do 71 lat. Badanych pytano o ich oczekiwania względem wpływu pojazdów CAV na efektywność jazdy, bezpieczeństwo ruchu drogowego, prywatność i równowagę ekologiczną. W odniesieniu do wpływu takich pojazdów na bezpieczeństwo na drodze oraz zrównoważenie środowiskowe respondenci z reguły mieli pozytywne oczekiwania. Z kolei w kwestii efektywności ich oczekiwania były neutralne, a w przypadku prywatności – negatywne. Reakcje badanych mogą tłumaczyć, dlaczego wielu z nich unikało udzielenia odpowiedzi na pytanie o ich gotowość do korzystania z pojazdów CAV.

Ambiwalentne oczekiwania

Odpowiedzi udzielane w poszczególnych krajach znacznie się różnią. Ponad 49 % badanych we wszystkich krajach spodziewa się, że pojazdy CAV pozwolą zwiększyć bezpieczeństwo, natomiast nie mniej niż 28 % respondentów z Francji, Niemiec i Zjednoczonego Królestwa sądzi, że bezpieczeństwo na drogach się pogorszy. We Włoszech poziom pozytywnych oczekiwań jest zasadniczo wyższy: 64 % badanych uważa, że bezpieczeństwo wzrośnie, a jedynie 19 % – że zmaleje. W kwestii równowagi ekologicznej 48–57 % uczestników ze wszystkich krajów spodziewa się, że pojazdy CAV pozwolą poprawić obecną sytuację, a nie więcej niż 22 % uważa, że ją pogorszą. Najbardziej pozytywne oczekiwania mają – ponownie – mieszkańcy Włoch, spośród których jedynie 9 % oczekuje negatywnego wpływu, a 53 % spodziewa się korzystnych skutków. Poprawę efektywności przewiduje około jedna trzecia respondentów: 34 % we Włoszech, 37 % w Niemczech i Zjednoczonym Królestwie oraz jedynie 25 % we Francji. We Francji i w Niemczech w kwestii efektywności jazdy przeważają negatywne oczekiwania (39 %). Większość mieszkańców Francji i Niemiec spodziewa się, że prywatność będzie gorzej chroniona. Jedynie niewielu z nich (odpowiednio 5 % i 8 %) uważa, że bezpieczeństwo danych wzrośnie, natomiast około 76 % oczekuje pogorszenia ochrony danych. We Włoszech i Zjednoczonym Królestwie osoby spodziewające się negatywnych wyników stanowiły odpowiednio 50 % i 57 % badanych. W każdym z czterech krajów odsetek uczestników, którzy spodziewali się poprawy w kwestii prywatności, był bardzo niski. „Ambiwalentne oczekiwania uczestników badania są zaskakujące”, powiedziała dr Celina Kacperski z niemieckiego Uniwersytetu w Mannheim, główna autorka badania PAsCAL (Enhance driver behaviour and Public Acceptance of Connected and Autonomous vehicLes), w informacji prasowej opublikowanej w witrynie „India Education Diary”. „W doniesieniach prasowych i telewizyjnych samochody autonomiczne są prezentowane raczej w dobrym świetle i z dużą dozą optymizmu. Pozytywny obraz tych pojazdów w mediach nie przekłada się jednak na opinie obywateli”. Więcej informacji: strona projektu PAsCAL

Słowa kluczowe

PAsCAL, samochód, samochód autonomiczny, autonomiczny pojazd połączony, CAV, efektywność, bezpieczeństwo ruchu drogowego, prywatność, zrównoważenie, badanie ankietowe

Powiązane artykuły