Skip to main content
European Commission logo print header

New ElectroSTATIC Spraying Process of Two-Component, Solvent-Free, Fast-Curing, Liquid Resins

Article Category

Article available in the following languages:

Powłoki przemysłowe produkowane bez użycia rozpuszczalnika

Powłoki przemysłowe chronią konstrukcje, jednak mogą mieć szkodliwy wpływ na środowisko naturalne. Nowatorskie rozwiązanie oparte na technologii elektrostatycznej pozwoli na zwiększenie efektywności energetycznej, a jednocześnie zapewni lepsze osiągi i właściwości.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Powłoki przemysłowe zapewniają konstrukcjom takim jak mosty i morskie platformy wiertnicze pewną odporność na korozję i zwiększają ich wytrzymałość, co pozwala na przedłużenie ich eksploatacji oraz ograniczenie potrzeb w zakresie konserwacji. Choć farby proszkowe zwykle zapewniają lepszą ochronę niż farby wodorozcieńczalne, ich stosowanie wiąże się z szeregiem problemów. „Farby proszkowe często zawierają niebezpieczne związki i wymagają utwardzania w piecu”, zauważa Yannick Pialat, koordynator projektu KEMISTATIC i przedstawiciel francuskiej firmy Kemica Coatings. „To sprawia, że cały proces wymaga zużycia dużej ilości energii. Ponadto farby proszkowe nie nadają się do zabezpieczania materiałów takich jak drewno lub konstrukcje wykonane z naturalnych polimerów – dotyczy to między innymi turbin wiatrowych”.

Atrakcyjne nowe powłoki

Aby zaspokoić zapotrzebowanie rynku na efektywne energetycznie i bezpieczne dla środowiska powłoki, firma Pialata postanowiła opracować alternatywne rozwiązanie. Zastosowana w tym celu technologia jest znana pod nazwą natrysku elektrostatycznego. Oto jak działa system: Opatentowana przez firmę powłoka, która nie zawiera żadnych rozpuszczalników ani lotnych związków organicznych, jest naelektryzowana ujemnie. Oznacza to, że podczas natryskiwania powłoka jest przyciągana do powierzchni, dzięki czemu sam proces nakładania jest szybszy, a w jego rezultacie powstaje mniej odpadów. „Powłoka jest rozprowadzana bardzo równomiernie dzięki specjalnym właściwościom techniki natrysku elektrostatycznego”, wyjaśnia Pialat. „Możemy kontrolować grubość nakładanej warstwy, co pozwala nam uzyskać nawet bardzo cienkie powłoki”. Za stosowaniem nowatorskiego systemu przemawiają także inne korzyści. „Gdy zaczynamy proces nakładania powłoki, mamy dwa składniki – bazę oraz utwardzacz”, dodaje Pialat. „Po ich wymieszaniu rozpoczyna się reakcja chemiczna zwana polimeryzacją, w wyniku której powłoka ulega stopniowemu utwardzeniu. Co więcej, możemy regulować szybkość tej reakcji”. Celem projektu KEMISTATIC była optymalizacja prototypowego systemu natryskiwania elektrostatycznego opracowanego przez firmę, aby umożliwić wykorzystanie go w większej liczbie obszarów zastosowań, a także zwiększenie jego skali z myślą o zastosowaniach przemysłowych. „Naszym głównym celem było zwiększenie liczby możliwych zastosowań naszego rozwiązania”, mówi Pialat. „Obecnie nakładanie naszej powłoki na małe przedmioty nastręcza pewnych trudności, jednak już teraz jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, że któregoś dnia nasze rozwiązanie będzie stosowane do powlekania krzeseł lub długopisów na linii produkcyjnej”. Aby zrealizować to marzenie, zespół wykorzystał nowe urządzenia w celu zwiększenia skali istniejącego prototypu, co pozwoliło na jego wykorzystanie w celu pokrywania produktów na skalę przemysłową – od ram okiennych i framug drzwi po duże elementy infrastrukturalne. Zdaniem koordynatora to właśnie możliwość oferowania elastycznych i dostosowanych do indywidualnych potrzeb rozwiązań będzie głównym motorem sukcesu tego produktu.

Dostęp do rynku

„Naszym najważniejszym celem jest wykorzystanie naszej przełomowej technologii do wyparcia z rynku tradycyjnych systemów malowania proszkowego oraz farbami ciekłymi”, dodaje Pialat. „Realizacja tego projektu naprawdę pomogła nam w realizacji tego celu, umożliwiając nam opracowanie działających rozwiązań na potrzeby przemysłu. Obecnie na rynku nie istnieje alternatywny produkt, który umożliwia natrysk elektrostatyczny żywicy dwuskładnikowej bez użycia rozpuszczalnika”. Korzyści nowatorskiego rozwiązania nie kończą się na braku rozpuszczalników oraz bisfenolu-A. Nowatorskie powłoki mogą być utwardzane w temperaturze pokojowej, co oznacza, że proces nie wymaga wykorzystywania w tym celu dużych ilości energii. Co więcej, jedna z opracowanych powłok została dopuszczona do kontaktu z żywnością i wodą pitną. „W ramach projektu udało nam się również wykazać doskonałe właściwości techniczne naszej powłoki”, dodaje Pialat. „Zademonstrowaliśmy jej wyjątkową przyczepność oraz fakt, że podąża za ruchem powierzchni, niezwykle ważny w przypadku powlekania ruchomych elementów. Ponadto udowodniliśmy, że jest odporna na działanie środków chemicznych”. Obecnie firma planuje szybką komercjalizację rozwiązania i skupia się na organizacji pokazów nowego rozwiązania, jednocześnie poszukując partnerów przemysłowych w celu przyspieszenia wprowadzenia nowego produktu na rynek.

Słowa kluczowe

KEMISTATIC, powłoki, elektrostatyczne, rozpuszczalniki, farba, bisfenol-A, środek chemiczny

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania