European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Weeding robot for precision farming reducing herbicide usage by 95%

Article Category

Article available in the following languages:

Robot AX-1 zwalcza chwasty w sposób selektywny i zrównoważony

Wzrost liczby ludności na świecie i zmiana klimatu stanowią obciążenie dla łańcucha dostaw żywności. Finansowany ze środków UE robot nie tylko zwalcza chwasty, ale także pozwala zwiększyć plony w sposób zrównoważony.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko
Żywność i zasoby naturalne icon Żywność i zasoby naturalne
Zdrowie icon Zdrowie

Powszechne stosowanie pestycydów niesie za sobą potencjalne negatywne skutki dla zdrowia osób, które uprawiają i konsumują produkty wystawione na działanie pestycydów, a ponadto wywiera poważny wpływ na naturalnych zapylaczy mających krytyczne znaczenie dla dostaw żywności. Rolnictwo precyzyjne może zwiększyć wydajność środków stosowanych w celu poprawy rentowności gospodarstw, zarządzania zasobami naturalnymi oraz stanu środowiska i dobrostanu ludzi. Zespół finansowanego ze środków UE projektu www.kiltersystems.com (Asterix) połączył te korzyści, tworząc autonomicznego robota nazwanego AX-1 (wcześniej: Asterix), który do oprysków wykorzystuje niewielkie ilości ekologicznych biopestycydów.

Większe krople, większa precyzja

Konwencjonalne herbicydy stosuje się poprzez opryskiwanie całej powierzchni pola, co nie tylko zabija chwasty, ale także uszkadza rośliny uprawne. Ponadto wiatr może przenosić kropelki herbicydu na znaczne odległości, przez co mogą one trafiać do zbiorników wodnych, osiadać na roślinności, rolnikach, a także na okolicznych domach i znajdujących się w pobliżu ludziach. Anders Brevik, koordynator projektu z Kilter AS, nowo powstałej firmy siostrzanej spółki Adigo AS koordynującej ten projekt, wyjaśnia: „Nasza innowacyjna technika rozpylania pozwala AX-1 na selektywną aplikację bioherbicydów. Opatentowany, wizyjny system rozpylaczy o wysokiej dokładności jest zintegrowany z algorytmami uczenia maszynowego zaprogramowanymi do odróżniania roślin uprawnych od chwastów”. AX-1 rozpyla stosunkowo duże, pojedyncze krople bioherbicydu wyłącznie na liście chwastów. Większy rozmiar kropli minimalizuje ryzyko znoszenia ich na obiekty niebędące ich celem.

Koncentracja na rolnikach, korzyści dla ogółu

Robot AX-1 – efekt ponad 10 lat prac rozwojowych i testowania – może pracować przez całą dobę, odchwaszczając większość warzyw i ziół w tempie około jednego hektara na godzinę. Rozwiązanie to pozwala zmniejszyć ilość stosowanych pestycydów o nawet 95 %, bowiem 50 litrów wykorzystywanego przez robota herbicydu odpowiada 1 000 litrów użytych w przypadku konwencjonalnego opryskiwacza. AX-1, ważący około 10 % mniej niż ciągnik czy opryskiwacz, może również jeździć po polu krótko po deszczu, co czyni go bardziej wydajnym. Ponadto, co ważne, AX-1 znacznie zwiększa plony. „Z doświadczenia wiemy, że stosowanie herbicydów spowalnia wzrost roślin. Sądziliśmy, że możemy zwiększyć plony o około 5 %, ale wczesne dane oparte na badaniach prowadzonych na pietruszce korzeniowej sugerują, że przy zastosowaniu robota AX-1 uzyskujemy o około 45 % wyższe plony”, dodaje Brevik. Technologia znajdzie zastosowanie zarówno w rolnictwie konwencjonalnym, jak i ekologicznym. Przyczynia się ona do prawie całkowitego wyeliminowania pestycydów stosowanych w rolnictwie konwencjonalnym i zwiększa wydajność produkcji przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów technik rolnictwa ekologicznego. W skrócie, pozwala ona rolnikom produkować żywność dobrą dla konsumentów, środowiska i klimatu po opłacalnej cenie.

Zasianie ziarna zmian

Projekt Asterix wpisuje się w cel Komisji Europejskiej zakładający ograniczenie do 2030 roku stosowania chemicznych i bardziej niebezpiecznych pestycydów oraz związanego z nimi ryzyka o 50 %. Zmiany w rozporządzeniach KE, wprowadzone z myślą o osiągnięciu tych celów, ułatwią wdrożenie rozwiązania na rynek i jego rozpowszechnienie. Dostawa pierwszych robotów przewidziana jest na kwiecień 2021 roku, a prognozy zespołu projektu zakładają sprzedaż co najmniej 10 dodatkowych sztuk w Niemczech i Norwegii w tym samym roku. Następnie technologia wprowadzona zostanie w pozostałych krajach Europy. Brevik podsumowuje: „Działalność człowieka zdominowała środowisko. Przejście na dietę opartą w głównej mierze na roślinach pozwoli na radykalne zmniejszenie obszaru wykorzystywanego pod uprawy, co z kolei umożliwi odbudowę dzikiej przyrody. Nasze produkty i rozwiązania zwiększają wydajność upraw, jednocześnie ograniczając wykorzystanie pestycydów i nawozów oraz obniżając emisje dwutlenku węgla”. Misją robota AX-1 jest zrewolucjonizowanie rolnictwa, a także ochrona naszej planety.

Słowa kluczowe

Asterix, AX-1, pestycyd, chwasty, herbicyd, robot, biopestycyd, organiczny, bioherbicyd, wydajność upraw, uczenie maszynowe

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania