European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Article available in the following languages:

Pierwsze gotowe do certyfikacji rozwiązanie do analizy synchronizacji wielordzeniowej

W ramach finansowanego ze środków UE projektu wprowadzono na rynek innowacyjną technologię weryfikacji działania oprogramowania na procesorach wielordzeniowych. Technologia ta umożliwia obecnie wykorzystanie tych procesorów w sektorze lotniczym i kosmicznym oraz motoryzacyjnym.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Niezależnie od tego, czy lecimy samolotem, czy też jedziemy samochodem, bezpieczne dotarcie do celu w coraz większym stopniu zależy od komputerów i wykorzystywanego przez nie złożonego oprogramowania. Oprogramowanie potrzebne do sterowania zaawansowanymi funkcjami, takimi jak system zarządzania lotem w samolocie czy system wspomagania parkowania w samochodzie, może być obsługiwane wyłącznie przez procesory wielordzeniowe, które umożliwiają jednoczesne działanie kilku aplikacji. Zdolność ta ma jednak negatywny wpływ na analizę synchronizacji, która służy do określania, czy dany system wielordzeniowy umożliwia prawidłowe działanie komponentów oprogramowania i ukończenie przez nie wyznaczonych zadań w określonym czasie. W ramach finansowanego ze środków UE projektu MASTECS opracowano pierwsze gotowe do certyfikacji rozwiązanie do analizy synchronizacji, które radzi sobie ze złożonością wielordzeniowych systemów o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa – systemów, których awaria lub nieprawidłowe działanie może prowadzić do śmierci, poważnych obrażeń, utraty lub zniszczenia mienia. Rozwiązanie to łączy w sobie najnowocześniejsze narzędzia do analizy oprogramowania, kwalifikację narzędzi i dokumentację wspomagającą certyfikację i ocenę bezpieczeństwa oraz specjalistyczne usługi inżynierskie wspomagające analizę synchronizacji procesorów wielordzeniowych. Te narzędzia i usługi wspierają zarówno sektor lotniczy i kosmiczny, jak i motoryzacyjny, w których normy bezpieczeństwa i wymagania certyfikacyjne odgrywają bardzo ważną rolę. „Procedura analizy synchronizacji wielordzeniowej opiera się na wykorzystaniu specjalistycznych mikrotestów wzorcowych, które poddają procesory wielordzeniowe zakłóceniom i wykazują możliwy wpływ takich zakłóceń na oprogramowanie”, czytamy w informacji prasowej zamieszczonej na stronie projektu MASTECS. „Procedura obejmuje również model współbieżności zadań, który pozwala na wczesne oszacowanie opóźnień, jakim podlegają zadania. Opracowano również 7-etapową metodologię projektową, która pozwala w pełni zrozumieć i scharakteryzować wpływ zakłóceń na synchronizację”.

Ogromne korzyści dla przemysłu motoryzacyjnego oraz lotniczego i kosmicznego

Rozwiązanie MASTECS przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa poprzez zmniejszenie liczby wypadków na drogach i w powietrzu, do zwiększenia wydajności samochodów i samolotów poprzez zmniejszenie ich emisji CO2, a także sprawi, że transport stanie się bardziej dostępny i mniej czasochłonny. „Pomimo pandemii zespół projektu MASTECS osiągnął swój cel, jakim było doprowadzenie technologii wielordzeniowej do stanu, w którym jest obecnie dostępna na rynku”, mówi Francisco J. Cazorla z koordynującego projekt MASTECS Centrum Superkomputerowego w Barcelonie w tej samej informacji prasowej. „Przyniesie to firmom z UE ogromne korzyści w takich dziedzinach jak awionika i motoryzacja, pomagając im w stosowaniu procesorów wielordzeniowych w ich produktach”. Od momentu rozpoczęcia dwuletniego projektu MASTECS (Multicore Analysis Service and Tools for Embedded Critical Systems) w grudniu 2019 roku jego zespół wprowadził na rynek nowe komercyjne technologie, które rozwiązują problemy związane z analizą synchronizacji wielordzeniowej. Doprowadziło to również do utworzenia nowej firmy typu spin-off, Maspatechnologies, świadczącej usługi w zakresie analizy wydajności i synchronizacji wielordzeniowej. Inne osiągnięcia obejmują stworzenie nowych miejsc pracy w sektorze zaawansowanych technologii oraz zwiększenie możliwości partnerów projektu w zakresie nowych narzędzi i technologii oraz nowego rozumienia niezawodnych systemów wielordzeniowych. Więcej informacji: strona projektu MASTECS

Słowa kluczowe

MASTECS, procesor, procesor wielordzeniowy, analiza synchronizacji, oprogramowanie, przemysł lotniczy i kosmiczny, motoryzacja, awionika

Powiązane artykuły