Skip to main content

Article Category

Article available in the folowing languages:

Robot rolniczy Asterix zwalcza chwasty przy użyciu biopestycydu, nie opryskując sąsiadujących roślin

Wzrost liczby ludności na świecie i zmiana klimatu powodują obciążenie światowych systemów żywnościowych, potrzebne są zatem bardziej zrównoważone i przyjazne dla środowiska sposoby produkcji żywności. Finansowany ze środków UE robot nie tylko zwalcza chwasty przy użyciu biopestycydów, ale także pozwala zwiększyć plony.

Zmiana klimatu i środowisko
Żywność i zasoby naturalne
Zdrowie

W 2017 roku w samej UE sprzedano ponad 350 000 t pestycydów. Oprócz potencjalnych skutków zdrowotnych dla ludzi, którzy uprawiają i spożywają produkty wystawione na działanie pestycydów, powszechne stosowanie pestycydów wywiera poważny wpływ na naturalnych zapylaczy o krytycznym znaczeniu dla naszego zaopatrzenia w żywność, a mówiąc bardziej ogólnie, jest jedną z głównych przyczyn światowego spadku liczby owadów i zagrożenia ich wyginięciem. Rolnictwo precyzyjne może zwiększyć wydajność środków stosowanych w celu poprawy rentowności gospodarstw, zarządzania zasobami naturalnymi oraz stanu środowiska i dobrostanu ludzi. Zespół finansowanego ze środków UE projektu Asterix połączył te korzyści, tworząc autonomicznego robota o tej samej nazwie, który opryskuje ekologicznymi biopestycydami wyłącznie liście chwastów.

Większe krople, większa precyzja

Konwencjonalne herbicydy stosuje się poprzez opryskiwanie całej powierzchni pola. W praktyce bardzo trudno jest zapewnić, aby działanie toksyczne obejmowało w 100 % tylko chwasty, co powoduje pewne szkody również w uprawach. Ponadto wiatr może przenosić kropelki herbicydu na znaczne odległości, przez co mogą one trafiać do zbiorników wodnych, osiadać na pobliskiej roślinności, rolnikach, a także na pobliskich domach i znajdujących się w pobliżu ludziach. Jak wyjaśnia koordynator projektu Anders Brevik: „Przenieśliśmy selektywne właściwości herbicydów na naszą technikę opryskiwania. Opatentowany, wizyjny system rozpylaczy o wysokiej dokładności jest zintegrowany z algorytmami uczenia maszynowego, zaprogramowanymi do odróżniania roślin uprawnych od chwastów”. Asterix rozpyla stosunkowo duże, pojedyncze krople bioherbicydu wyłącznie na liście chwastów. Większy rozmiar kropli minimalizuje ryzyko znoszenia ich na obiekty nie będące ich celem.

Koncentracja na rolnikach, korzyści dla ogółu

Robot Asterix – opracowany w wyniku prawie 10 lat prac rozwojowych i testowania, głównie na polach europejskich rolników – może pracować przez całą dobę, odchwaszczając większość warzyw i ziół w tempie około jednego hektara na godzinę. Jego wykorzystanie pozwala zmniejszyć ilość stosowanych pestycydów o nawet 95 %, a 50 l użytego przez niego herbicydu odpowiada 1 000 l użytych w przypadku konwencjonalnego opryskiwacza. Asterix, ważący około 10 % mniej niż ciągnik czy opryskiwacz, może również jeździć po polu krótko po deszczu, co zwiększa jego wydajność. Co ważne, Asterix znacznie zwiększa plony. „Z doświadczenia wiemy, że stosowanie herbicydów spowalnia wzrost roślin. Sądziliśmy, że możemy zwiększyć plony o około 5 %, ale wczesne dane oparte na badaniach prowadzonych na pietruszce korzeniowej sugerują, że przy zastosowaniu robota Asterix uzyskujemy o około 45 % wyższe plony”, dodaje Brevik i podsumowuje: „Nasza technologia dostarczy ludności żywność o ekologicznych właściwościach z większą wydajnością i przy niższych kosztach niż w przypadku produkcji żywności ekologicznej. Pozwala ona rolnikom produkować żywność dobrą dla konsumentów, środowiska i klimatu po opłacalnej cenie”.

Zasianie ziarna zmian

Zespół przygotowuje się do przetestowania technologii z udziałem kilku zaangażowanych w projekt rolników na terenie Niemiec i Norwegii, aby sfinalizować jej walidację. Następnie dla robota Asterix zostanie przygotowany plan komercjalizacji, który pozwoli na zwiększenie sprzedaży w tych dwóch krajach przed wprowadzeniem go na rynki w całej Europie. Misją robota Asterix jest zrewolucjonizowanie rolnictwa, jednocześnie chroniąc naszą planetę.

Słowa kluczowe

Asterix, chwasty, uprawa, żywność, rolnik, herbicyd, pestycyd, robot, biopestycyd, gospodarstwo, ekologiczny, uczenie maszynowe, organiczny, plony, bioherbicyd, warzywo

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania