CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Article available in the following languages:

Bardziej ekologiczna przyszłość dla europejskich stalowni, cementowni i zakładów chemicznych

Finansowany ze środków UE projekt HyperCOG, przy wsparciu technologii cyfrowych, pomaga w tworzeniu fabryk przyszłości. Jego inteligentny system ma na celu zwiększenie wydajności produkcji oraz zmniejszenie emisji i zużycia energii w europejskich zakładach przetwórczych.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa
Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Czwarta rewolucja przemysłowa całkowicie przekształca istniejące procesy i zaciera granice między światem cyfrowym i fizycznym. Dzięki wykorzystaniu technologii cyfrowych, takich jak sztuczna inteligencja i analiza danych, europejskie zakłady przetwórcze produkujące takie materiały jak stal, cement i substancje chemiczne mogą zoptymalizować swoje procesy fizyczne w sposób, który wcześniej nie był możliwy. Jednakże, jak dotąd, nie udało im się przyjąć tych technologii. „Aby móc konkurować we współczesnym świecie, firmy z branży przetwórczej potrzebują wysoce elastycznych środowisk produkcyjnych, zdolnych do ciągłego dostosowywania się do zmieniających się warunków dzięki zaawansowanym technologiom i procesom decyzyjnym, które wykorzystują duże zbiory danych w czasie rzeczywistym”, czytamy na stronie internetowej finansowanego ze środków UE projektu HyperCOG. Zespół projektu HyperCOG pracuje nad stworzeniem systemu cyberfizycznego, który spełni te wymagania, zwiększając wydajność produkcji oraz zmniejszając emisję i zużycie energii w europejskich zakładach przetwórczych. Ten inteligentny system jest obecnie testowany w pierwszym obiekcie pilotażowym projektu, dużym zakładzie przetwórstwa stali należącym do partnera projektu HyperCOG, firmy Sidenor, w Hiszpanii.

Reagowanie w czasie rzeczywistym na zmieniające się warunki

System cyberfizyczny HyperCOG wykrywa i kontroluje środowiska przemysłowe za pomocą połączonych ze sobą węzłów – innowacyjna architektura umożliwia interakcję i komunikację wszystkich aspektów procesu produkcyjnego w czasie rzeczywistym. Istnieje 11 różnych typów węzłów pełniących różne funkcje: pobieranie informacji z urządzeń wykorzystywanych w procesie produkcji stali, zbieranie danych i pomiarów z bazy danych, zapisywanie danych zebranych w innych węzłach, wspomaganie podejmowania decyzji za pomocą algorytmów lub modeli oraz umożliwienie monitorowania przez ludzkiego operatora za sprawą interakcji człowiek-maszyna. „Zapewnia to wirtualną reprezentację procesów przemysłowych w czasie rzeczywistym, znaną pod pojęciem cyfrowego bliźniaka, która umożliwia sprawne reagowanie na zmieniające się warunki podczas produkcji w czasie rzeczywistym. Reakcje te mogą być zautomatyzowane lub sugerowane operatorom za pomocą systemu wspomagania decyzji”, dowiadujemy się z filmu opublikowanego w ramach projektu HyperCOG. System zapewnia również dodatkową ochronę dzięki wbudowanym funkcjom cyberbezpieczeństwa.

Testowanie technologii

W pilotażowym zakładzie Sidenor zespół projektowy chce zademonstrować, w jaki sposób system cyberfizyczny może pomóc operatorom stalowni w rozwiązywaniu problemów z planowaniem produkcji online, spowodowanych awariami w procesie produkcji stali, które prowadzą do opóźnień w zaplanowanej produkcji. Obecnie kolejność poszczególnych etapów procesu produkcji stali planowana jest przez człowieka w trybie offline. Zmiana z jednej sekwencji na inną powoduje przestoje w produkcji, a problemy mogą pojawić się także w środku sekwencji lub podczas przechodzenia na nową sekwencję, co wymaga uwzględnienia planowania online. Architektura węzła HyperCOG jest obecnie wykorzystywana do optymalizacji procesu, rozwiązując problemy zakładu Sidenor związane z planowaniem produkcji w trybie offline i online. Następnie zespół projektu HyperCOG planuje przetestować swoją technologię w dwóch kolejnych pilotażowych lokalizacjach: w cementowni w Turcji oraz w zakładzie chemicznym we Francji. „Rozwiązanie HyperCOG ma budowę modułową, jest skalowalne, łączy wiedzę ekspertów i może być dostosowane do procesów przemysłowych dowolnej wielkości. Pomoże ono fabrykom zmniejszyć emisję CO2, ilość odpadów, zużycie energii i surowców, ostatecznie przyczyniając się do bardziej ekologicznej przyszłości przemysłu”, dowiadujemy się na filmie. Ponadto w ramach projektu HyperCOG (Hyperconnected Architecture for High Cognitive Production Plants) opracowywane są strategie szkolenia i przekwalifikowania pracowników w celu zaspokojenia nowych potrzeb zawodowych w przemyśle. Zespół opracowuje również modele biznesowe, aby pomóc firmom w przyswojeniu technologii HyperCOG. Więcej informacji: strona projektu HyperCOG

Słowa kluczowe

HyperCOG, Przemysł 4.0, produkcja, przemysł, proces przemysłowy, stal, cement, chemiczny, system cyberfizyczny, zakład, fabryka, przemysł przetwórczy

Powiązane artykuły