Skip to main content

Article Category

Article available in the folowing languages:

Osiągnięcia w dziedzinie zautomatyzowanego transportu publicznego docenione przez ekspertów Radaru Innowacji

Eksperci Radaru Innowacji wyróżnili nowe innowacyjne rozwiązania w dziedzinie mobilności autonomicznej, które powstały w ramach projektu wspieranego przez Unię Europejską. Stanowią one wkład w unijne cele, dzięki którym nasze miasta i miasteczka mają szansę stać się bardziej bezpieczne i zrównoważone.

Transport i mobilność
Zmiana klimatu i środowisko

Sześć przedsiębiorstw uczestniczących w finansowanym przez UE projekcie AVENUE zostało wyróżnionych na Platformie Radaru Innowacji za nowatorskie podejście do mobilności autonomicznej. Celem tej unijnej inicjatywy jest wyłonienie najbardziej innowacyjnych rozwiązań spośród projektów wspieranych przez UE, a także kluczowych innowatorów, którzy za nimi stoją.

Kategoria „Tech Ready”

Wyróżnienie za innowacje w dziedzinie „łatwo dostępnych mikrousług na potrzeby w pełni zautomatyzowanej, bezpośredniej komunikacji publicznej na żądanie” otrzymały firmy będące partnerami projektu AVENUE: między innymi francuska firma Navya, lider autonomicznych systemów mobilności, oraz niemieckie przedsiębiorstwo inżynieryjne i produkcyjne Siemens Aktiengesellschaft. Opracowane przez nie innowacyjne rozwiązanie zaliczono do kategorii „Tech Ready”, co oznacza, że zostało ono uznane za zaawansowane pod względem przygotowania i rozwoju technologicznego oraz za posiadające „godny uwagi” potencjał tworzenia rynku. Do kategorii „Tech Ready” zakwalifikowano też innowację w dziedzinie „samouczącej się organizacji transportu uwzględniającej ochronę danych osobowych”, opracowaną w ramach projektu AVENUE. Kluczowymi innowatorami wyróżnionymi za to osiągnięcie są duńska spółka Autonomous Mobility (obecnie: Holo), Centrum Badań i Technologii Hellas w Grecji oraz, ponownie, firma Navya.

Kategoria „Market Ready”

Ponadto panel ekspertów Radaru Innowacji zdecydował o przyznaniu statusu „Market Ready” innowacjom w dziedzinie „usług na potrzeby w pełni zautomatyzowanej, bezpośredniej komunikacji publicznej na żądanie”, opracowanym w ramach projektu AVENUE. Kategoria ta – stanowiąca ostatni z czterech poziomów dojrzałości innowacji – obejmuje rozwiązania, które są dojrzałe technologicznie i gotowe do wprowadzenia na rynek. Kluczowymi innowatorami stojącymi za tym osiągnięciem są partnerzy projektu AVENUE – szwajcarska instytucja publiczna Transports Publics Genevois oraz wspomniane wcześniej przedsiębiorstwo Navya. Sophie Desormière, dyrektor generalna przedsiębiorstwa Navya, skomentowała to wyróżnienie w komunikacie prasowym opublikowanym w firmowej witrynie internetowej: „Wyróżnienie przyznane przez niezależnych ekspertów Platformy Radar Innowacji stanowi dowód, że nasza technologia osiągnęła dojrzałość, co wykazaliśmy w ramach testów dotyczących konkretnych zastosowań, w efekcie oferując pasażerom jeszcze więcej innowacji technologicznych, lepszą łączność i szerszy zakres usług. Ponadto jest ono zwieńczeniem całościowego sukcesu projektu AVENUE, jeśli chodzi o projektowanie nowych form transportu publicznego, które przyczyniają się do zwiększenia mobilności i poprawy wygody użytkowników”. I dodała: „Przez ponad cztery lata trwania testów byliśmy w stanie dopracować naszą technologię w najmniejszych szczegółach pod względem działania i niezawodności, w czym pomogli nam nasi partnerzy z projektu AVENUE, z którymi dzielimy przekonanie, że pojazdy autonomiczne to kolejny kamień milowy w komunikacji miejskiej, podmiejskiej i wiejskiej. Jesteśmy dumni z tego, że do naszych racji udało nam się przekonać zarówno użytkowników i lokalne organy, jak i organizacje na szczeblu krajowym i międzynarodowym, a także ekspertów reprezentujących Unię Europejską”. Opisane powyżej innowacje przybliżają nas do osiągnięcia 11. celu zrównoważonego rozwoju ONZ – „Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu”. Od rozpoczęcia projektu AVENUE (Autonomous Vehicles to Evolve to a New Urban Experience) w 2018 roku jego partnerzy koncentrowali się na opracowaniu i realizacji szeregu projektów demonstracyjnych w pełnej skali w zakresie automatyzacji transportu miejskiego. Polegały one na testowaniu floty autonomicznych minibusów w czterech europejskich miastach: Genewie, Lyonie, Kopenhadze i Luksemburgu. Dzięki temu udało się dokonać walidacji korzyści płynących z wykorzystania pojazdów autonomicznych w komunikacji publicznej, wśród których są nowe innowacyjne usługi przewozu pasażerskiego oraz gwarancja bezpieczeństwa zarówno ruchu drogowego, jak i pasażerów. Więcej informacji: strona projektu AVENUE

Słowa kluczowe

AVENUE, Radar Innowacji, autonomiczny, mobilność, pojazd, pojazd autonomiczny, innowacje, transport, miejski

Powiązane artykuły

Postępy naukowe
Społeczeństwo

21 Listopada 2022

Postępy naukowe
Transport i mobilność
Społeczeństwo

1 Października 2021