CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

The Effects of Air Pollution and Physical Activity on Respiratory Health in Children in the Context of Urbanization

Article Category

Article available in the following languages:

Wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie dzieci

Technologia noszona na ciele posłużyła do pomiaru możliwych korelacji pomiędzy aktywnością fizyczną, zanieczyszczeniem powietrza oraz zdrowiem układu oddechowego u dzieci. Ze wstępnych ustaleń wynika, że konieczne jest pilne działanie.

Zdrowie icon Zdrowie

Blisko 99 % globalnej populacji żyje w rejonach, w których poziomy zanieczyszczenia powietrza przekraczają normy jakości powietrza ustalone przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Wiąże się to z poważnymi zagrożeniami dla zdrowia, na które dzieci są szczególnie narażone. „Dzieci wdychają więcej zanieczyszczeń z powietrza na kilogram masy ciała”, zauważa koordynator projektu APPARHU, Mark Nieuwenhuijsen, profesor ds. badań naukowych z zakresu epidemiologii środowiskowej w Barcelońskim Instytucie Zdrowia Globalnego w Hiszpanii. „Dzieciństwo to ważny okres dla rozwoju i wzrostu układu oddechowego. W samej Europie każdego roku około 200 000 dzieci zapada na astmę dziecięcą ze względu na zanieczyszczenia powiązane z ruchem ulicznym”.

Pomiar narażenia na zanieczyszczenia

Bez wątpienia aktywność fizyczna przynosi wiele korzyści zdrowotnych. Niemniej jednak oddawanie się aktywności fizycznej na obszarach o wysokim poziomie zanieczyszczenia powietrza wiąże się z potencjalnym wpływem na zdrowie układu oddechowego. „Podczas ćwiczeń fizycznych wdycha się więcej powietrza”, wyjaśnia Nieuwenhuijsen. „Zwiększa to ilość zanieczyszczeń dostających się do dróg oddechowych, gdzie mogą powodować uszkodzenia”. Twórcy projektu APPARHU, realizowanego dzięki wsparciu programu „Maria Skłodowska-Curie”, mieli na celu opracowanie nowych metodologii pozwalających uzyskać odpowiedź na to pytanie. Dane pozyskano z badania ludzkiego ekspozomu na wczesnym etapie życia (HELIX). Analizy realizowane w ramach projektu obejmowały łącznie 1 301 par matka-dziecko pochodzących z Grecji, Hiszpanii, Francji, Litwy, Norwegii oraz Zjednoczonego Królestwa. „Przeanalizowaliśmy modele prenatalne”, dodaje Sarah Koch, pracująca nad projektem stypendystka programu „Maria Skłodowska-Curie”. „Wiązało się to z oceną tego, w jaki sposób poziomy aktywności fizycznej i narażenia na zanieczyszczenia powietrza w przypadku kobiet w ciąży mogą wpływać na układ oddechowy dzieci w wieku od 6 do 12 lat”. W ramach projektu oceniono również poziomy aktywności fizycznej oraz narażenia na zanieczyszczenia w powietrzu w przypadku dzieci w wieku od 6 do 12 lat. W tym celu wykorzystano niewielkie czujniki noszone na ciele, które dokonywały pomiaru aktywności fizycznej oraz narażenia na zanieczyszczenie powietrza.

Dokładniejsze algorytmy

Choć wstępne analizy nie wykazały statystycznie istotnego wpływu aktywności fizycznej czy też narażenia na zanieczyszczenia na zdrowie układu oddechowego dzieci, Koch podkreśla, że konieczne jest dokładniejsze przeanalizowanie uzyskanych danych. „Dane pochodzą z sześciu różnych kohort”, zauważa. „Musimy wyłonić potencjalne efekty, które mogły zostać przeoczone podczas analizy danych w całej puli”. Innym ważnym wnioskiem uzyskanym w trakcie prac nad projektem jest fakt, że algorytmy wykorzystywane do obliczania dawek zanieczyszczeń we wdychanym powietrzu są nadal mało precyzyjne, szczególnie jeśli chodzi o dzieci. „Urządzenia noszone na ciele wykorzystywane do oceny aktywności fizycznej muszą być zaawansowane, aby dało się opracować dokładniejsze algorytmy uwzględniające wiek, płeć, poziom sprawności fizycznej, wielkość płuc oraz poziomy intensywności aktywności fizycznej”, stwierdza. „Noszone na ciele czujniki zanieczyszczenia powietrza są obecnie dopracowywane. Celem tych zaawansowanych prac jest sprawienie, by czujniki były lżejsze i mniej wrażliwe na pył czy wilgoć”. W przyszłości Koch chce wykorzystać takie nowoczesne czujniki do pomiaru zanieczyszczenia powietrza i aktywności fizycznej w mniejszej grupie 150 uczestników. Badaczka uważa, że umożliwi to opracowanie lepiej spersonalizowanych algorytmów na potrzeby bardziej precyzyjnego oszacowania wdychanych dawek zanieczyszczenia powietrza. W międzyczasie w badaniu ponownie podkreślono fakt, że poziomy zanieczyszczenia powietrza we wszystkich sześciu europejskich krajach przekraczały poziomy zalecane przez WHO. Z kolei zaobserwowane poziomy aktywności fizycznej u dzieci były niższe niż zalecane. „Miejscy planiści, praktycy z zakresu opieki zdrowotnej oraz politycy powinni nadal działać na rzecz ograniczenia poziomów zanieczyszczenia powietrza, jednocześnie umożliwiając dzieciom angażowanie się w aktywność fizyczną”, zauważa Koch. „Musimy zredukować poziomy zanieczyszczenia powietrza, tak by przyszłe pokolenia mogły żyć w zdrowym środowisku”.

Słowa kluczowe

APPARHU, zanieczyszczenie, zdrowie, dzieci, oddechowy, zanieczyszczenia, powietrze

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania