Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Article available in the following languages:

Budynki dostępne dla każdego

Jedna czwarta Europejczyków mierzy się z jakimś rodzajem długotrwałego ograniczenia aktywności fizycznej. Problemem jest jednak często brak informacji na temat dostępności budynku bądź to, że są one nieaktualne lub po prostu nieprawidłowe. Zmienić ten stan rzeczy chcą twórcy irlandzkiego startupu Access Earth, oferując lepsze informacje zarówno obywatelom, jak i władzom lokalnym.

Społeczeństwo icon Społeczeństwo

Dla osób mających problemy z poruszaniem się wejście po schodach to tylko część problemu – muszą też wiedzieć, kiedy spodziewać się schodów. „Korzystam z balkonika jako pomocy przy chodzeniu, a kiedy dorastałem, brakowało mi informacji o tym, które miejsca są dla mnie dostępne”, wyjaśnia Matt McCann, dyrektor generalny Access Earth. Sześć lat temu wraz z Dónalem McCleanem, współzałożycielem i dyrektorem operacyjnym firmy, uruchomił Access Earth, darmową aplikację, która gromadzi aktualne informacje o dostępności dla ponad 110 000 sklepów, kawiarni i budynków użyteczności publicznej. Informacje te mogą przydać się nie tylko osobom niepełnosprawnym, ale także rodzicom z wózkami dziecięcymi oraz osobom starszym, które korzystają z urządzeń wspomagających poruszanie się. „Tworzymy największą na świecie bazę danych informacji o dostępności budynków”, mówi McClean. „Chcemy, aby każdy mógł znaleźć informacje o dostępności budynków tak łatwo, jak informacje o ich godzinach otwarcia”. Firma Access Earth została zaproszona przez Uniwersytet Narodowy Irlandii w Maynooth o dołączenie do finansowanego przez UE projektu SHAPES (Smart and Healthy Ageing through People Engaging in Supportive Systems), 4-letniej inicjatywy, której realizacja rozpoczęła się w listopadzie 2019 roku. Trzydziestu sześciu uczestników projektu wspiera wspólnie wdrażanie szerokiego zakresu rozwiązań cyfrowych ułatwiających samodzielne życie. Dzięki zgromadzeniu i przeanalizowaniu informacji o zdrowiu, środowisku i trybie życia poszczególnych osób projekt SHAPES ma doprowadzić do stworzenia interoperacyjnej platformy umożliwiającej identyfikację potrzeb tych osób i dostarczanie spersonalizowanych rozwiązań przy jednoczesnym zadbaniu o ochronę danych osobowych. „Jednym z głównych zadań projektu SHAPES jest wspieranie zdrowego starzenia się w Europie”, tłumaczy McCann. „Za pomocą aplikacji staramy się pokazać, jak nieprzyjazne mogą być współczesne tereny zabudowane dla niepełnosprawnych użytkowników. Osoby z niepełnosprawnościami utrudniającymi im dostęp do budynków stanowią największą mniejszościową grupę użytkowników, a my jesteśmy w stanie pomóc firmom dotrzeć do nich jako potencjalnych klientów”, mówi. Oprócz crowdsourcingu firma Access Earth czerpie również informacje z innych źródeł: pracowała niedawno z Europejską Agencją Kosmiczną nad rozwiązaniem do identyfikacji dostępnych miejsc parkingowych na podstawie zdjęć satelitarnych i lotniczych. Zostały one następnie po raz pierwszy umieszczone w jednej bazie danych. Access Earth chce udostępniać zgromadzone dane władzom lokalnym i organizatorom wydarzeń, aby pomóc im w zidentyfikowaniu problemów z dostępnością w ich okolicy i ustaleniu, jak lepiej obsługiwać odwiedzających. Firma liczy, że w przyszłym roku uda jej się uruchomić płatną usługę akredytacji, która będzie wyróżniać obiekty oferujące faktyczną dostępność dla niepełnosprawnych. W ten sposób aplikacja może pozostać bezpłatna i dostępna dla wszystkich użytkowników.

Słowa kluczowe

SHAPES, Access Earth, niepełnosprawność, dostępność, miejsca, niezależny, baza danych, crowdsourcing, kawiarnie