Skip to main content
European Commission logo print header

Map value transformations in a global interconnection. How sensory experiences and cultural interpretations shape concepts of “ethical diamond” and “mining work ethic”.

Article Category

Article available in the following languages:

Kupowanie diamentów z czystym sumieniem

Pierścionki z diamentem wzbudzają dylematy etyczne u coraz większej grupy potencjalnych klientów. Skąd wzięła się ich niechlubna sława?

Społeczeństwo icon Społeczeństwo

Dziesięć lat temu etyczne diamenty były droższe, uważane za niszowe i dostępne tylko na specjalne zamówienie. Dziś na branży diamentowej ciąży publiczna presja zapewnienia, że trafiające do sprzedaży kamienie szlachetne są pozyskiwane przy użyciu uczciwych praktyk wydobywczych. Linda Armano jest stypendystką programu „Maria Skłodowska-Curie” ze stopniem doktora i główną badaczką finansowanego ze środków UE projektu DiaEthic. Udała się do Kanady, by badać różne aspekty dotyczące etyki i zrównoważonego rozwoju w przemyśle diamentowym. „Te kwestie przemawiają za koniecznością prowadzenia terenowych badań dotyczących sposobów lokalnego przekazywania i rozumienia ogólnych planów”, mówi uczona. W ramach projektu DiaEthic wprowadzono zatwierdzone metryki do badania rzeczywistego wpływu zrównoważonych i etycznych inicjatyw globalnych.

Dokopywanie się do odpowiedzi w Kanadzie i we Włoszech

W projekcie DiaEthic skupiono się na kopalniach diamentów w kanadyjskich Terytoriach Północno-Zachodnich oraz na dwóch sklepach jubilerskich we Włoszech, które sprzedają kanadyjskie etyczne diamenty. Według Armano, kopalnie w Terytoriach Północno-Zachodnich Kanady stanowią dobry przykład. Zostały otwarte po fali ogólnoświatowych protestów i szerzeniu informacji związanych z wydobywaniem krwawych diamentów w Afryce. Wzrost tego rodzaju zapotrzebowania rynkowego rozpoczął się w drugiej połowie lat 90. Był to czas, w którym aktywiści i media poruszali temat rzekomej roli zasobów naturalnych, takich jak ropa naftowa, metale szlachetne, diamenty i drewno, w finansowaniu współczesnych wojen. „Zwłaszcza diamenty były od początku przedmiotem gorącej debaty”, wspomina Armano. „Kanadyjskie diamenty mają certyfikat etyczności podpisany przez rząd Terytoriów Północno-Zachodnich, w którym zaświadcza się, że są wydobywane zgodnie z określonymi protokołami, z poszanowaniem pracowników oraz rdzennych społeczności mieszkających na terytoriach, gdzie wybudowano kopalnie i w 1998 roku oddano je do użytku”.

Klienci mają na uwadze etyczne aspekty wydobycia

Zapytana o sprzedaż we Włoszech, Armano opisuje stereotypowy obraz konsumentów i jubilerów. „Rozmowy jubilerów z klientami w sklepach koncentrowały się głównie na certyfikacji etycznej i identyfikowalności diamentów, które okazały się ważnymi tematami. Dzięki temu zwiększyło się zaufanie klientów do narracji, w której podkreśla się znaczenie dobrych praktyk przemysłowych i protokołów bezpieczeństwa odnośnie górników i rdzennych społeczności”. Jednym z najciekawszych wyników badań jest wykazanie, że zrównoważony rozwój i etyczność praktyk górniczych mają znaczącą wartość dla włoskich jubilerów i ich klientów. W ramach projektu DiaEthic zwrócono uwagę na konieczność uwzględnienia podmiotów społecznych, takich jak lokalne społeczności i pracownicy. Są one często pomijane w globalnych agendach oraz przez środowisko biznesowe. „W tym kontekście projekt może wywoływać nowe, produktywne debaty interdyscyplinarne i międzysektorowe, by tworzyć nowe kategorie poznawcze i kulturowe, co może posłużyć również do opracowania nowego zarządzania strategicznego”, komentuje Armano. Mając to na uwadze, w ramach projektu DiaEthic opracowano instrumenty do pracy w złożonych i niepewnych warunkach, charakterystycznych dla tego okresu historycznego, biorąc również pod uwagę różne światopoglądy różnych podmiotów społecznych. „Myślę, że dzięki zestawom narzędzi wygenerowanym w ramach tych badań, długoterminowym wpływem projektu jest wzmocnienie świadomości istnienia wielorakich i spontanicznych interakcji podmiotów, które pojawiają w globalnych i lokalnych relacjach w łańcuchu dostaw”, podsumowuje Armano. Uczona planuje badać również wyzwania związane ze zmianą klimatu, utratą różnorodności biologicznej i wyzyskiem pracowników.

Słowa kluczowe

DiaEthic, diamenty, kopalnie, Kanada, Włochy, etyczne

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania