Skip to main content
European Commission logo print header

In Ovo’s automated sexing solution for chicken eggs

Article Category

Article available in the following languages:

Zautomatyzowana selekcja według płci może odmienić przemysł jajczarski

Powstało prawdziwie innowacyjne, zaawansowane technologicznie rozwiązanie, które umożliwia usuwanie jaj z męskimi zarodkami z inkubatorów już na wczesnym etapie hodowli, dzięki czemu wykluwają się wyłącznie kury nioski.

Żywność i zasoby naturalne icon Żywność i zasoby naturalne

W przemyśle jajczarskim płeć określana jest w wylęgarniach w sposób ręczny w pierwszym dniu wyklucia się piskląt. Niestety, pisklęta płci męskiej – jako niezdolne do składania jaj – są uważane za niepożądany „produkt uboczny” produkcji jaj, w związku z czym takie jednodniowe pisklęta są zabijane zaraz po określeniu ich płci.

Nowa technologia zapobiegająca ubojowi kogucików

W samych Niderlandach zabija się rocznie około 45 milionów piskląt płci męskiej. Niderlandzka firma In Ovo, wspierana przez finansowany przez Unię Europejską projekt InOvotive, opracowała technikę precyzyjnego i szybkiego określania płci mających się wykluć piskląt, tym samym umożliwiając pracownikom wylęgarni automatyczne sortowanie jaj podczas inkubacji. Metoda firmy In Ovo, polegająca na określaniu płci zarodka w jaju, może sprawić, że ubój kogucików nie będzie miał miejsca. To innowacyjne rozwiązanie zapowiada rewolucję w sektorze produkcji jaj, rozwiązując dylematy etyczne związane z dotychczasową praktyką hodowlaną i poprawiając dobrostan zwierząt.

Możliwość poznania płci pisklęcia w okamgnieniu

Dysponując udoskonalonym prototypem urządzenia, firma In Ovo może za jego pomocą określić płeć w ciągu zaledwie kilku sekund już w dziewiątym dniu inkubacji. Po wykonaniu niewielkiego otworu w skorupce z wnętrza jajka pobiera się kropelkę płynu, przy czym procedura ta nie wpływa negatywnie na zarodek, a otwór jest natychmiast zasklepiany. Kolejnym etapem jest w pełni zautomatyzowany proces, w ramach którego za pomocą spektrometrii mas każda próbka jest badana na obecność chemicznego biomarkera powiązanego z płcią, co pozwala z dużą dokładnością określić, czy zarodek jest płci męskiej czy żeńskiej. „Analiza odbywa się w 9. dniu 21-dniowego cyklu inkubacji, ponieważ uznaliśmy, że w tym czasie zarodek nie ma jeszcze wykształconej zdolności świadomego odczuwania bólu lub dyskomfortu”, mówi Wil Stutterheim, współzałożyciel firmy In Ovo. „Percepcja bólu to temat, który jest szeroko dyskutowany. Jak dotąd nie wypracowano naukowego konsensusu dotyczącego dokładnego czasu, w którym układ nerwowy zaczyna przekazywać sygnały między mózgiem a resztą ciała, ale uważamy, że badania przesiewowe nie powinny być wykonywane po 11. dniu inkubacji. Niektóre konkurencyjne firmy dokonują selekcji zarodków w 13. lub 14. dniu inkubacji”. Metoda opracowana przez In Ovo jest skuteczna w przypadku wszystkich dostępnych w sprzedaży ras kur, zarówno białych, jak i brązowych. Do oznaczania stężenia biomarkera wykorzystywana jest technologia Echo® MS, która dostarcza wyniku w ciągu jednej sekundy. „Oprócz tego, że ten spektrometr mas jest najszybszy na rynku, nasza technologia badań przesiewowych nie ogranicza się do wykrywania wyłącznie jednego biomarkera. W przeciwieństwie do konkurencyjnych technologii, które wykorzystują tylko marker DNA lub konkretny hormon działający w reakcji barwnej, można go łatwo przestawić na inny biomarker”, wyjaśnia Stutterheim. „W rezultacie możemy użyć biomarkerów, które dają wyniki wcześniej lub mogą być wykorzystane w tym samym prototypowym urządzeniu do zastosowań innych niż seksowanie in ovo”.

Zwiększenie skali sprzedaży

„Nasze urządzenie działa obecnie w komercyjnej wylęgarni na terenie Niderlandów”, mówi Bram Uljee, kierownik ds. marketingu w firmie In Ovo. „Na początku przyszłego roku planujemy umieścić kolejną maszynę w innym kraju”. Ubój piskląt płci męskiej być może nie jest najbardziej eksponowaną kwestią wśród obecnych problemów związanych z dobrostanem zwierząt, ale coraz więcej konsumentów, a także decydentów zaczyna ją zauważać. Zdaniem Uljee kluczem do skutecznego powstrzymania tego procederu jest zapewnienie szybkiego i precyzyjnego rozwiązania, które będzie łatwe do wdrożenia w dużych komercyjnych wylęgarniach. „Postrzegamy nasze rozwiązanie jako ogromny postęp, który zapewni przemysłowi drobiarskiemu trwalszą przyszłość”, dodaje. „Ponadto wierzymy, że każdy w tej branży chciałby na zawsze skończyć z tą praktyką”.

Słowa kluczowe

InOvotive, jaja, biomarker, wylęgarnie, inkubacja, pisklęta płci męskiej, koguciki, płeć, spektrometria mas

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania