Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Article available in the following languages:

Technologia blockchain zwiększa bezpieczeństwo opłat drogowych

Dzięki wsparciu ze strony Unii Europejskiej pewna firma wykorzystała technologię blockchain do ograniczenia oszustw i cyberataków w czasie transakcji związanych z poborem opłat drogowych.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa
Transport i mobilność icon Transport i mobilność

Indra, globalna firma technologiczna i konsultingowa, dodała właśnie nową funkcję do swojego systemu płatności za opłaty drogowe – zapisywanie transakcji na blockchainie. Funkcja opracowana w ramach finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu CRITICAL-CHAINS pozwoli na zwiększenie przejrzystości i identyfikowalności transakcji związanych z opłatami drogowymi. Pilotażowe rozwiązanie jest obecnie wdrażane na jednej z meksykańskich autostrad. Oszustwa i cyberataki na systemy opłat drogowych dotykają zarówno właścicieli, jak i użytkowników dróg. W przypadku tych drugich dotyczą przede wszystkim podrabianych wiadomości e-mail, których autorzy twierdzą, że odbiorca nie zapłacił za przejazd płatną drogą. Właściciele dróg są z kolei narażeni na wiele różnych rodzajów oszustw, w tym wykorzystywanie fałszywych kart paliwowych i kredytowych do uiszczania opłat za przejazdy, ataki hakerskie na systemy opłat oraz nierejestrowanie wszystkich płatności z tego tytułu. Z tego powodu partner projektu CRITICAL-CHAINS zaoferował rozwiązanie tego problemu.

Liczne korzyści

Aby zabezpieczać interesy wszystkich zainteresowanych stron, systemy poboru opłat powinny być w stanie zapewnić integralność transakcji, obsługę rozliczenia między operatorami oraz przekazywanie płatności na rzecz podmiotu centralnego, a także kontrole finansowe i kontrole nadużyć. Jak czytamy w informacji prasowej opublikowanej na stronie internetowej firmy Indra, włączenie technologii blockchain do powiązanych procesów i transakcji „pozwala na zmniejszenie częstotliwości występowania konfliktów między różnymi uczestnikami procesu z powodu możliwych nieporozumień, chroni użytkowników przed cyberatakami, a także upraszcza rozliczenia i zadania związane z przeprowadzanymi kontrolami”. Dodatkowo technologia blockchain „ogranicza także problemy związane z zarządzaniem listami użytkowników zablokowanych z powodu opóźnień w przesyłaniu informacji na temat rodzajów i numerów tablicy rejestracyjnej pojazdów, które korzystały w danym czasie z płatnych dróg”. Technologia blockchain nie zmienia sposobu, w jaki użytkownicy dróg korzystają z systemu, jest bowiem wykorzystywana wyłącznie do identyfikacji niezgodności w danych w celu ich dalszego zbadania. Korzyści płynące z tego rozwiązania są szczególnie widoczne w przypadku elektronicznych systemów poboru opłat oraz w przypadku, gdy z systemu korzysta wiele podmiotów. W celu weryfikacji działania nowego rozwiązania firma Indra nawiązała współpracę z międzynarodową korporacją Roadis i zamierza przetestować nową technologię na autostradzie Monterrey-Saltillo w Meksyku. Rozwiązanie powstaje w ramach platformy typu oprogramowanie-jako-usługa (software-as-a-service), która będzie rejestrować wszystkie transakcje związane z opłatami drogowymi oraz rozliczenia, co pozwoli na zwiększenie ich identyfikowalności. Mówiąc dokładniej, rozwiązanie opracowane w ramach projektu CRITICAL-CHAINS wykorzystuje zdecentralizowaną platformę biznesową Quorum, opartą na technologii blockchain. Jak czytamy w informacji prasowej, platforma ta „pozwala na przyznawanie użytkownikom różnych uprawnień, w zależności od ich roli w modelu biznesowym. Tym sposobem, w przeciwieństwie do innych platform, informacje nie są dostępne publicznie”. Takie rozwiązanie umożliwia upoważnionym użytkownikom przeglądanie i rejestrowanie operacji, natomiast stosowne służby i organy mogą przeprowadzać kontrole w sposób przejrzysty i bezpieczny dla danych. Projekt CRITICAL-CHAINS (IOT- & Blockchain-Enabled Security Framework for New Generation Critical Cyber-Physical Systems In Finance Sector) skupia 12 partnerów z 8 krajów. Jego koordynatorem jest Uniwersytet w Reading w Zjednoczonym Królestwie. Realizacja tego trzyletniego projektu zakończy się w czerwcu 2022 roku. Więcej informacji: strona projektu CRITICAL-CHAINS

Słowa kluczowe

CRITICAL-CHAINS, droga, opłata drogowa, blockchain, transakcja, cyberatak, oszustwo

Powiązane artykuły