Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Energetyka obywatelska pozwoli na obniżenie emisyjności dostaw energii

Pewna słoweńska wioska podjęła zdecydowane kroki w kierunku obniżenia kosztów energii i eliminacji przerw w dostawie.

Energia

Odnawialne źródła energii stały się powszechnie wykorzystywanym źródłem do produkcji energii. Ze sprawozdania na temat światowego wykorzystania OZE z 2019 r. wynika, że pod koniec 2018 r. szacowany udział odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej na świecie osiągnął 26 %, natomiast znacznie mniejszy wzrost odnotowano w sektorze ciepłownictwa, chłodnictwa i transportu. Ze względu na rosnące wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE), takich jak energia słoneczna czy wiatrowa, uważa się, że to właśnie obywatele i społeczności odegrają kluczową rolę w pomyślnym przejściu na czystą energię. W tym właśnie celu powstał finansowany ze środków UE projekt COMPILE, który skupia się na promocji potencjału wspólnot energetycznych jako sposobu na obniżenie emisyjności dostaw energii. Projekt obejmuje także działania zorientowane na budowanie społeczności oraz osiąganie korzyści środowiskowych i społeczno-ekonomicznych. Dzięki wsparciu z projektu COMPILE wioska w północno-wschodniej Lublanie poczyniła duże kroki, aby stać się pierwszą samowystarczalną wspólnotą energetyczną w Słowenii. Na stronie projektu czytamy, że „w słoweńskiej wiosce Luče udało się z powodzeniem zainstalować, a następnie podłączyć do sieci dwie baterie dla gospodarstw domowych o pojemności 10 kW / 23,2 kWh i jedną 10 kW / 11,6 kWh. Oprócz baterii dla gospodarstw domowych do sieci włączone zostaną także baterie dla wspólnoty. Luče jest jednym z pięciu obszarów pilotażowych objętych projektem COMPILE, wśród których znajduje się także Križevci (Chorwacja), Rafina (Grecja), Crevillent (Hiszpania) i Lizbona (Portugalia). Pozostałe kraje partnerskie to Belgia i Austria.

Wspólnota energetyczna

W filmiku opublikowanym w serwisie YouTube szczegółowo omówiono rozwiązania w zakresie magazynowania energii elektrycznej, które zostaną wdrożone w Luče w ramach projektu COMPILE. Jej obecna sieć energetyczna charakteryzuje się słabym i niestabilnym połączeniem z siecią główną. Lokalna sieć energetyczna łatwo ulega awariom i ogranicza integrację OZE, w ciągu dnia napięcie rośnie powyżej zalecanych poziomów, a ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak burze czy śnieg, często powodują przerwy w dostawie energii elektrycznej. W odpowiedzi na te problemy powstała Wspólnota Energetyczna Luče, której celem jest zwiększenie samowystarczalności i bezpieczeństwa lokalnego systemu dostaw energii, obejmującego także budynki mieszkalne i komercyjne w dużym zakresie korzystające z OZE. Na stronie projektu podsumowano płynące z niego korzyści, dzięki którym wioska Luče będzie mogła pokryć swoje zapotrzebowanie na energię elektryczną w całości w oparciu o OZE. „Obszar demonstracyjny będzie miał zaawansowane jednostki produkcji z OZE oraz bardzo zróżnicowane systemy energetyczne”. Na stronie projektu podkreślono również, że „możliwe będzie przetestowanie i przeanalizowanie różnych scenariuszy, takich jak włączenie bardzo wysokiej jakości produkcji z OZE na poziomie mikrosieci, a także udowodnienie, że problemy z dostawą na poziomie mikrosieci mogą być z powodzeniem rozwiązywane dzięki systemowi zarządzania energią w lokalnych wspólnotach energetycznych”. Jak czytamy na stronie w serwisie CORDIS, celem aktualnie realizowanego projektu COMPILE (Integrating community power in energy islands) jest „uruchomienie i wykorzystanie lokalnych systemów energetycznych celem wspierania szybkiego rozwoju produkcji energii pochodzącej z OZE w sieciach ograniczonych oraz umożliwienie przejścia z systemu scentralizowanego z użytkownikami biernymi na elastyczną sieć aktywnych użytkowników dzięki stworzeniu wspólnot energetycznych”. Przypadki demonstracyjne projektu obejmują różne metody koordynacji konsumentów oraz modeli technologicznych i biznesowych mające wysoki potencjał do powielania. Więcej informacji: strona projektu COMPILE

Kraje

Słowenia

Powiązane artykuły