Skip to main content

User-oriented, secure, trustful & decentralised social media

Article Category

Article available in the folowing languages:

Przedkładanie zaufania nad polubienia

Nowa platforma mediów społecznościowych ma na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się wprowadzających w błąd informacji poprzez umieszczenie użytkownika w centrum procesu decyzyjnego.

Gospodarka cyfrowa

Podczas gdy większość uwagi świata skupia się na globalnej pandemii, nie zapominajmy o innym globalnym problemie: infodemii. W infodemii chorobą jest dezinformacja, która rozprzestrzenia się nie poprzez kontakt fizyczny, ale poprzez posty, polubienia i udostępnienia. „Tak jak kluczem do ochrony siebie i innych przed chorobą COVID-19 jest higiena osobista, tak aby uchronić siebie i innych przed zmorą dezinformacji w sieci, użytkownicy mediów społecznościowych muszą przyjąć najlepsze praktyki w zakresie higieny informacyjnej”, mówi Georgios Loukas, badacz z Uniwersytetu w Greenwich. Jeśli chodzi o środki mające na celu powstrzymanie infodemii, zamiast szczepionki mamy finansowany ze środków UE projekt EUNOMIA, w ramach którego zbudowano platformę mediów społecznościowych pomagającą użytkownikom w określaniu wiarygodności informacji.

Cyfrowe kuksańce

Od sprawdzania źródeł po oznaczanie informacji niegodnych zaufania – użytkownicy mediów społecznościowych mają setki opcji, które mogą wykorzystać, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się informacji wprowadzających w błąd. „Problem polega na tym, że wszystkie z nich są zbyt ogólnikowe, zbyt czasochłonne lub zbyt trudne do włączenia do internetowej rutyny”, wyjaśnia Loukas, który pełnił funkcję koordynatora projektu. Projekt EUNOMIA rozwiązuje ten problem, stawiając użytkownika w centrum procesu decyzyjnego. „Projekt ten zachęca użytkowników mediów społecznościowych do aktywnego udziału w powstrzymaniu rozprzestrzeniania się dezinformacji i spłaszczaniu krzywej infodemii”, dodaje Loukas. W tym celu platforma umożliwia użytkownikom na przykład głosowanie na temat wiarygodności danej treści i działanie w charakterze osoby godnej zaufania w swojej sieci społecznościowej. Liczba głosów jest jednym z szeregu wskaźników, które mogą pomóc innym użytkownikom w ocenie wiarygodności informacji. Inna kluczowa funkcja pozwala użytkownikom zobaczyć wszelkie zmiany wprowadzone w opublikowanych w sieci informacjach pomiędzy publikacjami przez różnych użytkowników. Platforma może również pokazywać stosunek liczby osób śledzących do śledzonych przez użytkownika, co jest kluczowym wskaźnikiem aktywności „botów”, a także kaskadę informacji, która oznacza podobne informacje w obrębie platformy EUNOMIA, niezależnie od tego, czy podobieństwo dotyczy znaczenia przekazywanego przez tekst, czy użyte obrazy. „Wszystkie te funkcje działają jak cyfrowe kuksańce, które ostatecznie skłaniają użytkownika do poświęcenia odpowiedniej ilości czasu na przeanalizowanie konkretnego postu, ocenienie jego wiarygodności, a następnie oddanie głosu, aby inni użytkownicy mogli dokonać własnej oceny”, zauważa Loukas.

Potencjalna rewolucja

EUNOMIA ma formę bezpłatnego, zdecentralizowanego narzędzia typu open-source, co oznacza, że różne organizacje mogą tworzyć własne, dostosowane do swoich potrzeb platformy społecznościowe. Do tej pory z platformy zaczęło korzystać sześć społeczności, w tym Blasting News, największa platforma dziennikarstwa społecznościowego na świecie, a także zdecentralizowana społeczność entuzjastów technologii blockchain w Zjednoczonym Królestwie. „Projekt ten pokazał, że w czasach, w których wiarygodność informacji zyskała kluczowe znaczenie, możliwe jest wykorzystanie platformy mediów społecznościowych, która przedkłada zaufanie nad polubienia”, podsumowuje Loukas. „Jestem przekonany, że fakt, iż EUNOMIA umożliwia użytkownikom samokontrolę w zakresie nieumyślnego rozpowszechniania wprowadzających w błąd informacji, okaże się rewolucyjny”. Zespół projektowy organizuje obecnie zarządzanie siecią EUNOMIA i ma nadzieję na uruchomienie platformy jako samodzielnego podmiotu nienastawionego na zysk.

Słowa kluczowe

EUNOMIA, media społecznościowe, dezinformacja, infodemia, informacje internetowe, sieć społecznościowa

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania