Skip to main content
European Commission logo print header

AuThoring tooL for indoor Augmented and dimiNished realiTy experIenceS

Article Category

Article available in the following languages:

Rzeczywistość rozszerzona pozwala zapomnieć o domysłach w procesie projektowania wnętrz

Przyjazny dla użytkownika system rozszerzonej rzeczywistości opracowany w ramach projektu ATLANTIS pozwala zapomnieć o stresie i trudnościach związanych z aranżacją wnętrz. Dzięki nowemu rozwiązaniu projektanci mogą wspólnie z klientami projektować lepsze przestrzenie oraz tworzyć realistyczne wizualizacje rezultatów.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

W najbliższych latach rzeczywistość wirtualna (VR) i rozszerzona (AR) wpłyną w znaczący sposób na wiele obszarów codziennego życia. W sektorze projektowania wnętrz technologia AR może pomóc klientom i projektantom w wizualizacji, w jaki sposób zmiany w umeblowaniu wpłyną na wygląd przestrzeni. Istnieje jednak szereg barier, które uniemożliwiają wprowadzenie tego rozwiązania na szeroką skalę. „W ostatnich latach pojawiło się wiele zapowiedzi dotyczących narzędzi do planowania i projektowania wnętrz opartych na technologii AR, jednak wiele z nich skupia się wyłącznie na produktach wybranych dużych producentów”, twierdzi Georg Thallinger, koordynator projektu ATLANTIS. „Kolejnym wyzwaniem była cyfryzacja przestrzeni – w przypadku niektórych narzędzi użytkownicy byli zmuszeni do zrobienia tego samodzielnie”. Na podstawie uzasadnienia biznesowego partnera projektu – firmy Roomle – zespół skupiony wokół projektu ATLANTIS wykorzystał nowe osiągnięcia w zakresie technologii skanowania, aby stworzyć rozwiązanie, które pozwala na wykorzystanie produktów z katalogów dowolnej firmy, a także pozwala na ich dostosowanie do dowolnych potrzeb. „Nasze rozwiązanie otwiera rynek AR dla mniejszych, bardziej niszowych firm, pomagając im tym samym w rozwoju, a jednocześnie dając klientom większy wybór i kontrolę”, wyjaśnia Thallinger z Joanneum Research, instytucji pełniącej rolę gospodarza projektu. Oprócz uruchomienia prototypu, w ramach projektu ATLANTIS powstały i zostały udostępnione niektóre komponenty oprogramowania jako w modelu open-source, a także zestawy danych dotyczących wnętrz.

Tworzenie scen

Do realizacji projektu zespół zainspirowały dwie rzeczy. Po pierwsze, większość aplikacji do projektowania wnętrz wykorzystujących technologię AR wymaga, by użytkownicy samodzielnie opracowali plan pomieszczeń. Dodatkowo wizualizacja wykorzystywanych przedmiotów i mebli często zlewa się z przedmiotami, które znajdują się w rzeczywistym pomieszczeniu. Najważniejszym wyzwaniem dla zespołu było cyfrowe przedstawienie strefy interakcji zarówno na miejscu (przy użyciu AR), jak i poza nim (przy użyciu technologii rzeczywistości wirtualnej). Wymagało to oszacowania układu pomieszczeń w postaci krawędzi między podłogą, ścianami i sufitem, a także odległości przedmiotów i obiektów od obiektywów kamer. „Narzędzia do modelowania 3D, które pozwalają na tworzenie wizualizacji, charakteryzują się skomplikowanymi interfejsami użytkownika – naszym celem było ukrycie tej złożoności przed użytkownikami”, dodaje Thallinger. Aby uprościć tworzenie scen, rozwiązanie ATLANTIS wykonuje pojedyncze zdjęcie panoramiczne, a następnie rekonstruuje na jego podstawie geometrię pomieszczenia oraz elementy sceny, czyli wszystkie przedmioty znajdujące się w pomieszczeniu. Dodatkowo oddziela je od innych obiektów i tła. Aby umożliwić cyfrową interakcję, obiekty muszą być zmapowane, a ich granice muszą zostać uwzględnione w modelu. Dodatkowo muszą zostać sklasyfikowane zgodnie z typem. Dzięki temu usunięcie obiektu jest możliwe po jego zaznaczeniu – użytkownik nie musi już ręcznie rysować wokół niego obwódki. Jeśli użytkownik cyfrowo usunie obiekt, oparta na sztucznej inteligencji technologia znana jako uszczuplona rzeczywistość (DR), uzupełnia brak w obrazie, obliczając, jakie elementy pozostaną widoczne. „Choć techniki cyfrowego usuwania obiektów istniały już wcześniej, dzięki naszemu rozwiązaniu jest to możliwe za pomocą jednego stuknięcia. Co więcej, umożliwiamy usuwanie całych grup obiektów. Nasza technologia uzupełniania gwarantuje również, że po usunięciu obiektów geometria pomieszczenia pozostaje niezmieniona, w związku z czym nasze rozwiązanie jest bardziej realistyczne wizualnie”, wyjaśnia Thallinger. Zespół projektu ATLANTIS zastosował podejście skoncentrowane na użytkowniku, zaczynając od rozmów z interesariuszami na wczesnym etapie projektowania rozwiązania, na podstawie których powstały prototypy. Następnie zostały one przetestowane z udziałem potencjalnych użytkowników, w tym w ramach dwóch szeroko zakrojonych testów opartych na realizacji zadań. Pierwsze szeroko zakrojone testy zostały przeprowadzone z wykorzystaniem wczesnej wersji prototypu rozwiązania, z kolei drugie opierały się na wersji zbliżonej do finalnej. Każde z nich obejmowały co najmniej 24 użytkowników. „Porównaliśmy nasze rozwiązanie z trzema alternatywnymi narzędziami. W wyniku tych porównań stwierdziliśmy, że nasz prototyp działa doskonale z punktu widzenia efektywności pracy oraz zadowolenia użytkowników końcowych. Zorganizowaliśmy także omówienia rozwiązania i demonstracje dla ekspertów, którzy również wypowiadali się na jego temat w samych superlatywach”, mówi Thallinger.

Budowanie modelu biznesowego

Dzięki zapewnieniu, że oczekiwania klientów będą realistyczne, aplikacja ATLANTIS AR oszczędza firmom i konsumentom czas i pieniądze – dzięki wcześniejszej wizualizacji mogą uniknąć zmian na późniejszych etapach realizacji wnętrza. Nowe cyfrowe narzędzia pomogą również małym i średnim przedsiębiorstwom w rozwoju swoich działalności – dzięki nim mogą gromadzić cenne dane do wykorzystania między innymi w celach marketingowych. Zespół będzie teraz stopniowo integrować swoją technologię z produktami i usługami Roomle, jednocześnie gromadząc opinie klientów. Ostatecznym celem jest opracowanie komercyjnego rozwiązania opartego na pełnej gamie produktów Roomle.

Słowa kluczowe

ATLANTIS, rozszerzona rzeczywistość, AR, projektowanie wnętrz, narzędzie autorskie, aplikacja, edycja obrazu, inpaint, uszczuplona rzeczywistość, DR

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania