European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Residential Retrofit assessment platform and demonstrations for near zero energy and CO2 emissions with optimum cost, health, comfort and environmental quality.

Article Category

Article available in the following languages:

Inteligentny zestaw narzędzi do modernizacji budynków w celu osiągnięcia niemal zerowego zużycia energii

Wskaźnik renowacji budynków o niskiej efektywności energetycznej wynosi w Europie około 1 % rocznie. Aby zrealizować cel, jakim jest osiągnięcie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 roku, powinien on wzrosnąć do około 3 %. Zespół projektu ReCO2ST oferuje narzędzia i technologie wspomagające podejmowanie decyzji, które pomogą nam osiągnąć ten cel.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Zgodnie z ustaleniami zespołu wspieranego przez UE projektu ReCO2ST, opartymi na danych Instytutu BPIE, podczas gdy 40 % końcowego zużycia energii ma miejsce w budynkach, większość europejskich zasobów budowlanych jest dość stara. Około 80 % z nich wybudowano przed 1990 rokiem, a 40 % przed rokiem 1960. Ponieważ wcześniejsze przepisy budowlane albo nie istniały, albo były bardziej ograniczone niż obecnie, zużycie energii zazwyczaj odbywa się w nich w sposób nieefektywny. Aby nadać rozpędu działaniom renowacyjnym, zespół projektu ReCO2ST opracował narzędzia do oceny modernizacji oraz zestaw modeli biznesowych do oceny możliwości renowacji. „Możliwość opracowania i uszeregowania scenariuszy renowacji, przy jednoczesnym oszacowaniu kosztów, usprawnia proces podejmowania decyzji, umożliwiając wybór wysokowydajnych i efektywnych kosztowo rozwiązań dostosowanych do konkretnych projektów”, wyjaśnia Per Kvols Heiselberg, koordynator projektu ReCO2ST. Podejście to wypróbowano już z powodzeniem w budynkach w czterech krajach.

Technologie modernizacyjne

Partnerzy projektu zastosowali innowacyjne technologie renowacyjne opracowane w ramach projektu w czterech budynkach mieszkalnych w Danii, Hiszpanii, Szwajcarii i Zjednoczonym Królestwie – po dostosowaniu do ich unikalnej architektury i klimatu. „Naszym zadaniem było nie tylko odnowienie budynków, mając na celu uzyskanie zerowej emisji netto, ale także uczynienie tego w sposób ekonomiczny, przy jednoczesnym uwzględnieniu aspektów zdrowotnych, komfortu i zasad budownictwa ekologicznego”, mówi Heiselberg z Uniwersytetu w Aalborgu, będącego gospodarzem projektu. Projekt ReCO2ST skupił się na dużych projektach budowlanych, zazwyczaj na budynkach mieszkalnych. Jednak z uwagi na to, że czas realizacji renowacji od powstania pomysłu do jej ukończenia wynosi zazwyczaj od 4 do 8 lat, przetestowanie pełnego podejścia ReCO2ST w ramach jednego projektu nie byłoby możliwe, dlatego też zespół projektu ReCO2ST ocenił skuteczność poszczególnych technologii w pierwszych budynkach, a następnie wykorzystał modele symulacyjne do ekstrapolacji szacunków rocznych. Ocenie poddano pełen zakres technologii modernizacyjnych: próżniowe panele izolacyjne, inteligentne okna, rozwiązania oparte na naturze, fotowoltaika koncentratorowa, wentylacja mechaniczna HVAC, HVAC + chłodzący zestaw wyparny, chłodzący materiał dachowy i chłodzące urządzenia wyparne. W ramach projektu stwierdzono na przykład, że inteligentne okna zamontowane w budynkach w Danii, Szwajcarii i Zjednoczonym Królestwie wykazały znaczny wzrost temperatury powietrza wlotowego. W pomieszczeniach z zamontowanymi inteligentnymi oknami uzyskano średnią oszczędność energii na poziomie 39 %, przy jednoczesnej poprawie stężenia CO2 i wilgotności powietrza wewnątrz nich. Na przykładzie duńskiego budynku demonstracyjnego, analizując 11 różnych scenariuszy renowacji oraz cztery różne rozwiązania systemów energetycznych, w ramach projektu stwierdzono, że staranny dobór opcji może zmniejszyć zapotrzebowanie na energię pierwotną o ponad 60 %. Prototypowe podejście zastosowane w szwajcarskim budynku demonstracyjnym wykazało zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 70 % i zwrot inwestycji w ciągu 19 lat.

Narzędzia pomocnicze

Kluczem do powodzenia projektu była możliwość wykazania dokładności narzędzi do oceny oraz korzystna analiza kosztów i korzyści. „Porównanie przewidywanych i rzeczywistych oszczędności energii wykazało, że nasz dynamiczny model termiczny można śmiało stosować przy ocenie planowanych interwencji”, dodaje Heiselberg. „Ponadto przewidywane koszty były na ogół zbliżone do rzeczywistych, które były o około 5 % niższe od naszych prognoz”. Zespół projektu ReCO2ST opracował również zestaw modeli biznesowych oraz moduł finansowy, aby pomóc właścicielom budynków w rozpoczęciu działań na rzecz oszczędzania energii. Zestaw narzędzi, który zawiera kluczowe informacje na temat zarządzania projektami renowacji energetycznej i finansowania ich, z powodzeniem przetestowano w dwóch ośrodkach, w których przyjęto go po raz pierwszy. „Nasze podejście przynosi korzyści właścicielom budynków, mieszkańcom i społeczeństwu, ponieważ pomaga zwiększyć potencjalny wskaźnik renowacji istniejących budynków do poziomu 3 %, niezbędnego do osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do roku 2050”, podsumowuje Heiselberg. Podczas gdy zespół projektowy wciąż rozwija swoje narzędzia, udoskonalając metody gromadzenia i analizy danych oraz łatwość obsługi, partnerzy dalej wykorzystują wyniki projektu. Na przykład Groupe E (strona w języku francuskim) i Estia już wykorzystują opracowane w ramach projektu narzędzia do oceny modernizacji i zestaw modeli biznesowych w swoich usługach dla klientów.

Słowa kluczowe

ReCO2ST, modernizacja, renowacja, budynki, energia, neutralność emisyjna, symulacja, termiczny

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania