Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Article available in the following languages:

Dalsze losy projektu Wave Scale: wykorzystanie energii fal oceanicznych

Kilka lat temu zespół projektu Wave Scale finansowanego ze środków Unii Europejskiej opracował technologię wytwarzającą czystą energię z fal mórz i oceanów. Pionierska technologia konwersji energii fal trafiła właśnie do wybrzeży Stanów Zjednoczonych (USA).

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko
Energia icon Energia

Dzięki projektowi Wave Scale szwedzka firma Eco Wave Power, założona w Tel-Awiwie w Izraelu, mogła dalej analizować to rozwiązanie i osiągnąć postęp w swoim pierwszym projekcie podłączonym do sieci na Gibraltarze. W 2016 roku innowacyjne rozwiązanie służące do pozyskiwania energii fal zostało z powodzeniem zainstalowane na Gibraltarze. Projekt ten był kamieniem milowym na drodze do doprowadzenia konwersji energii fal do poziomu konkurencyjnego cenowo i do skali komercyjnej. Obecnie firma Eco Wave Power finalizuje budowę swojego drugiego podłączonego do sieci energetycznej systemu konwersji energii fal w Izraelu. Po raz pierwszy energia fal będzie oficjalnie przesyłana do krajowej sieci elektrycznej. Równolegle wiodąca firma zajmująca się technologią energii fal przybrzeżnych i fal na pełnym morzu skupia się na rozszerzeniu swojej działalności w Europie i wdrożeniu tej technologii po drugiej stronie Atlantyku. „Eco Wave Power kontynuuje realizację ważnych inicjatyw, przy czym rok 2022 był jak dotąd rokiem realizacji nowych projektów, poszerzania naszego systemu projektowego w Europie oraz penetracji rynku amerykańskiego, z nowymi inicjatywami w stanie Kalifornia i stanie New Jersey”, skomentowała założycielka i dyrektor generalna, Inna Braverman. Zawarto również umowy koncesyjne w Porto (Portugalia) i na Majorce (Hiszpania). W 2021 roku Eco Wave Power zabezpieczyła pozwolenie na instalację i podłączenie do sieci dla pierwszej fazy portugalskiego projektu. Przy mocy zainstalowanej o wartości 1 MW „będzie to kamień milowy dla przemysłu w zakresie komercjalizacji energii fal”, stwierdza Braverman. Ogłoszono również plany dotyczące projektu o mocy 1 MW na wyspie Chalki w Grecji. W styczniu 2022 roku firma zawarła nową umowę z publiczno-prywatnym instytutem oceanicznym AltaSea na wdrożenie technologii w amerykańskim porcie Los Angeles. Według Braverman amerykańscy ustawodawcy dostrzegają korzyści wynikające ze stosowania energii fal i szukają możliwości włączenia jej do polityki dotyczącej energii odnawialnej. „Zainteresowanie tą tematyką rośnie, co naszym zdaniem umożliwi Eco Wave Power szybszą promocję nowych projektów, zawieranie nowych umów koncesyjnych oraz ograniczanie przeszkód związanych z legislacją. W rezultacie jesteśmy coraz bardziej pewni naszego potencjału w zakresie wdrożenia energii fal jako innowacyjnego, ekscytującego i sprawnie działającego odnawialnego źródła energii”. Wszystkie projekty realizowane przez Eco Wave Power do października 2022 roku wygenerowały łącznie 327,7 MW. Przewiduje się, że liczba ta wzrośnie wraz z pojawieniem się nowych rynków, które są bardzo zainteresowane wdrożeniem technologii energii fal jako części swojego koszyka energii odnawialnej.

Słowa kluczowe

Wave Scale, fala, energia, ocean, morze, elektryczność, sieć