Skip to main content
European Commission logo print header

AuThoring tooL for indoor Augmented and dimiNished realiTy experIenceS

Opis projektu

Rozwiązania z zakresu poszerzonej rzeczywistości pomagają w poprawie wskaźników zadowolenia klienta

W wielu dziedzinach usługowych kluczowa jest komunikacja z klientem na etapie planowania i projektowania. Dotyczy to między innymi kwestii projektowania wnętrz, sprzedaży mebli czy prowadzenia renowacji. Skuteczna komunikacja to oszczędność, ochrona przed koniecznością wprowadzania zmian i możliwość zastosowania rozwiązań dostosowanych do potrzeb klienta. Wprawdzie poszerzona rzeczywistość ułatwia niejednokrotnie komunikację, to stosowanie jej jest złożone i wymaga wprowadzania ręcznych poprawek, a zatem udziału ekspertów w zakresie informatyki i mediów. Finansowany ze środków unijnych projekt ATLANTIS ma służyć opracowaniu narzędzi, które umożliwią odwzorowanie rzeczywistej scenerii w sposób podobny do wykonywania zdjęcia panoramicznego i, dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji, pozwolą wykrywać i oddzielać od siebie obiekty w tej przestrzeni. Dzięki automatycznego wyrównaniu wprowadzonych do scenerii obiektów trójwymiarowych narzędzia te ułatwią bardziej wydajne i skuteczne tworzenie treści oraz automatyczne generowanie całych układów. Ponadto opracowane zostanie ich uzupełnienie w postaci możliwości autorskiego uszczuplania rzeczywistości, co pozwoli na usuwanie faktycznie istniejących w przestrzeni obiektów.

Cel

In many application areas (e.g. interior design, furniture retailing or renovation), communication with a customer or future user during the planning and design phase is crucial to select the right products and configurations. Making this communication process effective saves costs, avoids later modifications, and results in providing tailored solutions and higher customer satisfaction. AR has the potential to make these communication processes highly effective and provide a better experience for the customer. However, this content needs to be created by experts from the respective domains, who often lack IT and media skills, and shall provide a lightweight AR experience for the customer. Current AR authoring solutions are quite complex and require manually creating scenes or rely on objects prepared with even more complex applications (e.g. CAD).
ATLANTIS will fill this gap in authoring AR experiences by creating a faithful textured geometric (3D) representation from images of the real scene and identifying and segmenting objects in the scene and associating them with the 3D representation. The ATLANTIS authoring tool will enable the fusion of 3D CG elements with real scenes in a guided manner using artificial intelligence (AI) to facilitate more productive and effective content creation. This allows automatic alignment of inserted objects and automated layout generation, enabling the user to interact with different options without the need to manually author each of them. In addition, ATLANTIS will innovate beyond traditional AR authoring by complementing its traditional AR authoring capacity with Diminished Reality (DR) authoring capabilities, enabling the removal and replacement of real objects in the scene allowing to visualise also heavy changes to an environment.
The innovations of ATLANTIS will be integrated in an existing solution for interior design and retailing, and validated with professionals and customers.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-ICT-2018-20

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-ICT-2019-3

System finansowania

IA - Innovation action

Koordynator

JOANNEUM RESEARCH FORSCHUNGSGESELLSCHAFT MBH
Wkład UE netto
€ 569 250,00
Adres
Leonhardstrasse 59
8010 Graz
Austria

Zobacz na mapie

Region
Südösterreich Steiermark Graz
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Uczestnicy (3)