European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

LEELOO is a disruptive digital solution based on Artificial Intelligence, to improve language learning by focusing on conversational skills through on-demand chatbot on everyday topics.

Article Category

Article available in the following languages:

Spersonalizowana aplikacja oparta na SI uczy języków obcych poprzez rozmowy

Dopasowana do użytkownika aplikacja wykorzystuje określone słownictwo i frazy, by poprawić jego umiejętności językowe.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Wiele osób podejmuje się nauki języków obcych. Większość z nich nawet po długich godzinach pracy nie jest jednak w stanie swobodnie rozmawiać z rodzimym użytkownikiem języka. Dzieje się tak, ponieważ korzystają z metod, które nie dają niezbędnych narzędzi do rozwijania płynności językowej. Nowoczesna technologia zmienia sposób uczenia się języków. Dostępne są już cyfrowe programy językowe, ale w większości z nich zbyt dużo uwagi poświęca się pasywnej nauce słownictwa i skomplikowanych struktur gramatycznych, które nie dają zbyt wielu możliwości aktywnego poznawania języka, co prowadzi w efekcie do tego, że motywacja ucznia maleje i nigdy nie opanowuje języka w pełni. W ramach projektu Talk2Leeloo opracowano aplikację LEELOO – wirtualny system, który dostosowuje się do ucznia i pozwala na intensywniejszą i bardziej naturalną naukę języków obcych. Oprócz intuicyjnych narzędzi do nauki języka opartych na sztucznej inteligencji LEELOO oferuje także tłumaczenia i podpowiada frazy, których w danej sytuacji użyłby rodzimy użytkownik języka. „Zwracanie się do ludzi w ich ojczystym języku pomaga zmniejszyć dystans i sprawia, że każdy może poczuć się swobodniej i pewniej. Właśnie dlatego nauka języków obcych jest w międzynarodowych firmach jednym z trzech głównych wydatków”, wyjaśnia Judith Beer-Gabel, współzałożycielka i dyrektorka operacyjna LEELOO oraz koordynatorka projektu Talk2Leeloo.

Parlez-vous czatbot?

„Uważamy, że nauka nowego języka powinna być prosta i intuicyjna. Z tego powodu opracowaliśmy spersonalizowanego wirtualnego asystenta, który pomaga użytkownikowi «zhakować» język”, wyjaśnia Beer-Gabel. Nauka z LEELOO opiera się przede wszystkim na konwersacji, dzięki czemu poznawane słownictwo jest bardziej przydatne, ale też szybciej przyswajane i dłużej pozostaje w pamięci. LEELOO umożliwia imersyjny kontakt z tekstem i mową dzięki interakcjom z czatbotami, które odpowiadają indywidualnym potrzebom i specyfice branżowej firmy. Jak dodaje Beer-Gabel, „nauka powinna być osadzona w realnym, zawodowym kontekście i dodawać uczniowi pewności siebie”. W przeciwieństwie do nauczyciela czatbot jest dostępny o każdej porze dnia i nocy, a żeby skorzystać z jego usług wystarczy wyciągnąć z kieszeni telefon. LEELOO dobiera treści do każdego użytkownika indywidualnie tak, by były dla niego interesujące. Są to na przykład artykuły, filmy i podcasty. Rozwiązanie generuje spersonalizowane raporty na temat postępów, błędów i poznanego słownictwa, by użytkownik mógł śledzić swój progres w nauce języka. Aplikacja świetnie sprawdza się w firmach, ponieważ oferuje pracodawcy dostęp do panelu kontrolnego, w którym może sprawdzić rozwój kompetencji językowych swojego zespołu. LEELOO pozwala obecnie na naukę angielskiego i francuskiego i w tych językach jest też dostępny jego interfejs, ale w przyszłości oferta ma być rozszerzana.

Doskonalenie metod nauczania

Analizując opinie użytkowników testujących program, zespół Talk2Leeloo zrozumiał, że czatbot będzie działał lepiej, jeśli dotychczasowe konwersacje rozszerzy się o dodatkowe treści edukacyjne. Wdrożono również bardziej zaawansowane funkcje, takie jak syntezator mowy oraz rozpoznawanie mowy i sprawdzanie pisowni. „Wyniki badania zmusiły nas do stworzenia aplikacji natywnej, ponieważ takie rozwiązania trudno wdrożyć w serwisie WWW”, tłumaczy David Beer-Gabel, współzałożyciel i dyrektor ds. technologii LEELOO. Aplikacja jest dostępna dla systemu iOS i Androida. W sklepach można ją znaleźć pod nazwą „Talk to Leeloo”. Zawiera kompletny zestaw funkcji edukacyjnych i zapewnia dostęp do konwersacji na tematy codzienne i zawodowe. „Jesteśmy bardzo dumni z tego, co udało nam się do tej pory osiągnąć. Przed nami jednak wciąż wiele pracy i jeszcze więcej wyzwań”, zaznacza mężczyzna.

Słowa kluczowe

Talk2Leeloo, aplikacja, język, nauka, czatbot, SI, mowa

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania