Skip to main content

Advancing Collaboration and Exchange of Knowledge Between the EU and Japan for AI-Driven Innovation in Manufacturing

Article Category

Article available in the folowing languages:

Wymiana wiedzy w dziedzinie SI między Europą i Japonią

Zespół projektu EU-Japan.AI wspiera rozwój współpracy między Wschodem i Zachodem, by upowszechnić wykorzystywanie sztucznej inteligencji w sektorze wytwórczym.

Gospodarka cyfrowa

Sztuczna inteligencja (SI) rewolucjonizuje sektor wytwórczy. Stosując SI w połączeniu z innymi zaawansowanymi technologiami i systemami, europejski przemysł wytwórczy osiągnął nieosiągalne wcześniej poziomy elastyczności, efektywności i odporności. Jednak, jak mówi Damir Haskovic – koordynator finansowanego ze środków UE projektu EU-Japan.AI (Advancing Collaboration and Exchange of Knowledge Between the EU and Japan for AI-Driven Innovation in Manufacturing) oraz badacz z MINDS & SPARKS, niezależnej austriackiej organizacji wspierającej innowacyjność – pełne wykorzystanie potencjału SI nie będzie możliwe bez nawiązywania partnerstw technologicznych, wymiany wiedzy i współpracy międzynarodowej. Projekt EU-Japan.AI ma wspierać tego rodzaju działania. „Choć istnieją silne więzi łączące przemysł Japonii i niektórych krajów Europy, na przykład Niemiec i Zjednoczonego Królestwa, w większości pozostałych krajów wiedza o praktykach produkcyjnych stosowanych w Japonii jest ograniczona”, wyjaśnia Haskovic. „Z kolei Japońskie podmioty obserwują działania prowadzone w największych europejskich krajach, ale wiedzą niewiele o małych i średnich państwach”. Aby rozwiązać ten problem, zespół projektu zamierza opracować podejście oparte na platformie, która umożliwi kontakt zainteresowanych stron z UE i Japonii oraz wesprze wymianę wiedzy na temat innowacyjnych zastosowań SI w produkcji. „Głównym celem projektu jest ustanowienie i stymulowanie długoterminowej współpracy w obszarach istotnych dla opartej na SI innowacji w sektorze wytwórczym i cyfrowym”, dodaje Haskovic.

Trudne początki

Projekt uruchomiono w styczniu 2021 roku i już na początku jego realizacja napotkała kilka przeszkód, związanych głównie z pandemią COVID-19. Ograniczenia w podróżowaniu utrudniły organizowanie warsztatów, wydarzeń prezentacyjnych i działań twinningowych – istotnych elementów budowania międzynarodowej współpracy. Okoliczności takie nie ułatwiały oczywiście prowadzenia dialogu z japońskimi partnerami projektu. „Dzięki szybkiej modyfikacji metod i przeniesieniu aktywności do przestrzeni cyfrowej byliśmy w stanie kontynuować prace, osiągając kilka istotnych rezultatów”, mówi Haskovic. Należą do nich techniczne wdrożenie platformy internetowej oraz jej integracja z serwisem OECD AI Policy Observatory. Celem tej unikalnej platformy jest informowanie badaczy o zastosowaniach SI w środowiskach produkcyjnych zarówno w UE, jak i w Japonii. „Platforma ta pozwala nam identyfikować potencjalne możliwości i korzyści związane z europejsko-japońską współpracą w dziedzinie SI wykorzystywanej w produkcji”, mówi Haskovic. „Pomoże też opracować konkretne plany dotyczące działań ułatwiających sięganie po te korzyści”.

Ściślejsza współpraca

Haskovic informuje, że realizacja projektu przebiega pomyślnie, a badacze chcą utrzymać dotychczasowe tempo prac. „Oczekujemy zacieśnienia współpracy między różnymi grupami interesariuszy w Japonii i UE, szczególnie między MŚP, agencjami finansującymi badania i władzami regionów o silnej bazie produkcyjnej”, dodaje badacz. W związku z tym zespół projektu skupia się obecnie na dopracowywaniu i doskonaleniu platformy, dodawaniu nowych funkcji i zwiększaniu liczby aktywnych użytkowników. „Tworzymy łatwą w użyciu platformę stanowiąca centralny punkt, w którym będzie można znaleźć informacje związane ze sztuczną inteligencją i produkcją. Jesteśmy pewni, że wokół niej powstanie aktywna społeczność internetowa sprzyjająca wymianie wiedzy i współpracy między interesariuszami z UE i Japonii”, podsumowuje Haskovic.

Słowa kluczowe

EU-Japan.AI, UE, Japonia, SI, sztuczna inteligencja, produkcja, współpraca międzynarodowa, MŚP

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania